Pełna oferta księgarni (U)

Wyniki 1 - 13 spośród 13
cena 32.00 zł

University of the National Education Commission of Krakow’s Recommendation book on the creation of Local Support Groups in crisis situations

Damian Liszka, Paweł Walawender
stron: 94
oprawa miękka

Autorzy wypracowali rekomendacje na temat tworzenia Lokalnych Grup Wsparcia, wspierających społeczeństwo w okresach wdrożenia edukacji zdalnej w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza na tzw. „peryferyjnych” obszarach. Publikacja będzie stanowiła cenny przyczynek... więcej »

cena 20.00 zł

Unia Europejska i Chiny wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Trendy – wyzwania – perspektywy

Ewa Radomska
oprawa miękka

Współczesne międzynarodowe stosunki gospodarcze stają się coraz bardziej złożone i zmienne. Oddziałują na swych uczestników oraz na wszystkie sfery powiązań i współzależności gospodarczych, w tym zagraniczne inwestycje bezpośrednie. W książce podjęto próbę... więcej »

cena 45.00 zł

Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. Wybrane zagadnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Piotr Majewicz, Jacek Sikorski
stron: 190
oprawa miękka

Opracowanie poświęcone jest trzem podstawowym kwestiom, jakimi są: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w końcu rozległy i trudny problem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Autorzy... więcej »

cena 26.00 zł

Użytkowanie motocykli i motorowerów w Polsce. Charakterystyka zjawiska oraz uwarunkowania rozwoju

Sławomir Dorocki
stron: 290
oprawa miękka

Celem monografii jest charakterystyka użytkowania pojazdów PTW (powered two wheelers – dwukołowych pojazdów silnikowych) w Polsce. Analizie poddano zarówno dynamikę liczby pojazdów oraz zmianę ich wykorzystania, jak zróżnicowanie przestrzenne rozmieszczenia... więcej »

cena 40.00 zł

Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Danuta Wolska
stron: 274
oprawa miękka

Autorka przedstawia konkretne teoretyczne i empiryczne podstawy modyfikacji procesu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie głębszego stopnia, pozwalające na zmniejszenie dystansu pomiędzy niepełnosprawnymi a sprawnymi... więcej »

cena 29.00 zł

Uczeń jako aktor kulturowy. Polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności

Marek Pieniążek
stron: 398
oprawa miękka

Autor podejmuje zagadnienie czytania tekstów kultury w szkole w szerokim kontekście, sięgając do wielu dyscyplin naukowych: filozofii, antropologii, pedagogiki, socjologii, dydaktyki szczegółowej, literaturoznawstwa i językoznawstwa. Praca skierowana jest... więcej »

cena 35.00 zł

Uczelnia w mojej pamięci. Kartki z dziejów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Tadeusz Budrewicz
stron: 286
oprawa miękka

Jako szkoła wyższa Uniwersytet Pedagogiczny w roku 2011 obchodzi jubileusz 65 lat pracy w służbie polskiej nauce i szkole. Wyższa uczelnia publiczna kształcąca nauczycieli jest dziś uniwersytetem o szerokim profilu naukowym i dydaktycznym, ale przecież jest... więcej »

cena 37.80 zł

Utopia - idealna odpowiedź na nieidealną rzeczywistość

Łukasz Zweiffel
stron: 110

Praca ma charakter historyczno-analityczny. Po dokonaniu na wstępie teoretycznych rozgraniczeń między terminami: projekt – plan – utopia, autor analizuje funkcjonowanie utopii w Państwie Platona, w dziele Tomasza Morusa, w globalnych projektach idealnego społeczeństwa,... więcej »

cena 12.29 zł

Użytkownicy systemów hipertekstowych. Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym

Stanisław Skórka
stron: 204
oprawa miękka

Książka dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia związanego z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych w edukacji, mianowicie umiejętnego korzystania z zasobów danych o organizacji hipertekstowej. Praca oparta jest w dużej części na badaniach własnych... więcej »

cena 29.25 zł

U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Mirosław Michalik, Ewa Horyń, Marceli Olma
stron: 176
oprawa twarda

Zebrany materiał językowy, głównie o proweniencji medycznej, wyodrębniony na podstawie kryterium tematycznego, uporządkowany został w oparciu o pewien schemat obejmujący dwie płaszczyzny: językową oraz kulturową. Omawiana leksyka tematyczna dotyczy następujących... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772

Marcin Gadocha
stron: 227
oprawa miękka

Zebrany materiał językowy, głównie o proweniencji medycznej, wyodrębniony na podstawie kryterium tematycznego, uporządkowany został w oparciu o pewien schemat obejmujący dwie płaszczyzny: językową oraz kulturową. Omawiana leksyka tematyczna dotyczy następujących... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym

Jan Pilecki
stron: 318
oprawa miękka

Publikacja jest cennym materiałem dla studentów pedagogiki specjalnej, opiekuńczo-wychowawczej, przyszłych instruktorów terapii i rehabilitacji, nauczycieli-wychowawców oraz rodziców wychowujących osoby upośledzone. Opracowanie ma charakter przewodnika metodycznego... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA