POLECAMY

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Powszechna edukacja architektoniczna. Tom 2. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne. Seria: Prace monograficzne 1012
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych. Seria: Prace monograficzne 1018
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności
Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Kultura – sztuka – edukacja. Tom II. Seria: Prace monograficzne 770
Okolice Zegadłowicza. Seria: Prace monograficzne 975
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962
Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej
Teatralne tropy rzeczywistości. Seria: Prace monograficzne 984

Nowości

Macierzyństwo. Studium z historii - okładka książki

Macierzyństwo. Studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich

Agnieszka Słaby

Książka jest bardzo ciekawa, nowatorska i oparta na imponującej kwerendzie źródłowej. Autorka dokonała wnikliwej i wielowątkowej analizy staropolskiego macierzyństwa […] ujawniła wiele dramatycznych niuansów, które pozwalają spojrzeć na ówczesne matki jak... więcej »

cena 48.00 zł
Polityka - wojskowość - bezpieczeństwo. - okładka książki

Polityka - wojskowość - bezpieczeństwo. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego

Tomasz Skrzyński, Jarosław Jastrzębski (red.)

Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego. Tom obejmuje trzy części zatytułowane: Polityka, Wojskowość, Bezpieczeństwo, a w  jego skład wchodzi ponad 30 tekstów poświęconych tej właśnie szeroko rozumianej tematyce.... więcej »

cena 60.00 zł
L’intensité dans le contexte du - okładka książki

L’intensité dans le contexte du vague linguistique dans le langage du droit français et polonais. Étude contrastive

Piotr Pieprzyca

Przedmiotem monografii jest analiza kontrastywna intensyfikacji w polskim i francuskim języku prawnym w kontekście nieostrości pojęciowej. Zgodnie z przedstawioną przez autora hipotezą badawczą, intensyfikatory stanowią nieodłączny element przepisów prawnych,... więcej »

cena 30.00 zł
Turystyka wobec nowych wyzwań. - okładka książki

Turystyka wobec nowych wyzwań. Współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej

Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska (red.)

Książka zawiera czternaście artykułów, rozłożonych w dwóch częściach. Pierwsza zatytułowana jest Współczesne trendy w edukacji turystycznej i krajoznawczej, druga – Potencjał edukacji muzealnej i regionalnej. Obszerny wstęp ukazuje złożoność badań nad turystyką... więcej »

cena 35.00 zł
Przyroda i dydaktyka - okładka książki

Przyroda i dydaktyka

Jan Rajmund Paśko, Katarzyna Potyrała

Układ rozdziałów nie jest przypadkowy. Przyjęto tu cztery obszary tematyczne, zatytułowane: „Ku przetrwaniu”, „Ciekawość zmienia myślenie”, „Ku ujarzmieniu przyrody”, „Przyroda i media”. Każdy z rozdziałów stanowi w pewnym sensie jedność tematyczną. Autorzy... więcej »

cena 38.00 zł
Dwanaście kroków ku pełni rozwoju - okładka książki

Dwanaście kroków ku pełni rozwoju

Dariusz Adamczyk, Sylwester Bębas

Książka stanowi ważną interpretację coraz powszechniej znanego i akceptowanego programu „Wreszcie żyć – dwanaście kroków ku pełni życia” stanowiącego chrześcijańska wersję procesu przemiany psychicznej i duchowej opracowanej na bazie 12 kroków zainicjowanych... więcej »

cena 28.00 zł
Time and temporality across disciplines - okładka książki

Time and temporality across disciplines and methodologies

Artur Piskorz (red.)

The present volume attempts to demonstrate the potential of the Institute of English Studies and the fact that in such a relatively short period of time it has managed to become one of the best English philology institutions in Poland. The book reflects the... więcej »

cena 39.00 zł
Hospitations- und Leitungspraktikum. - okładka książki

Hospitations- und Leitungspraktikum. Handbuch für DaF-Studierende

Artur D. Kubacki, Renata Czaplikowska

Podręcznik poświęcony jest metodyczno-dydaktycznym i instytucjonalnym wyzwaniom związanym z praktykami pedagogicznymi. W publikacji autorzy zebrali swoje doświadczenia zawodowe zdobyte w ciągu wielu lat pracy przy kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, aby... więcej »

cena 24.00 zł
Moje rymowanki i wiersze - te dawne - okładka książki

Moje rymowanki i wiersze - te dawne i te dzisiejsze

Anna Medwecka-Kornaś

Zbiór wierszy. więcej »

cena 29.00 zł
Od powieści dla dziewcząt do narracji - okładka książki

Od powieści dla dziewcząt do narracji dziewczyńskich

Anna Nosek (red.), Małgorzata Chrobak (red.)

 Monografia […] jest bardzo potrzebna, ponieważ wciąż brakuje obszernych, kompetentnie opracowanych i – w miarę możliwości – na bieżąco rejestrujących dokonania w powieści dla dziewcząt, opracowań. Dotyczy ponadto ważnej kategorii – powieści dla dziewcząt... więcej »

cena 29.00 zł
Znaczenie pomocy i wsparcia społecznego - okładka książki

Znaczenie pomocy i wsparcia społecznego organizacji pozarządowych dla społeczności lokalnej w Ugandzie. Studium etnopedagogiczne

Anna Kawula

Pełen obraz działań pomocowych prowadzonych przez międzynarodowe organizacje pozarządowe na terenie Ugandy możliwy jest do uzyskania tylko w oparciu o rozpoznanie historycznych, kulturowych i społecznych uwarunkowań tego regionu. Stąd też w zakresie tematycznym... więcej »

cena 29.00 zł
75 lat geografii na Uniwersytecie - okładka książki

75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021)

praca zbiorowa

Księga pamiatkowa poświęcona 75-leciu istnienia Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego (lata 1946-2021). więcej »

cena 60.00 zł
Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu - okładka książki

Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym w nowym zintegrowanym planowaniu. Szanse i wyzwania dla Polski

Beata Stelmach-Fita

Znaczenie recenzowanych badań i opublikowanie ich w tej monografii jest nie do przecenienia dla przyszłości. Podsumowując listę walorów pracy dodać należy, że dla właściwych decyzji planistycznych niezbędne jest dogłębne rozpoznanie zarówno stanu istniejącego... więcej »

cena 49.00 zł
Szkice z socjologii zawodów kreatywnych. - okładka książki

Szkice z socjologii zawodów kreatywnych. Praca - design - strategie komunikacyjne

Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza (red.)

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom zmieniających się relacji i zależności społeczno‑gospodarczych świata postindustrialnego, potrzebie lepszego poznania definicji sektorów kreatywnych, a także charakterystyk tożsamościowych aktorów tej przestrzeni, tematem przewodnim... więcej »

cena 29.00 zł
Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. - okładka książki

Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. Wybrane zagadnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Piotr Majewicz, Jacek Sikorski

Opracowanie poświęcone jest trzem podstawowym kwestiom, jakimi są: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w końcu rozległy i trudny problem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Autorzy... więcej »

cena 26.00 zł
Niemiecka Federacja Związków Zawodowych - okładka książki

Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1983-1990

Małgorzata Świder

Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części: pierwszej, opisowej, i drugiej – stanowiącej obszerny aneks źródłowy. Część opisowa odnosi się do tematu relacji DGB z Polską od 1983 do 1990 r. i składa się z dwóch części: pierwszej, zatytułowanej Niemiecka... więcej »

cena 49.00 zł
The complexity of critical cultural - okładka książki

The complexity of critical cultural awareness in L2 education. From theory to practice

Agata Wolanin

Podejście, zaproponowane przez Autorkę, jest oparte na transformacji postaw uczących się z etnocentrycznych na etnorelatywistyczne. W podejściu tym nie ma jednej czy dwóch wybranych kultur, lecz jest globalność współczesnego świata i jej poważne wyzwania.... więcej »

cena 25.00 zł
Wszystko noir?. O inspiracjach - okładka książki

Wszystko noir?. O inspiracjach i wariantach - życie po życiu filmu noir

Patrycja Włodek

Książka prof. Włodek jest bowiem nieocenionym wkładem w trwającą od wielu lat w świecie filmoznawczym misję porządkowania i systematyzacji badań dotyczących wpływu filmu noir (…). Sięgając zarówno po pozycje z „okresu klasycznego”, jak i po najnowsze realizacje... więcej »

cena 30.00 zł
Wybrane zagadnienia teorii układów - okładka książki

Wybrane zagadnienia teorii układów krzywych płaskich

Piotr Pokora

Teoria układów hiperpowierzchni to jeden z najbardziej klasycznych obszarów badań leżący na pograniczu geometrii algebraicznej, kombinatoryki, topologii algebraicznej, geometrii różniczkowej, etc. Ze względu na wysoką interdyscyplinarność cieszy się niesłabnącym... więcej »

cena 17.00 zł
Użytkowanie motocykli i motorowerów - okładka książki

Użytkowanie motocykli i motorowerów w Polsce. Charakterystyka zjawiska oraz uwarunkowania rozwoju

Sławomir Dorocki

Celem monografii jest charakterystyka użytkowania pojazdów PTW (powered two wheelers – dwukołowych pojazdów silnikowych) w Polsce. Analizie poddano zarówno dynamikę liczby pojazdów oraz zmianę ich wykorzystania, jak zróżnicowanie przestrzenne rozmieszczenia... więcej »

cena 40.00 zł
Jeszcze o równaniach i nierównościach - okładka książki

Jeszcze o równaniach i nierównościach funkcyjnych w matematyce szkolnej

Zenon Moszner

W matematyce tzw. „szkolnej”, tzn. uczonej w szkole podstawowej i średniej, nie występują wyraźnie równania funkcyjne, ale wiele z nich jest powiązanych z tą matematyką w sposób naturalny. Więcej szczęścia do tej tematyki mają zbiory zadań szkolnych, zadania... więcej »

cena 15.00 zł