POLECAMY

Bez sławy i chwały. Dyscyplina w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919-1921
Powszechna edukacja architektoniczna. Tom 2. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne. Seria: Prace monograficzne 1012
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych. Seria: Prace monograficzne 1018
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności
W tym osieroconym stanie. Pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku). Seria: Prace monograficzne 1001
Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Kultura – sztuka – edukacja. Tom II. Seria: Prace monograficzne 770
Okolice Zegadłowicza. Seria: Prace monograficzne 975
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962
Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej
Teatralne tropy rzeczywistości. Seria: Prace monograficzne 984

Nowości

Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy - okładka książki

Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy

Ewa Młynarczyk

Czytelnik otrzymuje studium na temat jednego z najważniejszych polskich konceptów językowo-kulturowych, czyli BIEDY. Zagadnieniem tym w sposób kompleksowy dotychczas w Polsce nikt się nie zajmował. Do atutów książki należą: uwzględnienie bardzo szerokiego... więcej »

cena 30.00 zł
Wybrane zagadnienia z glotto- i - okładka książki

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3

Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.)

Niniejsza publikacja stanowi trzecią część serii Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Podobnie jak poprzednie jest zbiorem tekstów, którym patronuje praktycyzm. Autorami artykułów są profesjonaliści w zakresie kształcenia glottodydaktycznego i... więcej »

cena 19.00 zł
Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna - okładka książki

Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990

Stanisław Kilian

Autor opracował dzieje obozu narodowego na uchodźstwie. Opisał najważniejsze aspekty działalności Stronnictwa Narodowego, programy, przedstawił sylwetki polityków oraz znaczenie stronnictwa na scenie politycznej „polskiego Londynu”. więcej »

cena 25.00 zł
U źródeł polskiej terminologii - okładka książki

U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Mirosław Michalik, Ewa Horyń, Marceli Olma

Zebrany materiał językowy, głównie o proweniencji medycznej, wyodrębniony na podstawie kryterium tematycznego, uporządkowany został w oparciu o pewien schemat obejmujący dwie płaszczyzny: językową oraz kulturową. Omawiana leksyka tematyczna dotyczy następujących... więcej »

cena 25.00 zł
Polityka w krzywym zwierciadle - okładka książki

Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku

Rafał Klepka

Monografia będzie przydatna nie tylko dla osób zainteresowanych stronni¬czością polskich mediów w badanym okresie, ale też stanowić źródło wiedzy na temat stronniczości politycznej środków komunikowania w ogóle oraz wskazówkę metodologiczną dla pragnących... więcej »

cena 29.00 zł
Samorząd terytorialny w konstytucjach - okładka książki

Samorząd terytorialny w konstytucjach Polski XX wieku. Wybrane aspekty politologiczno-ustrojowe

Marek Klimek

Książka stanowi analizę podstaw samorządu terytorialnego w konstytucjach Polski XX wieku. Rodzące się koncepcje oraz ewoluowanie rozwiązań konstytucyjnych przedstawiono na tle przeobrażeń polityczno-ustrojowych. więcej »

cena 19.00 zł
Skala i mechanizmy piractwa cyfrowego - okładka książki

Skala i mechanizmy piractwa cyfrowego wśród czeskich i polskich adolescentów w perspektywie paradygmatu ryzyka pedagogiki mediów

Łukasz Tomczyk

Monografia nie ma na celu jednoznacznej oceny piractwa w wymiarze etycznym, lecz ukazanie skali i mechanizmów piractwa wśród adolescentów reprezentujących dwa kraje z Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem wybranych mechanizmów warunkujących edukację i wychowanie... więcej »

cena 28.00 zł
Wokół języka poetyckiego Wincentego - okładka książki

Wokół języka poetyckiego Wincentego Byrskiego. Studia ze stylistyki i lingwistyki kulturowej

Marceli Olma

Monografia wzbogaca naszą wiedzę na temat języka poetyckiego W. Byrskiego, pokazuje warsztat pisarski poety i bogactwo środków stylistycznych służących kreacji świata przedstawionego utworów poetyckich. Opracowanie jest głęboko osadzone w tradycji badań nad... więcej »

cena 34.00 zł
W kręgu antyautorytarnej pedagogii - okładka książki

W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka. Współczesne glosy, echa i aplikacje

Katarzyna Dormus, Michał Głażewski (red.)

Pierwszy tom z serii „Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji” poświęcony pedagogii antyautorytarnej Benjamina Spocka (1903–1998), słynnego amerykańskiego pediatry, jednego z najważniejszych protagonistów permisywizmu i społecznego ruchu... więcej »

cena 22.00 zł
Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa - okładka książki

Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa

Bogusław Skowronek, Natalia Zborowska

Autorzy wykazali, że disco polo nie tylko może, ale wręcz powinno być objęte refleksją naukową. Spojrzeli przy tym na ten nurt jako na fenomen socjologiczno-kulturowy, o którego specyfice decyduje nie tylko muzyka, ale także teksty. W monografii przeprowadzono... więcej »

cena 20.00 zł
Gry planszowe a wspomaganie rozwoju - okładka książki

Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Monika Węglarz-Masłowska

Monografia poświęcona jest problematyce wspierania wybranych zdolności poznawczych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w trakcie zajęć szkolnych. Publikacja będzie ciekawą propozycją dla pedagogów specjalnych i nauczycieli, a wskazówki dotyczące konstruowania... więcej »

cena 18.00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. - okładka książki

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania

Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż (red.)

Książka dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju, a w szczególności: po co to robić? kiedy to robić? oraz jak to robić? Rozdziały monografii, w zależności od przyjętej przez autorów koncepcji, stanowią kompendium wiedzy na podjęty... więcej »

cena 19.00 zł
Współczesne tendencje w rehabilitacji - okładka książki

Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Piotr Majewicz (red.)

Monografia wpisuje się w obecny trend działań w kierunku poszukiwania optymalnych rozwiązań normalizacji życia i funkcjonowania osób, które z różnych powodów zaliczane są do grupy osób z niepełnosprawnością. W pierwszej części autorzy opracowania podejmują... więcej »

cena 21.00 zł
Sprawczość sztuki - okładka książki

Sprawczość sztuki

Weronika Plińska

Monografia jest pracą transdyscyplinarną i wielowątkową. Autorka wykorzystuje dorobek antropologii: koncepcje sztuki, totemizmu, perspektywizmu, daru i wymiany. Oprócz nich książka zawiera wnikliwe nawiązania do nowych koncepcji filozofii i krytyki sztuki.... więcej »

cena 32.00 zł
Politycy i polityka regionalna - okładka książki

Politycy i polityka regionalna w systemie wielopoziomowym. Koalicje regionalne - dobór regionalnych elit samorządowych - modele polityki regionalnej - role aktorów i wzory karier

Tatiana Majcherkiewicz

Książka podejmuje temat ważny, dotąd nieopisany i niezanalizowany od strony teoretycznej. Jest to opisanie nieznanego kawałka świata polityki regionalnej. Przynosi opis walki politycznej na szczeblu subregionalnym, wskazuje na kanały rekrutacji marszałków.... więcej »

cena 30.00 zł
Książki w plikach – publikowanie, - okładka książki

Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie

Stanisław Skórka (red.), Ewa Piotrowska (red.)

W tomie zaprezentowano jedenaście artykułów poświęconych szerokiej problematyce związanej z książkami i czasopismami w postaci cyfrowej. Ich autorami są badacze książki i czytelnictwa, medioznawcy oraz praktycy zajmujący się m.in. udostępnianiem elektronicznych... więcej »

cena 24.00 zł
Imiona zakonne karmelitów bosych - okładka książki

Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.)

Ewa Zmuda

Omówione w monografii męskie imiona zakonne karmelitów bosych wraz z żeńskim imiennictwem karmelitańskim, opisanym w książce Autorki z 2019 r., stanowią kompendium wiedzy zarówno na temat imiennictwa danego zgromadzenia, jak i nazewnictwa zakonnego w ogóle.... więcej »

cena 23.00 zł
Aspects of social and pedagogical - okładka książki

Aspects of social and pedagogical work. Selected issues

Ireneusz Świtała, Monika Czerw, Magdalena Grochulska

Publikacja porusza kwestie, które są niezwykle istotne zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autorzy tekstów podejmują najbardziej aktualne problemy społeczne, dzielą się swoimi doświadczeniami, przybliżają dobre praktyki, a także zakreślają... więcej »

cena 25.00 zł
W stronę wielokulturowości. Głos - okładka książki

W stronę wielokulturowości. Głos Roberta Arlta w argentyńskim dyskursie tożsamościowym

Paulina Węgrzyn

Książka przedstawia obraz kształtującego się w latach 20. i 30. XX wieku wielokulturowego społeczeństwa argentyńskiego oraz debatę na temat jego tożsamości w oparciu o analizę twórczości, zarówno dziennikarskiej, jak i literackiej, Roberta Arlta. więcej »

cena 21.00 zł
Zabawa w ocenie rozwoju małego - okładka książki

Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka. Konteksty teoretyczne i praktyczne (pierwszy rok życia)

Tamara Cierpiałowska (red.), Elżbieta Lubińska-Kościółek (red.)

Książkę wyposaża czytelnika – rodzica bądź opiekuna małego dziecka – zarówno w narzędzia, jak i wskazówki diagnostyczne. Dzięki wymienionym zabawom może uzyskać ważne informacje dotyczące rozwoju dziecka, w tym wyłowić pierwsze symptomy zaburzeń, ale także... więcej »

cena 18.00 zł
Different perspectives on transgressions - okładka książki

Different perspectives on transgressions in mathematics and its education

Barbara Pieronkiewicz (red.)

Książka jest dziełem ponad dwudziestu autorów z całego świata. To pozycja, która pomoże czytelnikowi uporządkować wiedzę na temat uczenia i nauczania matematyki i dostarczy praktycznych wskazówek. więcej »

cena 19.00 zł