Matematyka, fizyka, technika

Wyniki 1 - 22 spośród 22

Perspektywa fenomenologiczna w badaniu zagadnień matematycznych

Barbara Barańska
oprawa miękka

Książka stanowi zestawienie ośmiu artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom dydaktyki matematyki. Zawiera rozważania związane z różnymi aspektami pracy na lekcjach matematyki, jednak głównie są to zagadnienia związane z kształtowaniem określonych pojęć... więcej »

cena 35.00 zł

Wybrane zagadnienia teorii układów krzywych płaskich

Piotr Pokora
stron: 92
oprawa miękka

Teoria układów hiperpowierzchni to jeden z najbardziej klasycznych obszarów badań leżący na pograniczu geometrii algebraicznej, kombinatoryki, topologii algebraicznej, geometrii różniczkowej, etc. Ze względu na wysoką interdyscyplinarność cieszy się niesłabnącym... więcej »

cena 17.00 zł

Użytkowanie motocykli i motorowerów w Polsce. Charakterystyka zjawiska oraz uwarunkowania rozwoju

Sławomir Dorocki
stron: 290
oprawa miękka

Celem monografii jest charakterystyka użytkowania pojazdów PTW (powered two wheelers – dwukołowych pojazdów silnikowych) w Polsce. Analizie poddano zarówno dynamikę liczby pojazdów oraz zmianę ich wykorzystania, jak zróżnicowanie przestrzenne rozmieszczenia... więcej »

cena 40.00 zł

Jeszcze o równaniach i nierównościach funkcyjnych w matematyce szkolnej

Zenon Moszner
stron: 106
oprawa miękka

W matematyce tzw. „szkolnej”, tzn. uczonej w szkole podstawowej i średniej, nie występują wyraźnie równania funkcyjne, ale wiele z nich jest powiązanych z tą matematyką w sposób naturalny. Więcej szczęścia do tej tematyki mają zbiory zadań szkolnych, zadania... więcej »

cena 15.00 zł

The core of thermodynamics

Stanisław Gumuła, Krzysztof Pytel
stron: 182
oprawa miękka

W matematyce tzw. „szkolnej”, tzn. uczonej w szkole podstawowej i średniej, nie występują wyraźnie równania funkcyjne, ale wiele z nich jest powiązanych z tą matematyką w sposób naturalny. Więcej szczęścia do tej tematyki mają zbiory zadań szkolnych, zadania... więcej »

cena 25.00 zł

The research of thickening techniques of coal suspension sedimentation process

Tymoteusz Turlej, Marian Banaś
stron: 180
oprawa miękka

The work presents a description of the particle morphology, methods of fractal and structure analysis, and properties of non-granular suspensions as well as methods for determining the granulometric characteristics of suspensions. Multiflux sedimentation has... więcej »

cena 25.00 zł

Technology of efficient wind energy utylization

Krzysztof Pytel
stron: 152
oprawa miękka

This study is an introduction to the analysis of technological aspects of wind energy use. Realizing that it is not possible to cover the whole problem related to wind energy, most attention was paid to the practical aspects of the discussed issue. The work... więcej »

cena 25.00 zł

Sedimentation of non-grain suspensions in lamella settling tanks

Marian Banaś
stron: 218
oprawa miękka

This monograph explores the applications of fractal geometry by Mandelbrot to the description of the grain size distribution and morphology of the solid phase in suspensions and a method is proposed for computing the sedimentation efficiency of non-grain sediments... więcej »

cena 25.00 zł

Electromagneting modelling of the optical system

Marian Banaś, Krzysztof Pytel, Petro Kosobutsky, Mykhailo Lobur, Mykhaylo Mel
stron: 186
oprawa miękka

The monograph is based on working drafts of published articles on several problematic tasks. The first task is related to the Monte Carlo method, the idea which was proposed at one time by a graduate of Lviv Polytechnic University, Stanislav Ulam. Thanks to... więcej »

cena 25.00 zł

Educational, economic, and environmental impacts of wind energy resources

Krzysztof Pytel
stron: 120
oprawa miękka

This study attempts to analyse the environmental, economic and educational aspects of using free wind energy and teaching about using it. Knowing that it is not possible to cover here the entire scope of the problem of wind energy, most attention was paid... więcej »

cena 25.00 zł

Different perspectives on transgressions in mathematics and its education

Barbara Pieronkiewicz
stron: 321
oprawa miękka

This study attempts to analyse the environmental, economic and educational aspects of using free wind energy and teaching about using it. Knowing that it is not possible to cover here the entire scope of the problem of wind energy, most attention was paid... więcej »

cena 19.00 zł

Nanostrukturalne powłoki z udziałem dwuborku tytanu do zastosowań przeciwzużyciowych

