Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - okładka książki

Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Danuta Wolska

Autorka przedstawia konkretne teoretyczne i empiryczne podstawy modyfikacji procesu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie głębszego stopnia, pozwalające na zmniejszenie dystansu pomiędzy niepełnosprawnymi a sprawnymi na rynku pracy. Lektura tej pracy może być inspirująca dla pedagogów specjalnych, studentów pedagogiki specjalnej, nauczycieli, terapeutów, a z pewnością także rodziców osób niepełnosprawnych.

Oprawa miękka
Rok wydania 2015
Ilość stron 274
Wymiar [mm] 135x205
EAN 9788372719379
ISBN 978-83-7271-937-9
Data 2015-11-18
ID 338825
cena 29.00 zł
Autor także

Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu życia

Maria Kościółek, Danuta Wolska

Monografia wnosi nowe elementy do naszej dotychczasowej wiedzy o osobach z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, możliwościach i sposobach kształtowania ich samodzielności w życiu codziennym. Książka jest bardzo wartościowym i potrzebnym dziełem w pedagogice... więcej »

cena 21.00 zł

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Seria: Prace monograficzne 933

Piotr Majewicz, Danuta Wolska

Możliwości znalezienia i utrzymania zatrudnienia dla wielu osób z niepełnosprawnością, w tym w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, związane są dostosowaniem środowiska, otoczenia prawnego i społecznego. Książka stanowi szeroką, wieloaspektową... więcej »

cena 23.00 zł

Możliwości terapii i wsparcia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin

Maria Kościółek, Danuta Wolska

Niniejsza praca ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest wyrazem poszukiwań zmian społecznych w pedagogice specjalnej. Stanowi ważny i udokumentowany analizami teoretyczno-badawczymi wkład w rozwój współczesnej teorii i praktyki terapii i wsparcia osób z... więcej »

cena 23.75 zł

Zmiany inwolucyjne towarzyszące procesowi starzenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną

Danuta Wolska

Celem badań przeprowadzonych przez autorkę było przeanalizowanie najczęściej występujących zmian inwolucyjnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zbadanie, czy i w jakim zakresie wiek, płeć, miejsce zamieszkania i aktywność zawodowa je różnicują.... więcej »

cena 19.00 zł