POLECAMY

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Powszechna edukacja architektoniczna. Tom 2. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne. Seria: Prace monograficzne 1012
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych. Seria: Prace monograficzne 1018
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności
W tym osieroconym stanie. Pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku). Seria: Prace monograficzne 1001
Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Kultura – sztuka – edukacja. Tom II. Seria: Prace monograficzne 770
Okolice Zegadłowicza. Seria: Prace monograficzne 975
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962
Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej
Teatralne tropy rzeczywistości. Seria: Prace monograficzne 984

Nowości

Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. - okładka książki

Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. Wyzwania - profilaktyka - wychowanie

Dariusz Adamczyk, Wioleta Adamczyk-Bębas, Sylwester Bębas

Publikacja jest ciekawym ujęciem tematyki związanej z problemami i funkcjonowaniem dziecka oraz młodego człowieka w cyberprzestrzeni. Podjęta przez autorów problematyka jest szczególnie ważna we współczesnym świecie z racji pedagogicznych i profilaktyki. Ten... więcej »

cena 21.00 zł
Inkluzja symetryczna młodzieży - okładka książki

Inkluzja symetryczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz młodzieży studiującej

Małgorzata Pietrzak, Ewelina Sobocha

Autorki koncentrują się na opisie działań praktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w normie intelektualnej prowadzących do dostrzeżenia osobowości drugiego człowieka z jego mocnymi i słabymi stronami; nie koncentrują się na cechach wynikających... więcej »

cena 24.00 zł
Kultura literacka i artystyczna - okładka książki

Kultura literacka i artystyczna na łamach Przekroju Mariana Eilego. Tom 1: Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945-1948

Wanda Matras-Mastalerz

„Przekrój” był jednym z ciekawszych i najbardziej poczytnych tygodników w Polsce ukazujących się po II wojnie światowej. Przedmiotem I tomu monografii stała się analiza zawartości numerów pisma Mariana Eilego z lat 1945-1948, ze szczególnym uwzględnieniem... więcej »

cena 40.00 zł
Przygotowanie do samodzielności - okładka książki

Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu życia

Maria Kościółek, Danuta Wolska

Monografia wnosi nowe elementy do naszej dotychczasowej wiedzy o osobach z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, możliwościach i sposobach kształtowania ich samodzielności w życiu codziennym. Książka jest bardzo wartościowym i potrzebnym dziełem w pedagogice... więcej »

cena 21.00 zł
Ingardenowskie tropy w edukacji. - okładka książki

Ingardenowskie tropy w edukacji. W hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku

Ewa Żmijewska (red.)

W monografii znajdujemy teksty pedagogów, filozofów, psychologów, historyków i językoznawców, którzy pochylili się nad fenomenem odpowiedzialności w filozofii Romana Ingardena i jej przeniesieniem na grunt pedagogiki. Artykuły w kontekście fenomenu odpowiedzialności... więcej »

cena 30.00 zł
Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie - okładka książki

Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego

Magdalena Madeja, Karolina Smętkiewicz

Opracowanie ma charakter studium przypadku i odnosi się do badania wieloaspektowych przemian, które dokonały się na Zabłociu po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tych z lat współczesnych, zachodzących pod wpływem podjętych działań rewitalizacyjnych... więcej »

cena 39.00 zł
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego - okładka książki

Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Zmiany w Tatrach - zagrożenia istniejące i potencjalne

Anna Chrobak (red.), Zofia Rączkowska (red.), Jerzy Szwagrzyk (red.), Tomasz Zwijacz-Kozica (red.)

Monografia pokonferencyjna jest po raz drugi wydaniem jednotomowym, składającym się z trzech części odpowiadających poszczególnym sekcjom. Część pierwsza przedstawia problematykę dotyczącą nauk o Ziemi. Zaprezentowano w niej przemiany środowiska abiotycznego... więcej »

cena 45.00 zł
Imaginautka zaangażowana. Twórczość - okładka książki

Imaginautka zaangażowana. Twórczość i biografia Doroty Terakowskiej z perspektywy XXI wieku

Katarzyna Slany, Katarzyna Wądolny-Tatar (red.)

Głównym tematem monografii jest współczesna, bo powstająca po 1989 roku, twórczość Doroty Terakowskiej, pisarki dla dzieci i młodzieży. Autorzy udowadniają, że Terakowska nie traci na aktualności, nie jest anachroniczna, "nie starzeje się", zarówno jej proza,... więcej »

cena 29.00 zł
Gamification for engagement with - okładka książki

Gamification for engagement with language learning tasks

Joanna Pitura

Monografia w kompleksowy sposób opisuje problematykę zastosowania grywalizacji w zwiększeniu motywacji uczniów do udziału w zajęciach, integrującej kształcenie językowe i przedmiotowe. Praca jest ważnym głosem w dziedzinie glottodydaktyki, zwłaszcza w dobie... więcej »

cena 23.00 zł
Internet a niepełnosprawność. Wybrane - okładka książki

Internet a niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia

Jolanta Zielińska

Tematyka publikacji wpisuje się w pewnego rodzaju przejścia między tradycyjnym użytkownikiem technologii informatycznych i komunikacyjnych a wymuszoną przez okoliczności pandemii sytuacją nadania im nowej prawomocności. W podsumowaniu każdego z rozdziałów... więcej »

cena 23.00 zł
Specyfika funkcjonowania osób z - okładka książki

Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych

Michał Gacek (red.)

Monografia wpisuje się w postulowany współcześnie społeczny model niepełnosprawności, bowiem eksploruje różne perspektywy wsparcia osoby z niepełnosprawnością intelektualną (psychologiczną, edukacyjną i zdrowotną) w realizacji zadań życiowych. Kompilacja prac... więcej »

cena 19.00 zł
Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana - okładka książki

Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana

Agata Wójcik

Agata Wójcik opisuje historię działalności Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, dając w niniejszej monografii szeroki wgląd w to, jak wyglądały struktury organizacyjne Towarzystwa, jakie idee przyświecały jego powstaniu i działalności. Pokazuje rolę wystaw... więcej »

cena 26.00 zł
Wielość w jedności, jedność w wielości. - okładka książki

Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej

Łukasz Tomasz Sroka, Andrzej Nowosad (red.)

Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej. więcej »

cena 30.00 zł
Próchnica - okładka książki

Próchnica

Juan Luis Mira, Marcin Sarna

Skrzyżowanie Eduarda Mendozy i Naomi Klein. Z jednej strony fajerwerki humoru – i sytuacyjnego, i językowego – oraz erotyczne smaczki, z drugiej – smutna konstatacja o nieubłaganym uwikłaniu najbardziej szlachetnych pobudek w okrutną rzeczywistość koncernów,... więcej »

cena 21.00 zł
Języki specjalistyczne w ujęciu - okładka książki

Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 2

Beata Malczewska, Joanna Woźniakiewicz (red.)

W drugim tomie monografii Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym zebrano różnorodne artykuły naukowe, których punktem stycznym są rozważania o językach specjalistycznych od strony teoretycznej i praktycznej. Teksty napisane w językach... więcej »

cena 16.00 zł
Psychologia agresji na jawie i - okładka książki

Psychologia agresji na jawie i w marzeniach sennych

Malwina Dankiewicz

Autorka, opierając się na dobrze ugruntowanym teoretycznie i empirycznie modelu agresji Jamesa i McIntyre’a, postawiła sobie ambitny cel – stworzenia narzędzia umożliwiającego badanie wszystkich form agresji interpersonalnej. Próbowała także ustalić związek... więcej »

cena 25.00 zł
Możliwości wykorzystania koncepcji - okładka książki

Możliwości wykorzystania koncepcji relacji pedagogicznej Maxa van Manena w teorii wychowania. Tom 1

Marta Krupska

Książka podejmuje temat dotyczący metodologicznych opracowań badań pedagogiki fenomenologicznej wraz z ich możliwością wykorzystania do konkretnych działań wychowawczych w budowaniu relacji pedagogicznej. Monografia jest pierwszym polskojęzycznym opracowaniem... więcej »

cena 23.00 zł
Typologia funkcjonalna gmin a realizacja - okładka książki

Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim

Mateusz Ćwikła, Bożena Wójtowicz

Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim. więcej »

cena 20.00 zł
Z pamięci dziecka. Aktion Saybusch - okładka książki

Z pamięci dziecka. Aktion Saybusch – relacje źródłowe Polaków wysiedlonych z Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej

Hubert Chudzio, Alicja Śmigielska

Aktion Saybusch to nazwa specjalnej operacji przymusowego wysiedlenia polskich obywateli z terenów Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej. W ramach projektu Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń badaniom poddano wieś Gilowice. W 1940 roku z... więcej »

cena 29.00 zł
Izba Handlowa i Przemysłowa we - okładka książki

Izba Handlowa i Przemysłowa we Lwowie (1850-1918). Instytucja i ludzie

Konrad Meus

Książka nie jest tylko opracowaniem dziejów samej Izby, ale omówieniem jej działań na rzecz rozwoju gospodarczo-społecznego Lwowa, okręgu i całej wschodniej Galicji. Autor nie ograniczył swych studiów nad samą lwowską Izbą, ale zaprezentował jej losy na tle... więcej »

cena 39.00 zł
Wyzwania komunikacji międzykulturowej - okładka książki

Wyzwania komunikacji międzykulturowej – obszary współdziałania i wymiany

Jadwiga Mazur (red.)

Monografia jest szczególnym zbiorem wybranych tekstów autorów zajmujących się problematyką komunikacji międzykulturowej z perspektywy szeroko pojętego współdziałania. więcej »

cena 19.00 zł