Pełna oferta księgarni (O)

Wyniki 1 - 24 spośród 24

Osobowe determinanty profesjonalnego rozwoju nauczycieli. Badania porównawcze polsko-amerykańskie

Agnieszka Muchacka-Cymerman
stron: 164
oprawa miękka

Książka stanowi istotny wkład w zrozumieniu podejmowania przez nauczycieli różnorodnych form doskonalenia siebie i swojego rozwoju zawodowego. Napisana jest z myślą o nauczycielach, jakości ich profesjonalnego przygotowania do pracy wychowawczo‑dydaktycznej.... więcej »

cena 40.00 zł

O krzywdzie dziecka. Aktualność etyki Janusza Korczaka i Marii Montessori

Dorota Probucka, Anna Kamińska-Malandain
oprawa miękka

Publikacja podkreśla fenomen „ślepoty dorosłego”, jego nieczułości i niezrozumienia osoby dziecka. Kwestia aktualności etyki Korczaka oraz Montessori w ujęciu autorek wyraża się przed wszystkim jako przeciwdziałanie zobojętnieniu, utracie wrażliwości na krzywdę... więcej »

cena 35.00 zł

O prawdomówności i kłamstwie w dziennikarstwie i relacjach międzyludzkich

Dorota Probucka, Anna Kamińks-Malandain, Ewa czerwińska-Jakimiuk, Dorota Czakon-Tralski
stron: 178
oprawa miękka

Opracowanie próbą opisu i  analizy komunikowania się w relacjach międzyludzkich i dziennikarstwie  w aspekcie prawdomówności i kłamstwa. Nie ma tu znaczenia na jakim poziomie przebiega komunikowanie, ważne natomiast jest w jaki sposób ono przebiega, jaka przestrzeń... więcej »

cena 35.00 zł

Od rymu do wiersza. Refleksja nad poezją dla dzieci w drugiej połowie XX i XXI wieku

Alicja Ungeheuer-Gołąb, Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 392
oprawa miękka

Tom jako całość ujawnia już zupełnie nowe tendencje i trendy, jakie badacze odkrywają w poezji dla młodego odbiorcy, która okazuje się czułym sejsmografem rejestrującym wszystkie przesunięcie, ruchy i zmiany w dotychczasowym, mocno się dotąd trzymającym modelu... więcej »

cena 40.00 zł

Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Wybrane aspekty

Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz
stron: 192
oprawa miękka

Praca stanowi zbiór ośmiu artykułów, z ­których większość prezentuje wybrane zagadnienia w­ ujęciu teoretycznym, a­ dwa stanowią ściśle empiryczny materiał, powstały na podstawie­ przeprowadzonych badań. Zakres tematyczny obejmuje funkcjonowanie rodzin w­... więcej »

cena 25.00 zł

Ojcowie pisarze i córki pisarki

Tadeusz Budrewicz
stron: 321
oprawa miękka

Książka w sposób kompleksowy ukazuje sieć różnorodnych relacji pomiędzy pisarzami ojcami a ich córkami uprawiającymi również niwę literacką. Autor zrekonstruował sieć różnorodnych biografii, odtwarzając losy siedmiu ojców pisarzy oraz ich córek. W wielu wypadkach... więcej »

cena 29.00 zł

Osoba ucznia w świadomości studentów polonistyki. O związku literaturoznawstwa z dydaktyką

Danuta Łazarska
stron: 346
oprawa miękka

Rozprawa koncentruje uwagę na relacji: nauczyciel – uczeń – literatura – szkoła – wyższa uczelnia, dzisiaj słabo rozpoznanej, często postrzeganej w krzywym zwierciadle sensacji. Konfrontuje ona perspektywę teoretyczną z empirią, tę ostatnią poddając gruntownej... więcej »

cena 34.00 zł

Obrazy uliczne Piotra Jargusza. Sztuka w przestrzeni społecznej

Rafał Solewski
stron: 336
oprawa miękka

Piotr Jargusz jest artystą, którego twórczość wymyka się definicjom. Tworzy malarstwo gestu z efektem minimalizmu, na pograniczu sztuki figuratywnej i abstrakcji. Autor Obrazów Ulicznych jest bacznym obserwatorem ludzi, miejsc, zdarzeń. Książka koncentruje... więcej »

cena 40.00 zł

Okolice Zegadłowicza. Seria: Prace monograficzne 975

Henryk Czubała, Włodzimierz Próchnicki, Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 432
oprawa miękka

Zbiorowy tom poświęcony poecie, prozaikowi, tłumaczowi, jednemu z twórców polskiego ekspresjonizmu. Praca podejmuje szereg kwestii nowych, wcześniej sygnalizowanych lub pominiętych, które zostały dopracowane, uszczegółowione, inaczej „oświetlone”. Formuła... więcej »

cena 50.00 zł

Obywatel w społeczeństwie sieci. Warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie. Seria: Prace monograficzne 774

Justyna Wojniak
stron: 239
oprawa miękka

Przedmiotem monografii są zagadnienia dotyczące roli, pozycji i koncepcji obywatela w ponowoczesnym świecie oraz warunki, w jakich współcześnie mamy do czynienia ze zjawiskiem społecznej partycypacji. Punktem wyjścia do tego typu aktywności jest zjawisko zmiany... więcej »

cena 23.00 zł

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Seria: Prace monograficzne 933

Piotr Majewicz, Danuta Wolska
stron: 142
oprawa twarda

Możliwości znalezienia i utrzymania zatrudnienia dla wielu osób z niepełnosprawnością, w tym w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, związane są dostosowaniem środowiska, otoczenia prawnego i społecznego. Książka stanowi szeroką, wieloaspektową... więcej »

cena 23.00 zł

Ocena i wspomaganie zdolności intelektualnych uczniów szkoły specjalnej. Seria: Prace Monograficzne 789

Elżbieta Lubińska-Kościółek, Krzysztof Wołoszczuk
stron: 139
oprawa miękka

Publikacja dotyka zagadnień istotnych z punktu widzenia pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie. W pierwszej części autorzy dokonali prezentacji podstawowych terminów związanych z inteligencją oraz wybranych koncepcji teoretycznych wskazujących na... więcej »

cena 17.00 zł

Objaw - znak - kod. Rozważania w kontekście prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka

Małgorzata Mądry-Kupiec, Ewa Zawisza, Ewa Śliwa
stron: 190
oprawa miękka

Książka składa się z kilku części, w których omówiono zagadnienia związane z kategorią objawu u dziecka. Pierwsza część zawiera merytoryczne wprowadzenie w system definicyjno-pojęciowy, oparty na wybranych koncepcjach nauk społecznych. Zwraca się tu szczególną... więcej »

cena 19.00 zł

Otiorhynchini (Coleoptera: Curculionidae) Polski. Zróżnicowanie i klasyfikacja zasięgów. Seria: Prace Monograficzne 767

Mieczysław Mazur
stron: 199
oprawa miękka

Opracowanie obejmuje 65 gatunków Otiorhynchini. Głównym przedmiotem badań autora było zróżnicowanie w zakresie lokalizacji zasięgów poziomych. Oprócz obszernego materiału faktograficznego zawiera ono także propozycję klasyfikacji zasięgów, opartą na oryginalnej... więcej »

cena 24.00 zł

O tym, co Alicja odkryła... W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży

Alicja Ungeheuer-Gołąb, Małgorzata Chrobak, Michał Rogoż
stron: 416
oprawa twarda

Opracowanie obejmuje 65 gatunków Otiorhynchini. Głównym przedmiotem badań autora było zróżnicowanie w zakresie lokalizacji zasięgów poziomych. Oprócz obszernego materiału faktograficznego zawiera ono także propozycję klasyfikacji zasięgów, opartą na oryginalnej... więcej »

cena 46.00 zł

O Kraszewskim. Studia

Tadeusz Budrewicz
stron: 274
oprawa miękka

Opracowanie obejmuje 65 gatunków Otiorhynchini. Głównym przedmiotem badań autora było zróżnicowanie w zakresie lokalizacji zasięgów poziomych. Oprócz obszernego materiału faktograficznego zawiera ono także propozycję klasyfikacji zasięgów, opartą na oryginalnej... więcej »

cena 19.00 zł

Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej spójności

Zofia Szarota
oprawa miękka

Ważny głos w dyskusji nad rolą badań andragogicznych w wyznaczaniu bieżących i przyszłych kierunków polityki społecznej, w debacie nad rolą i funkcjami oświaty dorosłych wobec globalizacji, informatyzacji i zdefiniowanych problemów społecznych. Priorytetowym... więcej »

cena 53.80 zł

Opozycja parlamentarna w Polsce w latach 1997-2010

Krzysztof Łabędź
stron: 220

Przedmiotem badań jest wieloaspektowa analiza aktywności opozycji parlamentarnej w Sejmie RP w latach 1997-2010. Badania dotyczą tradycyjnie rozumianych funkcji opozycji, przede wszystkim funkcji ustawodawczej i kontrolnej, w mniejszym stopniu kreacyjnej.... więcej »

cena 25.00 zł

Odwilż w Zakopanem. Salony Marcowe 1958-1960

Bernadeta Stano
stron: 80
oprawa miękka

Praca jest całościowym omówieniem zjawiska, które zapisało się w polskiej historii sztuki jako "eksplozja nowoczesności”, ale z różnych przyczyn nie zostało do tej pory szczegółowo opracowane, czego dowodzi przedstawiony przez Autorkę we wstępie stan badań.... więcej »

cena 8.40 zł

Od form prostych do arcydzieła. Wykłady, prezentacje, notatki, przemyślenia o literaturze dla dzieci i młodzieży

Alicja Baluch
stron: 210

Na książkę składają się zróżnicowane gatunkowo (artykuł naukowy, esej, wykład, recenzja, wspomnienie) teksty poświęcone różnym zjawiskom, konkretnym utworom i gatunkom charakterystycznym dla literatury adresowanej do małego i młodego odbiorcy. Przeznaczona... więcej »

cena 19.95 zł

Od powieści dla dziewcząt do narracji dziewczyńskich

Anna Nosek, Małgorzata Chrobak
stron: 280
oprawa miękka

 Monografia […] jest bardzo potrzebna, ponieważ wciąż brakuje obszernych, kompetentnie opracowanych i – w miarę możliwości – na bieżąco rejestrujących dokonania w powieści dla dziewcząt, opracowań. Dotyczy ponadto ważnej kategorii – powieści dla dziewcząt... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Okolica Mogiły

Napoleon Ekielski, Tadeusz Budrewicz
stron: 158
oprawa miękka

 Monografia […] jest bardzo potrzebna, ponieważ wciąż brakuje obszernych, kompetentnie opracowanych i – w miarę możliwości – na bieżąco rejestrujących dokonania w powieści dla dziewcząt, opracowań. Dotyczy ponadto ważnej kategorii – powieści dla dziewcząt... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia. Seria: Prace monograficzne 941

Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas
stron: 162
oprawa miękka

 Monografia […] jest bardzo potrzebna, ponieważ wciąż brakuje obszernych, kompetentnie opracowanych i – w miarę możliwości – na bieżąco rejestrujących dokonania w powieści dla dziewcząt, opracowań. Dotyczy ponadto ważnej kategorii – powieści dla dziewcząt... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Od instytucji totalnej ku demokratycznej? Domy pomocy społecznej w Polsce

Teresa Zbyrad
stron: 320
oprawa miękka

Obszerne i oryginalne i nowatorskie opracowanie na temat zmian zachodzących w instytucjonalnej opiece społecznej od czasów najdawniejszych po współczesne. Autorka analizuje funkcjonowanie domów pomocy społecznej w różnych wymiarach: materialnym, osobowym,... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA