Pełna oferta księgarni (B)

Wyniki 1 - 11 spośród 11

Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy

Ewa Młynarczyk
stron: 320
oprawa miękka

Czytelnik otrzymuje studium na temat jednego z najważniejszych polskich konceptów językowo-kulturowych, czyli BIEDY. Zagadnieniem tym w sposób kompleksowy dotychczas w Polsce nikt się nie zajmował. Do atutów książki należą: uwzględnienie bardzo szerokiego... więcej »

cena 30.00 zł

Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży w perspektywie pedagogiki mediów. Seria: Prace monograficzne 934

Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała
stron: 190
oprawa miękka

Monografia dotyczy zagrożeń związanych z patologicznym użyciem internetu. Młode pokolenie to pierwsze w dziejach ludzkości, którego życie jest silnie związane ze światem mediów elektronicznych. Książka adresowana głównie do studentów kierunków pedagogicznych,... więcej »

cena 21.00 zł

Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej. Seria: Prace Monograficzne 793

Marcin Sarna
stron: 281
oprawa miękka

Książka stanowi interdyscyplinarne studium, a przedstawione w niej spojrzenie na wymianę pokoleń w prozie iberoamerykańskiej z pewnością może zainteresować szerokie grono czytelników. Autor proponuje miłośnikom literatury latynoskiej cenny klucz, który pozwala... więcej »

cena 29.00 zł

Bezpieczeństwo w nowych czasach

stron: 216
oprawa miękka

Zbiór, w którym autorzy wskazują na potrzebę reorientacji myślenia na temat bezpieczeństwa. Książkę podzielono na dwie części. Część pierwsza, o charakterze interdyscyplinarnym, zawiera dziesięć tekstów dotyczących wyników badań prowadzonych w obszarach bezpieczeństwa... więcej »

cena 45.00 zł

Bibliotekarz 2.0. Nowe technologie. Nowe wyzwania

Stanisław Skórka, Michał Rogoż
stron: 216
oprawa miękka

W niniejszym tomie zebrane zostały teksty dotyczące przede wszystkim technologicznych kompetencji bibliotekarzy, omawiające wszechstronnie takie zagadnienia, jak wpływ mediów społecznościowych na pracę bibliotekarza i rozwój usług bibliotecznych, nowe formy... więcej »

cena 27.00 zł

Basic and Environmental Toxicology. Student s Book with English - Polish - Slovak Dictionary

Grzegorz Formicki, Agnieszka Greń, Robert Stawarz, Łukasz Binkowski
stron: 114
oprawa miękka

W niniejszym tomie zebrane zostały teksty dotyczące przede wszystkim technologicznych kompetencji bibliotekarzy, omawiające wszechstronnie takie zagadnienia, jak wpływ mediów społecznościowych na pracę bibliotekarza i rozwój usług bibliotecznych, nowe formy... więcej »

cena 15.00 zł

Bodies out of Rule. Transversal Readings in Canadian Literature and Film

Tomasz Sikora
stron: 162
oprawa miękka

Książka ma dwojaki charakter. Z jednej strony jest spojrzeniem na kwestię cielesności w wybranych utworach filmowych i literackich, które osadzone są w kontekście kultury kanadyjskiej, a szerzej - w kontekście nowoczesnej kultury zachodniej. Z drugiej strony... więcej »

cena 19.00 zł

Bezpieczeństwo RP: wczoraj i dziś. Studia z zakresu bezpieczeństwa państwa

Michał Śliwa, Andrzej Żebrowski, Robert Kłaczyński
stron: 330
oprawa miękka

Książka ma dwojaki charakter. Z jednej strony jest spojrzeniem na kwestię cielesności w wybranych utworach filmowych i literackich, które osadzone są w kontekście kultury kanadyjskiej, a szerzej - w kontekście nowoczesnej kultury zachodniej. Z drugiej strony... więcej »

cena 31.00 zł

Bendiocarb. Pesticide exposure and toxicity in animals

Eva Petrovova, Robert Stawarz, Agnieszka Greń
stron: 198
oprawa miękka

Książka jest zbiorem artykułów omawiających problemy związane z wykorzystywaniem w środowisku pestycydów. Przedstawia rodzaje, charakterystykę, zastosowanie, ryzyko i korzyści związane z używaniem pestycydów, a także ich wpływ na organizmy żywe - na przykładzie... więcej »

cena 19.00 zł

Bez sławy i chwały. Dyscyplina w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919-1921

Remigiusz Kasprzycki
stron: 460
oprawa miękka

Po upływie stu lat uzasadnione jest celebrowanie triumfu w sierpniu 1920 roku i oddanie czci uczestnikom jednej z najważniejszych dla Polski wojen. Na uznanie zasługują twórcy odrodzonej armii, a także żołnierze, którzy godnie, wiernie i z poświęceniem pełnili... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Bundeswehra 1955-2030. Kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec. Seria: Prace monograficzne 909

Agnieszka Polończyk
stron: 152
oprawa miękka

Monografia poświęcona jest problematyce kultury organizacji, jaką są siły zbrojne Niemiec. Autorka interesuje się Bundeswehrą od czasu jej utworzenia, przez czasy współczesne, aż do prognozowanych lat 30. XXI wieku, jej szeroko interpretowaną kulturą, a więc... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA