POLECAMY

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Powszechna edukacja architektoniczna. Tom 2. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne. Seria: Prace monograficzne 1012
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych. Seria: Prace monograficzne 1018
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności
W tym osieroconym stanie. Pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku). Seria: Prace monograficzne 1001
Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Kultura – sztuka – edukacja. Tom II. Seria: Prace monograficzne 770
Okolice Zegadłowicza. Seria: Prace monograficzne 975
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962
Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej
Teatralne tropy rzeczywistości. Seria: Prace monograficzne 984

Nowości

Irlandia na pomoc! Irlandia na - okładka książki

Irlandia na pomoc! Irlandia na pomoc Polsce! William Smith O’Brien i kwestia polska

Paweł Hamera

Czytelnik otrzymuje wartościowy szkic biograficzny dotyczący jednego z ciekawszych bohaterów irlandzkiej historii. William Smith O’Brien – typowany swego czasu na następcę Daniela O’Connella – należał do pierwszoplanowych postaci irlandzkiej sceny politycznej.... więcej »

cena 25.00 zł
Wybrane zagadnienia komunikacji - okładka książki

Wybrane zagadnienia komunikacji w negocjacjach. Ujęcie praktyczne

Mateusz Szast

Książka traktuje o komunikacyjnych aspektach negocjacji z praktycznego punktu widzenia. Stanowi ona pokłosie elementów praktycznych, które Autor wykorzystuje podczas negocjacji, a także w swojej pracy naukowej, przekazując nie tylko wiedzę teoretyczną, ale... więcej »

cena 25.00 zł
Obraz rodziny i młodzieży pod koniec - okładka książki

Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Wybrane aspekty

Mateusz Szast (red.), Bogdan Więckiewicz (red.)

Praca stanowi zbiór ośmiu artykułów, z ­których większość prezentuje wybrane zagadnienia w­ ujęciu teoretycznym, a­ dwa stanowią ściśle empiryczny materiał, powstały na podstawie­ przeprowadzonych badań. Zakres tematyczny obejmuje funkcjonowanie rodzin w­... więcej »

cena 25.00 zł
Świat przestawiony. rekonfiguracje - okładka książki

Świat przestawiony. rekonfiguracje przestrzeni pamięci krakowskiego Kazimierza

Karolina Kolenda (red.), Krzysztof Siatka (red.), Wojciech Szymański (red.)

Świat przestawiony to książka poświęcona niejednowymiarowej tożsamości i idiosynkratycznej pamięci krakowskiego Kazimierza. Jako punkt wyjścia obiera budynek Męskiej Szkoły Rzemiosł, będący częścią zespołu szkół powstałych i prowadzonych wysiłkami Żydowskiego... więcej »

cena 46.00 zł
Studia Naturae 7 (supplement) - okładka książki

Studia Naturae 7 (supplement)

Anna Medwecka-Kornaś

Studia Naturae 7 (supplement) więcej »

cena 20.00 zł
Chciwiec nowych wrażeń. Wacław - okładka książki

Chciwiec nowych wrażeń. Wacław Gąsiorowski nieznany

Magdalena Sadlik

Tom poświęcony publicystyce Gąsiorowskiego to całość bogata, interesująca merytorycznie, a fragmentami wręcz fascynująca. Książka ma szansę, aby stać się ważną propozycją, uzupełniającą badania na temat czasów, w których żył i tworzył ten zapomniany dziś twórca.... więcej »

cena 26.00 zł
Działania promocyjne w kształtowaniu - okładka książki

Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów

Anna Irena Szymańska

Ważne i wciąż aktualne kwestie zachowań konsumentów na rynku od lat skupiają uwagę ekonomistów, psychologów i socjologów. Centralną kategorią opracowania jest kategoria „preferencje konsumentów”, a więc pojęcie, które bezpośrednio odnieść można do potrzeb,... więcej »

cena 19.00 zł
Literackie miejsca peryferyjne - okładka książki

Literackie miejsca peryferyjne

Krystyna Latawiec

Książka składa się z pięciu obszernych szkiców. Cztery z nich są portretami współczesnych pisarzy, których życie i twórczość ściśle wiąże się z obszarem dawniej nazywanym Małopolską Wschodnią, dziś podzielonym między województwa małopolskie i podkarpackie.... więcej »

cena 25.00 zł
Dysfunkcjonalność rodziny. Wychowanie - okładka książki

Dysfunkcjonalność rodziny. Wychowanie - profilaktyka - wsparcie

Sylwester Bębas, Katarzyna Gucwa-Porębska

Celem pracy jest charakterystyka dysfunkcjonalności rodziny w kontekście wychowania, profilaktyki i wsparcia. Monografia ma charakter teoretyczno-badawczy, ujmuje szeroko i wieloaspektowo podejmowany problem. Zawiera przede wszystkim aspekty społeczne, pedagogiczne... więcej »

cena 25.00 zł
Żywioły i ideologie w narracjach - okładka książki

Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej

Jakub Kosek (red.)

Studia nad muzyką metalową są w Polsce zupełnie nowym obszarem badawczym i – jak dotychczas – poza rozproszonymi artykułami w książkach poświęconych rockowi czy muzyce popularnej poświęcono jej niewiele szerzej zakrojonych przedsięwzięć o charakterze naukowym.... więcej »

cena 26.00 zł
Maria z Grocholskich księżna Witoldowa - okładka książki

Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska

Barbara Obtułowicz

Najnowsza propozycja Barbary Obtułowicz doskonale wpisuje się w dotychczasowy cykl biografii przygotowanych przez krakowską badaczkę, podobnie jak wcześniejsze pozycje książkowe, oferując wielowymiarowy obraz postaci niezwykle ciekawej: kobiety, przedstawicielki... więcej »

cena 50.00 zł
Teatralia znane i nieznane - okładka książki

Teatralia znane i nieznane

Kazimierz Gajda

W kręgu badawczych zainteresowań Autora znajduje się przede wszystkim polska krytyka i myśl teatralna drugiej połowy XIX i początku XX wieku, a także dwudziestolecia międzywojennego. Większą część monografii wypełnia sześć studiów poświęconych Feliksowi Konecznemu,... więcej »

cena 20.00 zł
Galicyjskie drogi ku niepodległości - okładka książki

Galicyjskie drogi ku niepodległości

Stanisław Koziara, Mariusz Wołos (red.)

Tytułowa formuła tej publikacji jest wiernym odwzorowaniem przewodniego hasła, jakie w roku 2018 towarzyszyło na terenie Ziemi Dąbrowskiej obchodom stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kierowany do czytelniczego odbioru tom prac jest częścią tego... więcej »

cena 28.00 zł
Węzłowe problemy mediacji w sprawach - okładka książki

Węzłowe problemy mediacji w sprawach cywilnych

Adam Pązik (red.)

Autorzy ukazali istotę mediacji cywilnej i liczne węzłowe problemy, związane ze stosowaniem regulacji prawnych w praktyce sądów i samych mediatorów. Na szczególną uwagę zasługują teksty traktujące o: przeszkodach na drodze ugodowego likwidowania sporów... więcej »

cena 19.00 zł
Wokół mediacji i porozumień procesowych - okładka książki

Wokół mediacji i porozumień procesowych w postępowaniu karnym

Damian Gil (red.)

Autorzy m.in. poruszyli takie zagadnienia jak: sprzeciw pokrzywdzonego na skazanie bez rozprawy, kosztów mediacji, zabezpieczenia praw pokrzywdzonego w trybach konsensualnych; zakres dopuszczalnej ingerencji organu procesowego w treść wniosku o dobrowolne... więcej »

cena 19.00 zł
Małżeństwo – miłość – prokreacja. - okładka książki

Małżeństwo – miłość – prokreacja. Ku wychowaniu do odpowiedzialności

Dariusz Adamczyk

Książka stanowi ważne kompendium wiedzy na temat wychowania szczególnego – bo do odpowiedzialności. Z racji podjętych zagadnień szczegółowych jest również fundamentalnym źródłem holistycznego ujęcia tego procesu, gdzie wychowanie tylko przyzwoitego obywatela... więcej »

cena 21.00 zł
Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. - okładka książki

Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. Wyzwania - profilaktyka - wychowanie

Dariusz Adamczyk, Wioleta Adamczyk-Bębas, Sylwester Bębas

Publikacja jest ciekawym ujęciem tematyki związanej z problemami i funkcjonowaniem dziecka oraz młodego człowieka w cyberprzestrzeni. Podjęta przez autorów problematyka jest szczególnie ważna we współczesnym świecie z racji pedagogicznych i profilaktyki. Ten... więcej »

cena 21.00 zł
Inkluzja symetryczna młodzieży - okładka książki

Inkluzja symetryczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz młodzieży studiującej

Małgorzata Pietrzak, Ewelina Sobocha

Autorki koncentrują się na opisie działań praktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w normie intelektualnej prowadzących do dostrzeżenia osobowości drugiego człowieka z jego mocnymi i słabymi stronami; nie koncentrują się na cechach wynikających... więcej »

cena 24.00 zł
Kultura literacka i artystyczna - okładka książki

Kultura literacka i artystyczna na łamach Przekroju Mariana Eilego. Tom 1: Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945-1948

Wanda Matras-Mastalerz

„Przekrój” był jednym z ciekawszych i najbardziej poczytnych tygodników w Polsce ukazujących się po II wojnie światowej. Przedmiotem I tomu monografii stała się analiza zawartości numerów pisma Mariana Eilego z lat 1945-1948, ze szczególnym uwzględnieniem... więcej »

cena 40.00 zł
Przygotowanie do samodzielności - okładka książki

Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu życia

Maria Kościółek, Danuta Wolska

Monografia wnosi nowe elementy do naszej dotychczasowej wiedzy o osobach z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, możliwościach i sposobach kształtowania ich samodzielności w życiu codziennym. Książka jest bardzo wartościowym i potrzebnym dziełem w pedagogice... więcej »

cena 21.00 zł
Ingardenowskie tropy w edukacji. - okładka książki

Ingardenowskie tropy w edukacji. W hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku

Ewa Żmijewska (red.)

W monografii znajdujemy teksty pedagogów, filozofów, psychologów, historyków i językoznawców, którzy pochylili się nad fenomenem odpowiedzialności w filozofii Romana Ingardena i jej przeniesieniem na grunt pedagogiki. Artykuły w kontekście fenomenu odpowiedzialności... więcej »

cena 30.00 zł