Pełna oferta księgarni (P)

Wyniki 1 - 28 spośród 79

Przestrzenny wymiar drugiego przejścia demograficznego w Europie

Sławomir Kurek
stron: 178
oprawa miękka

Praca stanowi syntezę opracowań dotyczących przemian demograficznych w Europie na przełomie XX i XXI w. oraz podsumowanie badań prowadzonych przez autora w zakresie drugiego przejścia demograficznego. Ponadto wypełnia lukę badawczą w geografii ludności dotyczącą... więcej »

cena 45.00 zł

Podstawy pracy socjalnej. Od teorii do praktyki

Józef Młyński
stron: 178
oprawa miękka

Monografia stanowi wprowadzenie do tematyki nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej. Autor podkreśla jak bardzo konieczne jest przypomnienie roli pracy socjalnej, jej punktu widzenia, zrozumienie jej podstawowych atrybutów, punktów wyjścia,... więcej »

cena 35.00 zł

Perspektywa fenomenologiczna w badaniu zagadnień matematycznych

Barbara Barańska
oprawa miękka

Książka stanowi zestawienie ośmiu artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom dydaktyki matematyki. Zawiera rozważania związane z różnymi aspektami pracy na lekcjach matematyki, jednak głównie są to zagadnienia związane z kształtowaniem określonych pojęć... więcej »

cena 35.00 zł

Problemy i wyzwania współczesnych rodzin

Mateusz Szast
stron: 172
oprawa miękka

Praca stanowi zbiór artykułów na temat funkcjonowania współczesnych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem ich problemów, funkcji, oraz ról społecznych w ich ramach podejmowanych. Wyzwania te implikuje zawiły układ interakcji, pełnionych funkcji czy przynależności... więcej »

cena 28.00 zł

Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa

Natalia Kuriački-Góra
stron: 230
oprawa miękka

W polskiej rusycystyce i nie tylko długo czekaliśmy na syntetyczne opracowanie obejmujące cała twórczość dramaturgiczną autora „Tlenu”. Bez wątpienia monografia Natalii Kurjacki-Góry z powodzeniem wypełnia tę lukę. […] Podziw budzi przemyślana i klarowna koncepcja... więcej »

cena 32.00 zł

Polityka - wojskowość - bezpieczeństwo. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego

Tomasz Skrzyński, Jarosław Jastrzębski
stron: 582
oprawa twarda

Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego. Tom obejmuje trzy części zatytułowane: Polityka, Wojskowość, Bezpieczeństwo, a w  jego skład wchodzi ponad 30 tekstów poświęconych tej właśnie szeroko rozumianej tematyce.... więcej »

cena 60.00 zł

Przyroda i dydaktyka

Jan Rajmund Paśko, Katarzyna Potyrała
stron: 286
oprawa miękka

Układ rozdziałów nie jest przypadkowy. Przyjęto tu cztery obszary tematyczne, zatytułowane: „Ku przetrwaniu”, „Ciekawość zmienia myślenie”, „Ku ujarzmieniu przyrody”, „Przyroda i media”. Każdy z rozdziałów stanowi w pewnym sensie jedność tematyczną. Autorzy... więcej »

cena 38.00 zł

Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym w nowym zintegrowanym planowaniu. Szanse i wyzwania dla Polski

Beata Stelmach-Fita
stron: 434
oprawa miękka

Znaczenie recenzowanych badań i opublikowanie ich w tej monografii jest nie do przecenienia dla przyszłości. Podsumowując listę walorów pracy dodać należy, że dla właściwych decyzji planistycznych niezbędne jest dogłębne rozpoznanie zarówno stanu istniejącego... więcej »

cena 49.00 zł

Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu życia

Maria Kościółek, Danuta Wolska
stron: 176
oprawa miękka

Monografia wnosi nowe elementy do naszej dotychczasowej wiedzy o osobach z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, możliwościach i sposobach kształtowania ich samodzielności w życiu codziennym. Książka jest bardzo wartościowym i potrzebnym dziełem w pedagogice... więcej »

cena 21.00 zł

Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Zmiany w Tatrach - zagrożenia istniejące i potencjalne

Anna Chrobak, Zofia Rączkowska, Jerzy Szwagrzyk, Tomasz Zwijacz-Kozica
stron: 390
oprawa miękka

Monografia pokonferencyjna jest po raz drugi wydaniem jednotomowym, składającym się z trzech części odpowiadających poszczególnym sekcjom. Część pierwsza przedstawia problematykę dotyczącą nauk o Ziemi. Zaprezentowano w niej przemiany środowiska abiotycznego... więcej »

cena 45.00 zł

Psychologia agresji na jawie i w marzeniach sennych

Malwina Dankiewicz
stron: 274
oprawa miękka

Autorka, opierając się na dobrze ugruntowanym teoretycznie i empirycznie modelu agresji Jamesa i McIntyre’a, postawiła sobie ambitny cel – stworzenia narzędzia umożliwiającego badanie wszystkich form agresji interpersonalnej. Próbowała także ustalić związek... więcej »

cena 25.00 zł

Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku

Rafał Klepka
stron: 396
oprawa miękka

Monografia będzie przydatna nie tylko dla osób zainteresowanych stronni¬czością polskich mediów w badanym okresie, ale też stanowić źródło wiedzy na temat stronniczości politycznej środków komunikowania w ogóle oraz wskazówkę metodologiczną dla pragnących... więcej »

cena 29.00 zł

Portraits de femmes dans la prose narrative de Jules Barbey d’Aurevilly

Ewelina Mitera
oprawa miękka

Monografia będzie przydatna nie tylko dla osób zainteresowanych stronni¬czością polskich mediów w badanym okresie, ale też stanowić źródło wiedzy na temat stronniczości politycznej środków komunikowania w ogóle oraz wskazówkę metodologiczną dla pragnących... więcej »

cena 21.00 zł

Powszechna edukacja architektoniczna. Tom 2. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne. Seria: Prace monograficzne 1012

Dorota Wantuch-Matla, Anna Martyka, Agata Ruchlewicz-Dzianach
stron: 158
oprawa miękka

Publikacja jest pierwszą próbą zebrania całokształtu wiedzy i doświadczeń nad formami edukacji przestrzennej. Przedstawione spojrzenie oraz zebrany materiał są bardzo istotne dla prowadzenia dalszych działań systematyzujących praktyczny warsztat edukacji przestrzennej... więcej »

cena 19.00 zł

Punti D incontro, studi sulla lingua, sulla letteratura e sulla cultura

Aleksandra Koman, Paulina Kwaśniewska-Urban, Katarzyna Woźniak
stron: 194
oprawa miękka

Publikacja jest pierwszą próbą zebrania całokształtu wiedzy i doświadczeń nad formami edukacji przestrzennej. Przedstawione spojrzenie oraz zebrany materiał są bardzo istotne dla prowadzenia dalszych działań systematyzujących praktyczny warsztat edukacji przestrzennej... więcej »

cena 18.00 zł

Psychologiczne mechanizmy zdrowia młodzieży uzdolnionej muzycznie w kontekście radzenia sobie z tremą

Patrycja Curyło-Sikora
stron: 264
oprawa miękka

Celem podjętych w niniejszej książce analiz teoretyczno‑empirycznych jest ukazanie tremy w perspektywie psychologii zdrowia i w konsekwencji znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie psychologiczne mechanizmy sprzyjają zdrowiu młodzieży uzdolnionej muzycznie,... więcej »

cena 24.00 zł

Poziom życia Romów w województwie małopolskim. Seria: Prace Monograficzne 761

Agnieszka Świętek
stron: 187
oprawa miękka

Autorka zbadała wybrane elementy poziomu życia Romów w województwie małopolskim. Prezentację wyników badań empirycznych poprzedziła zarysem sytuacji Romów w Polsce i Europie. Dokonała również szerokiej analizy czynników: kulturowych, społecznych, ekonomicznych... więcej »

cena 20.00 zł

Poza granice niepełnosprawności. Transgresja: uwarunkowania – mechanizmy – efekty w (re)konstrukcjach autobiograficznych osób bez barier. Seria: Prace monograficzne 897

Tamara Cierpiałowska
stron: 316
oprawa miękka

Autorka opierając się na humanistyczno-emancypacyjnej wizji współczesnej pedagogiki specjalnej, przedstawia biografie ludzi, których życie, ale też osiągnięcia w spełnianiu siebie mogą być wzorem i inspiracją innych osób, tak zmagających się z konsekwencjami... więcej »

cena 29.00 zł

Przymierze ze światem. O twórczości Zofii Żurakowskiej. Seria: Prace monograficzne 964

Zofia Budrewicz
stron: 324
oprawa miękka

Autorka opierając się na humanistyczno-emancypacyjnej wizji współczesnej pedagogiki specjalnej, przedstawia biografie ludzi, których życie, ale też osiągnięcia w spełnianiu siebie mogą być wzorem i inspiracją innych osób, tak zmagających się z konsekwencjami... więcej »

cena 26.00 zł

Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966

Anna Chrobak, Krzysztof Bąk
stron: 346
oprawa miękka

Autorzy dzielą się wiedzą o miejscowościach Podhala, Spisza, Liptowa i Orawy, zapraszając na wyprawę w miejsca doskonale znane, jak Gubałówka, ale też w spokojne orawskie doliny. Przejrzysty układ książki ułatwia zaplanowanie wycieczki, a bogactwo rzetelnych... więcej »

cena 45.46 zł

Powszechna edukacja architektoniczna.Tom 1. Ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne. Seria: Prace monograficzne 991

Dorota Wantuch-Matla, Anna Martyka
stron: 184
oprawa miękka

Celem książki jest prześledzenie procesu rozwoju koncepcji powszechnej edukacji architektonicznej, a także zebranie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej systemowej i pozasystemowej edukacji architektonicznej w Polsce i za granicą, z myślą o ułatwieniu nie tylko... więcej »

cena 21.00 zł

Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie. Seria: Prace monograficzne 944

Sylwester Bębas
stron: 232
oprawa miękka

Celem książki jest prześledzenie procesu rozwoju koncepcji powszechnej edukacji architektonicznej, a także zebranie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej systemowej i pozasystemowej edukacji architektonicznej w Polsce i za granicą, z myślą o ułatwieniu nie tylko... więcej »

cena 21.00 zł

Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962

Katarzyna Pabis-Cisowska
stron: 390
oprawa miękka

Autorka wskazała na charakterystyczne cechy przemian dokonujących się w społeczności żydowskiej w XIX i XX wieku. Problematyka książki, zawężona do trzech kwestii - małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa - jest nie tylko rejestracją pewnych zjawisk w kontekście... więcej »

cena 27.00 zł

Przygotowanie polonistyczne uczniów wiejskich gimnazjów w perspektywie dalszego kształcenia (na przykładzie gminy Laskowa)

Katarzyna Pławecka
stron: 240
oprawa miękka

Problem efektywności kształcenia w gimnazjach wiejskich – w aspekcie przygotowania młodzieży do samokształcenia – nie został do tej pory dogłębnie zbadany i opisany. Problematyka badań w monografii została szeroko zakrojona. Autorka stara się uwzględnić wiele... więcej »

cena 22.11 zł

Przygotowanie do zawodu i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozważania na kanwie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Seria: Prace Monograficzne 919

Adam Mikrut, Ewa Dyduch
stron: 194
oprawa miękka

Jednym z istotnych problemów społecznych XXI wieku jest przygotowanie zawodowe i aktywizacja na rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Treść rozdziału pierwszego obejmuje kwestie praw i wolności człowieka rozpatrywane z punktu widzenia osób... więcej »

cena 20.00 zł

Przenicowana rzeczywistość. Świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta

Rafał Abramciów, Joanna Mysona Byrska
oprawa miękka

W polskiej literaturze naukowej na temat konsumpcji nie mamy zbyt wielu prac napisanych z perspektywy filozoficznej i etycznej. Praca sytuuje zjawisko konsumpcji w kontekście jednej z najgłębszych koncepcji etycznych wszech czasów – etyce Immanuela Kanta.... więcej »

cena 19.00 zł

Pochwała wiedzy negatywnej. Szkice na obie ręce. Seria: Prace Monograficzne 815

Krzysztof Mudyń
stron: 190
oprawa miękka

Publikacja składa się z trzynastu tekstów, które na pozór dotyczą dość różnych kwestii. Pięć wiąże się bezpośrednio z obecną w tytule ideą wiedzy negatywnej. Pozostałe zaś odnoszą się do kwestii zasobów oraz bardzo współczesnych problemów wynikających z rozwoju... więcej »

cena 19.00 zł