Agnieszka Twardowska
stron: 174
oprawa miękka

Monografia, w której przedstawiony został aktualny stan wiedzy na temat nanostrukturalnych, tzw. nanokompozytowych powłok przeciwzużyciowych, jak też wyniki badań własnych prowadzonych w ramach tej problematyki. Celem było określenie optymalnych warunków otrzymywania... więcej »

cena 29.00 zł

Laboratorium automatyki i robotyki

Wiktor Hudy, Kazimierz Jaracz
stron: 136
oprawa miękka

Skrypt zawiera zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw automatyki i robotyki. Przewidziany jest dla słuchaczy kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Każda instrukcja do ćwiczenia zawiera wprowadzenie teoretyczne stanowiące swego rodzaju... więcej »

cena 18.00 zł

Matematyczne uogólnianie. Możliwości uczniów i praktyka nauczania

Lidia Zaręba
stron: 196
oprawa miękka

Autorka zajęła się ważną z punktu widzenia dydaktyki matematyki i ciągle aktualną problematyką uogólniania w nauczaniu tego przedmiotu. Książka jest monografią zawierającą wyczerpujące omówienie zarówno teoretycznych aspektów uogólniania, jak i przebiegu oraz... więcej »

cena 24.00 zł

Elementy inżynierii materiałowej

Jan Suchanicz
stron: 208
oprawa miękka

Autor, w zwięzłej i przystępnej formie wykładu dla studentów, przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin naukowych leżących u podstaw inżynierii materiałowej: chemii i fizyki ciała stałego. Omawia technologię otrzymywania materiałów inżynierskich,... więcej »

cena 15.75 zł

Ferroelektryczność tytanianów

Jan Suchanicz
stron: 96

W monografii przedstawiono podstawowe informacje dotyczące polaryzacji dielektryków, zjawiska piezoelektrycznego, piroelektrycznego oraz ferroelektrycznego, w tym zachowania ferroelektryka klasycznego, ferroelektryka z rozmytą przemianą fazową oraz relaksora.... więcej »

cena 10.50 zł

Ferroelektryczność niobianów

Czesław Kuś
stron: 102
oprawa miękka

Materiały ferroelektryczne i antyferroelektryczne są jedną z ważniejszych grup materiałów wykorzystywanych w praktyce. Niniejsza praca poświęcona jest przeglądowi podstawowych właściwości ferroelektrycznych i półprzewodnikowych niobianów: sodu, potasu, litu,... więcej »

cena 10.50 zł

Rozpraszanie wsteczne Rutherforda w cienkich warstwach magnetytu

Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska, Magdalena Anna Krupska-Klimczak
oprawa miękka

Monografia poświęcona jest zagadnieniom związanym z wykorzystaniem wiązek wysokoenergetycznych jonów zarówno do analizy, jaki i modyfikacji właściwości fizykochemicznych cienkich warstw na przykładzie magnetytu. Wykorzystane w pracy metody badawcze zalicza... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Wzornik tłoków introligatorskich Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie

Magdalena Koziak-Podsiadło
oprawa miękka

Monografia poświęcona jest zagadnieniom związanym z wykorzystaniem wiązek wysokoenergetycznych jonów zarówno do analizy, jaki i modyfikacji właściwości fizykochemicznych cienkich warstw na przykładzie magnetytu. Wykorzystane w pracy metody badawcze zalicza... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Technologie informacyjne a kreatywność ucznia. Seria: Prace monograficzne 965

Aleksandra Knych, Henryk Noga
stron: 134
oprawa miękka

Technologie informacyjne pełnią funkcję motywującą uczniów do udziału w zajęciach, pobudzają ich aktywność i ciekawość poznawczą. Ciekawość uczniów dotyczy nie tylko zagadnień technicznych poruszanych na lekcjach, ale także samych technologii informacyjnych... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Pojęcie funkcji. Wiedza przedmiotowa nauczyciela matematyki. Seria: Prace monograficzne 882

Mirosława Sajka
stron: 144
oprawa miękka

Treść książki koncentruje się wokół dwóch głównych kręgów tematycznych. Jeden z nich poświęcony jest kluczowemu dla matematyki pojęciu funkcji, jego poznaniu i rozumieniu, drugi zaś – teoretycznym, badawczym i praktycznym aspektom wiedzy przedmiotowej nauczycieli... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Problemy analizy matematycznej w zadaniach cz. 1

Janusz Krzyszkowski, Zbigniew Powązka, Eugeniusz Wachnicki
stron: 238
oprawa miękka

Pierwsza część zbioru zadań obejmuje materiał z zakresu funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Znajdują się w niej zadania dotyczące własności zbioru liczb rzeczywistych, ciągów liczbowych oraz funkcji rzeczywistych, jak również teorii granic i rachunku różniczkowego. więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA