Wyniki wyszukiwania

Wyniki 1 - 1 spośród 1

Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących

Zdzisława Orłowska-Popek
stron: 276

Przedmiotem rozważań Autorki jest charakterystyka językowa sposobów wyrażania emocji przez niesłyszących uczniów szkół specjalnych oraz uczęszczających do klas integracyjnych, a także wskazanie optymalnych strategii nauczania "języka uczuć. Jest to niezwykle... więcej »

cena 28.35 zł