POLECAMY

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Powszechna edukacja architektoniczna. Tom 2. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne. Seria: Prace monograficzne 1012
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych. Seria: Prace monograficzne 1018
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności
Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Kultura – sztuka – edukacja. Tom II. Seria: Prace monograficzne 770
Okolice Zegadłowicza. Seria: Prace monograficzne 975
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962
Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej
Teatralne tropy rzeczywistości. Seria: Prace monograficzne 984

Nowości

Hospitations- und Leitungspraktikum. - okładka książki

Hospitations- und Leitungspraktikum. Handbuch für DaF-Studierende

Artur D. Kubacki, Renata Czaplikowska

Podręcznik poświęcony jest metodyczno-dydaktycznym i instytucjonalnym wyzwaniom związanym z praktykami pedagogicznymi. W publikacji autorzy zebrali swoje doświadczenia zawodowe zdobyte w ciągu wielu lat pracy przy kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, aby... więcej »

cena 24.00 zł
Moje rymowanki i wiersze - te dawne - okładka książki

Moje rymowanki i wiersze - te dawne i te dzisiejsze

Anna Medwecka-Kornaś

Zbiór wierszy. więcej »

cena 29.00 zł
Od powieści dla dziewcząt do narracji - okładka książki

Od powieści dla dziewcząt do narracji dziewczyńskich

Anna Nosek (red.), Małgorzata Chrobak (red.)

 Monografia […] jest bardzo potrzebna, ponieważ wciąż brakuje obszernych, kompetentnie opracowanych i – w miarę możliwości – na bieżąco rejestrujących dokonania w powieści dla dziewcząt, opracowań. Dotyczy ponadto ważnej kategorii – powieści dla dziewcząt... więcej »

cena 29.00 zł
Znaczenie pomocy i wsparcia społecznego - okładka książki

Znaczenie pomocy i wsparcia społecznego organizacji pozarządowych dla społeczności lokalnej w Ugandzie. Studium etnopedagogiczne

Anna Kawula

Pełen obraz działań pomocowych prowadzonych przez międzynarodowe organizacje pozarządowe na terenie Ugandy możliwy jest do uzyskania tylko w oparciu o rozpoznanie historycznych, kulturowych i społecznych uwarunkowań tego regionu. Stąd też w zakresie tematycznym... więcej »

cena 29.00 zł
75 lat geografii na Uniwersytecie - okładka książki

75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021)

praca zbiorowa

Księga pamiatkowa poświęcona 75-leciu istnienia Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego (lata 1946-2021). więcej »

cena 60.00 zł
Szkice z socjologii zawodów kreatywnych. - okładka książki

Szkice z socjologii zawodów kreatywnych. Praca - design - strategie komunikacyjne

Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza (red.)

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom zmieniających się relacji i zależności społeczno‑gospodarczych świata postindustrialnego, potrzebie lepszego poznania definicji sektorów kreatywnych, a także charakterystyk tożsamościowych aktorów tej przestrzeni, tematem przewodnim... więcej »

cena 29.00 zł
Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. - okładka książki

Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. Wybrane zagadnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Piotr Majewicz, Jacek Sikorski

Opracowanie poświęcone jest trzem podstawowym kwestiom, jakimi są: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w końcu rozległy i trudny problem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Autorzy... więcej »

cena 26.00 zł
Niemiecka Federacja Związków Zawodowych - okładka książki

Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1983-1990

Małgorzata Świder

Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części: pierwszej, opisowej, i drugiej – stanowiącej obszerny aneks źródłowy. Część opisowa odnosi się do tematu relacji DGB z Polską od 1983 do 1990 r. i składa się z dwóch części: pierwszej, zatytułowanej Niemiecka... więcej »

cena 49.00 zł
The complexity of critical cultural - okładka książki

The complexity of critical cultural awareness in L2 education. From theory to practice

Agata Wolanin

Podejście, zaproponowane przez Autorkę, jest oparte na transformacji postaw uczących się z etnocentrycznych na etnorelatywistyczne. W podejściu tym nie ma jednej czy dwóch wybranych kultur, lecz jest globalność współczesnego świata i jej poważne wyzwania.... więcej »

cena 25.00 zł
Wszystko noir?. O inspiracjach - okładka książki

Wszystko noir?. O inspiracjach i wariantach - życie po życiu filmu noir

Patrycja Włodek

Książka prof. Włodek jest bowiem nieocenionym wkładem w trwającą od wielu lat w świecie filmoznawczym misję porządkowania i systematyzacji badań dotyczących wpływu filmu noir (…). Sięgając zarówno po pozycje z „okresu klasycznego”, jak i po najnowsze realizacje... więcej »

cena 30.00 zł
Wybrane zagadnienia teorii układów - okładka książki

Wybrane zagadnienia teorii układów krzywych płaskich

Piotr Pokora

Teoria układów hiperpowierzchni to jeden z najbardziej klasycznych obszarów badań leżący na pograniczu geometrii algebraicznej, kombinatoryki, topologii algebraicznej, geometrii różniczkowej, etc. Ze względu na wysoką interdyscyplinarność cieszy się niesłabnącym... więcej »

cena 17.00 zł
Użytkowanie motocykli i motorowerów - okładka książki

Użytkowanie motocykli i motorowerów w Polsce. Charakterystyka zjawiska oraz uwarunkowania rozwoju

Sławomir Dorocki

Celem monografii jest charakterystyka użytkowania pojazdów PTW (powered two wheelers – dwukołowych pojazdów silnikowych) w Polsce. Analizie poddano zarówno dynamikę liczby pojazdów oraz zmianę ich wykorzystania, jak zróżnicowanie przestrzenne rozmieszczenia... więcej »

cena 40.00 zł
Jeszcze o równaniach i nierównościach - okładka książki

Jeszcze o równaniach i nierównościach funkcyjnych w matematyce szkolnej

Zenon Moszner

W matematyce tzw. „szkolnej”, tzn. uczonej w szkole podstawowej i średniej, nie występują wyraźnie równania funkcyjne, ale wiele z nich jest powiązanych z tą matematyką w sposób naturalny. Więcej szczęścia do tej tematyki mają zbiory zadań szkolnych, zadania... więcej »

cena 15.00 zł
Determinanty ekonomiczne bezpieczeństwa - okładka książki

Determinanty ekonomiczne bezpieczeństwa energetycznego od ery węglowej do energetyki obywatelskiej

Joanna Popławska, Justyna Rokitowska, Aleksander Wasiuta

Autorzy analizują zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego z perspektywy ekonomicznej, technicznej i społecznej, stosując podejście interdyscyplinarne, konieczne w ramach przedstawiania bilansu energetycznego państwa czy szeregu specjalistycznych zagadnień... więcej »

cena 19.00 zł
The core of thermodynamics - okładka książki

The core of thermodynamics

Stanisław Gumuła, Krzysztof Pytel

więcej »

cena 25.00 zł
The research of thickening techniques - okładka książki

The research of thickening techniques of coal suspension sedimentation process

Tymoteusz Turlej, Marian Banaś

The work presents a description of the particle morphology, methods of fractal and structure analysis, and properties of non-granular suspensions as well as methods for determining the granulometric characteristics of suspensions. Multiflux sedimentation has... więcej »

cena 25.00 zł
Technology of efficient wind energy - okładka książki

Technology of efficient wind energy utylization

Krzysztof Pytel

This study is an introduction to the analysis of technological aspects of wind energy use. Realizing that it is not possible to cover the whole problem related to wind energy, most attention was paid to the practical aspects of the discussed issue. The work... więcej »

cena 25.00 zł
Sedimentation of non-grain suspensions - okładka książki

Sedimentation of non-grain suspensions in lamella settling tanks

Marian Banaś

This monograph explores the applications of fractal geometry by Mandelbrot to the description of the grain size distribution and morphology of the solid phase in suspensions and a method is proposed for computing the sedimentation efficiency of non-grain sediments... więcej »

cena 25.00 zł
Electromagneting modelling of the - okładka książki

Electromagneting modelling of the optical system

Marian Banaś, Krzysztof Pytel, Petro Kosobutsky, Mykhailo Lobur, Mykhaylo Mel

The monograph is based on working drafts of published articles on several problematic tasks. The first task is related to the Monte Carlo method, the idea which was proposed at one time by a graduate of Lviv Polytechnic University, Stanislav Ulam. Thanks to... więcej »

cena 25.00 zł
Educational, economic, and environmental - okładka książki

Educational, economic, and environmental impacts of wind energy resources

Krzysztof Pytel

This study attempts to analyse the environmental, economic and educational aspects of using free wind energy and teaching about using it. Knowing that it is not possible to cover here the entire scope of the problem of wind energy, most attention was paid... więcej »

cena 25.00 zł
Militaryzacja przestrzeni kosmicznej - okładka książki

Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu bezpieczeństwa międzynarodowego

Rafał Kopeć

Przedmiotem pracy jest militaryzacja kosmosu rozumiana jako wykorzystanie przestrzeni kosmicznej do celów militarnych. Militarny wymiar zastosowań kosmicznych to kwestia istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego w wymiarze zewnętrznym. Równocześnie... więcej »

cena 40.00 zł