Pełna oferta księgarni (T)

Wyniki 1 - 28 spośród 33

Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczości

Karol Juszka, Ryszard Kozioł
oprawa miękka

Przedsiębiorczość stanowi zagadnienie o charakterze interdyscyplinarnym, którego rolę zauważamy w wielu obszarach życia społeczno‑gospodarczego. Wieloaspektowość tej problematyki przesądza o bogactwie poglądów naukowych na temat przedsiębiorczości, ujętych... więcej »

cena 45.00 zł

Turystyka wobec nowych wyzwań. Współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej

Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
stron: 288
oprawa miękka

Książka zawiera czternaście artykułów, rozłożonych w dwóch częściach. Pierwsza zatytułowana jest Współczesne trendy w edukacji turystycznej i krajoznawczej, druga – Potencjał edukacji muzealnej i regionalnej. Obszerny wstęp ukazuje złożoność badań nad turystyką... więcej »

cena 35.00 zł

Time and temporality across disciplines and methodologies

Artur Piskorz
stron: 428
oprawa miękka

The present volume attempts to demonstrate the potential of the Institute of English Studies and the fact that in such a relatively short period of time it has managed to become one of the best English philology institutions in Poland. The book reflects the... więcej »

cena 39.00 zł

The complexity of critical cultural awareness in L2 education. From theory to practice

Agata Wolanin
stron: 228
oprawa miękka

Podejście, zaproponowane przez Autorkę, jest oparte na transformacji postaw uczących się z etnocentrycznych na etnorelatywistyczne. W podejściu tym nie ma jednej czy dwóch wybranych kultur, lecz jest globalność współczesnego świata i jej poważne wyzwania.... więcej »

cena 25.00 zł

The core of thermodynamics

Stanisław Gumuła, Krzysztof Pytel
stron: 182
oprawa miękka

Podejście, zaproponowane przez Autorkę, jest oparte na transformacji postaw uczących się z etnocentrycznych na etnorelatywistyczne. W podejściu tym nie ma jednej czy dwóch wybranych kultur, lecz jest globalność współczesnego świata i jej poważne wyzwania.... więcej »

cena 25.00 zł

The research of thickening techniques of coal suspension sedimentation process

Tymoteusz Turlej, Marian Banaś
stron: 180
oprawa miękka

The work presents a description of the particle morphology, methods of fractal and structure analysis, and properties of non-granular suspensions as well as methods for determining the granulometric characteristics of suspensions. Multiflux sedimentation has... więcej »

cena 25.00 zł

Technology of efficient wind energy utylization

Krzysztof Pytel
stron: 152
oprawa miękka

This study is an introduction to the analysis of technological aspects of wind energy use. Realizing that it is not possible to cover the whole problem related to wind energy, most attention was paid to the practical aspects of the discussed issue. The work... więcej »

cena 25.00 zł

Tolerancja i jej oblicza. Tom 1

Bogdan Więckiewicz
stron: 170
oprawa miękka

Opracowanie niniejsze jest próbą uporządkowania definiowania terminu „tolerancja” oraz znalezienia naukowej odpowiedzi na pytanie, jak tolerancja jest postrzegana w obecnym społeczeństwie. Przedstawia różne aspekty dotyczące tego zjawiska. Zaprezentowane rozważania... więcej »

cena 25.00 zł

Teatralia znane i nieznane

Kazimierz Gajda
stron: 220
oprawa miękka

W kręgu badawczych zainteresowań Autora znajduje się przede wszystkim polska krytyka i myśl teatralna drugiej połowy XIX i początku XX wieku, a także dwudziestolecia międzywojennego. Większą część monografii wypełnia sześć studiów poświęconych Feliksowi Konecznemu,... więcej »

cena 20.00 zł

Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim

Mateusz Ćwikła, Bożena Wójtowicz
oprawa twarda

W kręgu badawczych zainteresowań Autora znajduje się przede wszystkim polska krytyka i myśl teatralna drugiej połowy XIX i początku XX wieku, a także dwudziestolecia międzywojennego. Większą część monografii wypełnia sześć studiów poświęconych Feliksowi Konecznemu,... więcej »

cena 20.00 zł

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka. Tom 5

Katarzyna Parys, Małgorzata Trojańska, Agnieszka Ochman
stron: 324
oprawa miękka

Przedmiotem rozważań opracowania uczyniono zjawisko dobrostanu, jego uwarunkowania, wymiary i wskaźniki. W pracy wyodrębniono dwie części. Pierwsza odsłania różne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych, zwracając uwagę na ich poczucie życiowej satysfakcji... więcej »

cena 23.00 zł

Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich

Halina Chodurska, Aurelia Kotkiewicz
stron: 380
oprawa miękka

Wieloautorska monografia dokumentuje barwny i różnorodny obraz współczesnej filologii – badań w zakresie literatury, języka, a po części także i glottodydaktyki. Autorzy opracowania obracają się w kręgu problematyki dziejów i współczesności, nie ograniczając... więcej »

cena 36.00 zł

Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich. Tom 2

Aurelia Kotkiewicz, Bogumił Ostrowski, Monika Knurowska
stron: 262
oprawa miękka

W prezentowanym tomie, którego motywem przewodnim jest przenikanie się teraźniejszości i przeszłości, nie mogło zabraknąć tekstów, nawiązujących do twórczości takich zapomnianych postaci jak Tadeusz Bułharyn, studiów poświęconych zagadnieniu nowego dramatu... więcej »

cena 25.00 zł

Troska o siebie wobec innego – prolegomena

Hanna Stępniewska-Gębik
stron: 184
oprawa miękka

Autorka wprowadza troskę o siebie do filozofii edukacji zarówno w wymiarze koncepcji, jak i praktyki pracy nad sobą. Analizuje różne kwestie, m.in. etykę troski w ujęciu Miltona Mayeroffa, Carol Gulligan (przedstawicielki nurtu feministycznego). Rozpatruje... więcej »

cena 23.00 zł

Tradycja kijowsko-mohylańska w kulturze rosyjskiej przełomu XVII i XVIII wieku. Pisma i działalność Dymitra Tuptały i Teofana Prokopowicza

Mikołaj Stanisław Mazuś
stron: 276
oprawa miękka

Monografia stanowi próbę zaprezentowania piśmiennictwa oraz działalności Dymitra Tuptały (1651–1709) i Teofana Prokopowicza (1681–1736) – dwóch wybitnych hierarchów Cerkwi prawosławnej, pisarzy, myślicieli, wychowanków uczelni mohylańskiej – na tle przemian... więcej »

cena 21.00 zł

Teatralne tropy rzeczywistości. Seria: Prace monograficzne 984

Krystyna Latawiec
stron: 179
oprawa miękka

Tom odwołuje się do przedstawień i tekstów dramatycznych, które w różny sposób zaistniały w polskim teatrze w trakcie ostatnich siedemdziesięciu lat. Pierwsze studium kieruje uwagę czytelnika w stronę estetyki socrealizmu oraz ideologicznego przekazu z lat... więcej »

cena 20.00 zł

Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich. Seria: Prace monograficzne 988

Halina Chodurska, Aurelia Kotkiewicz
stron: 380
oprawa miękka

Wieloautorska monografia dokumentuje barwny i różnorodny obraz współczesnej filologii – badań w zakresie literatury, języka, a po części także i glottodydaktyki. Autorzy opracowania obracają się w kręgu problematyki dziejów i współczesności, nie ograniczając... więcej »

cena 25.00 zł

Troska o świat. Antropologia filozoficzna Hannah Arendt

Katarzyna Gurczyńska-Sady
stron: 216
oprawa miękka

Hannah Arendt zaliczana jest do grona wybitnych filozofów polityki, z uwagi zarówno na analizę reżimów hitlerowskiego i stalinowskiego, jak i poruszane przez nią kwestie żydowskie. Autorka wydobywa z pism Arendt pewien system antropologii filozoficznej lub,... więcej »

cena 19.00 zł

Troski egzystencjalne w starości. Ujęcie geragogiczne. Seria: Prace Monograficzne 862

Artur Fabiś
stron: 418
oprawa miękka

Autor stawia pytanie o postawy osób zbliżających się do kresu swojego życia wobec najgłębiej ukrytych niepokojów wywołanych skończonością człowieka i o sposoby radzenia sobie z nimi. By na nie odpowiedzieć, podejmuje badania pozwalające na dokonanie głębokiego... więcej »

cena 34.00 zł

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktycznowspierających rozwój osób z niepełnosprawnością - konteksty indywidualne i środowiskowe. Tom 4.2. Seria: Prace Monograficzne 796

Katarzyna Parys, Magdalena Pasteczka, Jacek Sikorski
stron: 331
oprawa miękka

Monografia zawiera zarówno teksty teoretyczne, jak i badawcze, dotykające problematyki wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami, co pozwala rekomendować ją szerokiemu gronu odbiorców - pedagogom, w tym pedagogom specjalnym,... więcej »

cena 18.00 zł

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością - wobec tradycji i innowacji. Tom 4.1. Seria: Prace Monograficzne 764

Grażyna Gunia, Agnieszka Ochman, Małgorzata Trojanowska
stron: 331
oprawa miękka

Publikacja omawia palące problemy, jak: aktywizacja zawodowa i zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością - szczególnie intelektualną, bariery skutecznej diagnozy oraz możliwości wyboru optymalnej ścieżki edukacyjnej dla ucznia z niepełnosprawnością... więcej »

cena 17.00 zł

The impact of a national examination in foreign language on teaching, learning and the work of schools. Seria: Prace Monograficzne 820

Melanie Ellis
stron: 366
oprawa miękka

Monografia poświęcona jest wpływowi, jaki mają na nauczenie, uczenie się oraz pracę szkół egzaminy państwowe z języka obcego. Adresowana jest do nauczycieli języka angielskiego, dyrektorów szkół, lokalne władze oświatowe, uczniów, rodziców, osoby odpowiedzialne... więcej »

cena 19.00 zł

Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych. Seria: Prace Monograficzne 809

Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 380
oprawa miękka

Składające się na monografię teksty stanowią próby odpowiedzi na pytanie: jak się opowiada życie, z refleksją nad jego fazowością, liniowością, punktowością, węzłowością (węzłowatością) w biograficznych odsłonach. Fazy, linie, punkty, węzły - zdają się dobrze... więcej »

cena 23.00 zł

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Tom 3.1

Grażyna Gunia, Danuta Baraniewicz
stron: 268
oprawa miękka

Zbiór tekstów na tematy związane z problematyką profilaktyki i wspierania osób z niepełnosprawnością różnego typu, ujmowaną zarówno w kontekście idei integracyjnych, jak i codziennego życia. Ich adresatami są przede wszystkim osoby profesjonalnie zajmujące... więcej »

cena 25.00 zł

Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego (ujęcie filologiczno-normatywne)

Stanisław Koziara
stron: 384
oprawa miękka

Celem Autora była ocena tradycyjnych wyznaczników polszczyzny biblijnej w języku współczesnych przekładów Pisma Świętego. Na podstawę źródłową złożyły się niemal wszystkie najważniejsze tłumaczenia całości, części lub pojedynczych ksiąg biblijnych, jakie powstały... więcej »

cena 36.75 zł

Toxicity of Heavy Metals to Biological Systems. A monograph

stron: 78
oprawa miękka

Celem Autora była ocena tradycyjnych wyznaczników polszczyzny biblijnej w języku współczesnych przekładów Pisma Świętego. Na podstawę źródłową złożyły się niemal wszystkie najważniejsze tłumaczenia całości, części lub pojedynczych ksiąg biblijnych, jakie powstały... więcej »

cena 10.00 zł

Tekst epistolarny w świetle etykiety językowej

Elżbieta Książek
stron: 164

Monografia Elżbiety Książek to pierwsza w polskiej rusycystyce kompleksowa analiza struktury tekstów epistolarnych rosyjskich pisarzy XIX- i XX-wiecznych (Czechowa, Majakowskiego, Turgieniewa, Bułhakowa) na płaszczyźnie historycznej. Jest to wzorcowy, wielopłaszczyznowy... więcej »

cena 18.90 zł

Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym

Agnieszka Ogonowska
stron: 160
oprawa miękka

Przedmiotem opracowania jest tekst filmowy opisany w perspektywie kulturoznawczej. Analiza obejmuje trzy grupy zagadnień: miejsce tekstu filmowego we współczesnym pejzażu kulturowym oraz jego relacje wobec innych tekstów kultury; przemiany w obrębie filmu... więcej »

cena 8.40 zł