Literaturoznawstwo

Wyniki 1 - 28 spośród 49

Zaciętość dumy w osamotnieniu. Konopnicka i inne

Renata Stachura-Lupa, Aleksandra Sędłakowska, Paulina Żarnecka
stron: 234
oprawa miękka

Zawarte w monografii teksty to efekt wspólnej refleksji nad życiem i twórczością dziewiętnastowiecznych pisarek, podjętej przez badaczy reprezentujących wiodące ośrodki akademickie w kraju i różne pokolenia licealistów, poprzez studentów i doktorantów, po... więcej »

cena 45.00 zł

Od rymu do wiersza. Refleksja nad poezją dla dzieci w drugiej połowie XX i XXI wieku

Alicja Ungeheuer-Gołąb, Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 392
oprawa miękka

Tom jako całość ujawnia już zupełnie nowe tendencje i trendy, jakie badacze odkrywają w poezji dla młodego odbiorcy, która okazuje się czułym sejsmografem rejestrującym wszystkie przesunięcie, ruchy i zmiany w dotychczasowym, mocno się dotąd trzymającym modelu... więcej »

cena 40.00 zł

Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa

Natalia Kuriački-Góra
stron: 230
oprawa miękka

W polskiej rusycystyce i nie tylko długo czekaliśmy na syntetyczne opracowanie obejmujące cała twórczość dramaturgiczną autora „Tlenu”. Bez wątpienia monografia Natalii Kurjacki-Góry z powodzeniem wypełnia tę lukę. […] Podziw budzi przemyślana i klarowna koncepcja... więcej »

cena 32.00 zł

Kultura literacka i artystyczna na łamach Przekroju Mariana Eilego. Tom 1: Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945-1948

Wanda Matras-Mastalerz
stron: 328
oprawa miękka

„Przekrój” był jednym z ciekawszych i najbardziej poczytnych tygodników w Polsce ukazujących się po II wojnie światowej. Przedmiotem I tomu monografii stała się analiza zawartości numerów pisma Mariana Eilego z lat 1945-1948, ze szczególnym uwzględnieniem... więcej »

cena 40.00 zł

A mazing labyrinth: John Donne s prose in translation

Piotr Plichta
stron: 164
oprawa miękka

Książka poświęcona jest przekładom prozy Johna Donne’a, w szczególności przekładom dwóch tekstów, które powstały pod koniec życia tego angielskiego poety. Pozycja w znaczący sposób wzbogaca naszą wiedzę zarówno o samej prozie Donne’a, jak i jej tłumaczeniach.... więcej »

cena 18.00 zł

Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska

Angela Bajorek, Małgorzata Chrobak, Dorota Szczęśniak
oprawa miękka

Pierwsza polska monografia dotyczącą autora Niekończącej się historii. Dla wszystkich zainteresowanych literaturą dziecięcą to lektura obowiązkowa. Książka będzie też ważna dla badaczy przekładu literackiego, dla czytelników pragnących poznać lepiej literaturę... więcej »

cena 29.00 zł

Successi tragici et amorosi di Silvio et Ascanio Corona. Né cronaca, né novella: ipotesi per un genere moderno a fine Seicento

Fabio Boni
oprawa miękka

Pierwsza polska monografia dotyczącą autora Niekończącej się historii. Dla wszystkich zainteresowanych literaturą dziecięcą to lektura obowiązkowa. Książka będzie też ważna dla badaczy przekładu literackiego, dla czytelników pragnących poznać lepiej literaturę... więcej »

cena 19.00 zł

Ojcowie pisarze i córki pisarki

Tadeusz Budrewicz
stron: 321
oprawa miękka

Książka w sposób kompleksowy ukazuje sieć różnorodnych relacji pomiędzy pisarzami ojcami a ich córkami uprawiającymi również niwę literacką. Autor zrekonstruował sieć różnorodnych biografii, odtwarzając losy siedmiu ojców pisarzy oraz ich córek. W wielu wypadkach... więcej »

cena 29.00 zł

Portraits de femmes dans la prose narrative de Jules Barbey d’Aurevilly

Ewelina Mitera
oprawa miękka

Książka w sposób kompleksowy ukazuje sieć różnorodnych relacji pomiędzy pisarzami ojcami a ich córkami uprawiającymi również niwę literacką. Autor zrekonstruował sieć różnorodnych biografii, odtwarzając losy siedmiu ojców pisarzy oraz ich córek. W wielu wypadkach... więcej »

cena 21.00 zł

Romans awanturniczo-historyczny Borysa Klimyczewa Markiz de Tomsk. Analiza monograficzna. Seria: Prace Monograficzne 732

Adam Karpiński
stron: 172
oprawa miękka

Praca dotyczy twórczości zmarłego we wrześniu 2013 roku współczesnego poety i prozaika rosyjskiego Borysa Klimyczewa, który po wielu perypetiach życiowych osiadł i tworzył w syberyjskim Tomsku. Powstała interesująca monografia, w której czytelnik znajduje... więcej »

cena 17.00 zł

Osoba ucznia w świadomości studentów polonistyki. O związku literaturoznawstwa z dydaktyką

Danuta Łazarska
stron: 346
oprawa miękka

Rozprawa koncentruje uwagę na relacji: nauczyciel – uczeń – literatura – szkoła – wyższa uczelnia, dzisiaj słabo rozpoznanej, często postrzeganej w krzywym zwierciadle sensacji. Konfrontuje ona perspektywę teoretyczną z empirią, tę ostatnią poddając gruntownej... więcej »

cena 34.00 zł

(Re) konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej. Seria: Prace monograficzne 946

Małgorzata Chrobak, Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 300
oprawa miękka

Rozprawa koncentruje uwagę na relacji: nauczyciel – uczeń – literatura – szkoła – wyższa uczelnia, dzisiaj słabo rozpoznanej, często postrzeganej w krzywym zwierciadle sensacji. Konfrontuje ona perspektywę teoretyczną z empirią, tę ostatnią poddając gruntownej... więcej »

cena 29.00 zł

Okolice Zegadłowicza. Seria: Prace monograficzne 975

Henryk Czubała, Włodzimierz Próchnicki, Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 432
oprawa miękka

Zbiorowy tom poświęcony poecie, prozaikowi, tłumaczowi, jednemu z twórców polskiego ekspresjonizmu. Praca podejmuje szereg kwestii nowych, wcześniej sygnalizowanych lub pominiętych, które zostały dopracowane, uszczegółowione, inaczej „oświetlone”. Formuła... więcej »

cena 50.00 zł

Ideał kobiety angielskiego renesansu w świetle XVI-wiecznej literatury parenetycznej. Seria: Prace monograficzne 955

Natalia Giza
stron: 224
oprawa miękka

Zbiorowy tom poświęcony poecie, prozaikowi, tłumaczowi, jednemu z twórców polskiego ekspresjonizmu. Praca podejmuje szereg kwestii nowych, wcześniej sygnalizowanych lub pominiętych, które zostały dopracowane, uszczegółowione, inaczej „oświetlone”. Formuła... więcej »

cena 23.63 zł

Przymierze ze światem. O twórczości Zofii Żurakowskiej. Seria: Prace monograficzne 964

Zofia Budrewicz
stron: 324
oprawa miękka

Zbiorowy tom poświęcony poecie, prozaikowi, tłumaczowi, jednemu z twórców polskiego ekspresjonizmu. Praca podejmuje szereg kwestii nowych, wcześniej sygnalizowanych lub pominiętych, które zostały dopracowane, uszczegółowione, inaczej „oświetlone”. Formuła... więcej »

cena 26.00 zł

Władza w późnej twórczości Piera Paola Pasoliniego (1965-1975). Seria: Prace Monograficzne 961

Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
stron: 214
oprawa miękka

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech wszystkich dzieł Pasoliniego, niezależnie od formy wyrazu, po jaką sięga artysta, jest niezmienny i nieprzejednany radykalizm myśli, często połączony z podobnie radykalnym podejściem formalnym. Krytyka współczesnych... więcej »

cena 19.00 zł

Między rymem a Muzą. Seria: Prace Monograficzne 795

Tadeusz Budrewicz
stron: 264
oprawa miękka

Autor "bohaterami" tomu uczynił utwory poetyckie, których nie tylko nie znajdziemy w dostępnych antologiach dziewiętnastowiecznej liryki, ale też które do tej pory nie były przedmiotem ani analizy poetologicznej, ani refleksji historyczno-literackiej. Tadeusz... więcej »

cena 24.00 zł

Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych. Seria: Prace Monograficzne 809

Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 380
oprawa miękka

Składające się na monografię teksty stanowią próby odpowiedzi na pytanie: jak się opowiada życie, z refleksją nad jego fazowością, liniowością, punktowością, węzłowością (węzłowatością) w biograficznych odsłonach. Fazy, linie, punkty, węzły - zdają się dobrze... więcej »

cena 23.00 zł

Motywy autobiograficzne w twórczości Janoscha. Seria: Prace Monograficzne 817

Angela Bajorek
stron: 358
oprawa miękka

Obszerne studium poświęcone twórczości Janoscha, znanego ze słynnych w świecie książek ilustrowanych dla dzieci. Autorka obejmuje dociekaniami wszystkie dzieła twórcy, jego biografię, recepcję, wypowiedzi prasowe i wywiady, w tym wywiady, których udzielił... więcej »

cena 29.00 zł

W stronę lektury. Propozycje tekstów do opracowania lekcyjnego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Seria: Prace Monograficzne 790

Paweł Sporek
stron: 268
oprawa miękka

Książka wyrasta z kilkunastoletnich doświadczeń szkolnych i naukowej obserwacji autora oraz w pewien sposób wpisuje się w dylematy nauczycielskie. Dzieli się na trzy części. Pierwsza obejmuje zbiór artykułów, które ukazują sposoby pracy z utworami zogniskowanymi... więcej »

cena 19.00 zł

Rymowane spory. Asnyk. Seria: Prace Monograficzne 727

Tadeusz Budrewicz
stron: 210
oprawa miękka

Niniejsza praca to propozycja odmiennego spojrzenia na postać Adama Asnyka i na jego twórczość. Tadeusz Budrewicz otwarcie deklaruje, że pragnie zobaczyć w poecie nie tylko wielkiego mistrza - posągową postać klasyka, poetę nastroju i filozoficznej refleksji,... więcej »

cena 21.00 zł

Wierszobranie (druga połowa XIX wieku). Seria: Prace Monograficzne 753

Tadeusz Budrewicz
stron: 239
oprawa miękka

Książka prezentuje część urobku z badań nad poezją i prasą drugiej połowy XIX wieku. Zostało pomyślane jako próba wypełnienia białej karty na mapie zjawisk i form literackich. Biała karta dotyczy tak zasobu materiałowego, jak i sposobów wartościowania. Stanowi... więcej »

cena 25.00 zł

Dickens w Polsce. Pierwsze stulecie. Seria: Prace Monograficzne 734

Aleksandra Budrewicz
stron: 404
oprawa miękka

Aleksandra Budrewicz analizuje obecność Charlesa Dickensa w polskiej kulturze od XIX wieku do wybuchu II wojny światowej i ukazuje, w jaki sposób sam pisarz i jego twórczość były postrzegane w Polsce tego okresu. Książka stanowi zwieńczenie rozległych badań,... więcej »

cena 28.00 zł

Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku

Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 292
oprawa miękka

Autorki i autorzy niniejszego tomu skupiają się głównie (acz nie wyłącznie) na próbach odpowiedzi na pytanie o poetologiczną produktywność miast. Interesujące było dla nich prześledzenie, co w tym zakresie stanowi prolongatę, rozwinięcie lub rewizję istniejących... więcej »

cena 32.00 zł

W poszukiwaniu tożsamości. Szkice o współczesnej literaturze, o dziełach i autorach

Stanisław Burkot
stron: 400
oprawa miękka

Teksty zgromadzone w tym tomie publikowane były w różnych miejscach w latach 2000-2014. Autor przybliża autorów i dzieła z przeszłości i teraźniejszości, w których dostrzec można i krytyczne myślenie o nas samych, i odwagę publicznego mówienia o naszych zaniedbaniach.... więcej »

cena 28.00 zł

Świat był przemoczoną pustką. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie

Patrycja Włodek
stron: 326
oprawa miękka

Książka Patrycji Włodek jest monograficznym ujęciem fenomenu, jakim jest twórczość Raymonda Chandlera. Dokonania amerykańskiego pisarza osadzone są w bardzo szerokich kontekstach. Autorka pisze nie tylko o tradycji literatury typu hard-boiled, ale także bardzo... więcej »

cena 38.00 zł

O tym, co Alicja odkryła... W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży

Alicja Ungeheuer-Gołąb, Małgorzata Chrobak, Michał Rogoż
stron: 416
oprawa twarda

Książka Patrycji Włodek jest monograficznym ujęciem fenomenu, jakim jest twórczość Raymonda Chandlera. Dokonania amerykańskiego pisarza osadzone są w bardzo szerokich kontekstach. Autorka pisze nie tylko o tradycji literatury typu hard-boiled, ale także bardzo... więcej »

cena 46.00 zł

Kołysanka w liryce XX i XXI wieku. Emergencja gatunku literackiego

Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 408
oprawa twarda

Monografia na temat przemian i metamorfoz gatunku, jakim jest kołysanka. Materiał, jaki poddała badaniom autorka, jest w pełni reprezentatywny, ponieważ wybrane zostały wszystkie zjawiska wybitne i ogromna grupa utworów dobrych, ale już drugorzędnych. Autorka... więcej »

cena 48.00 zł