POLECAMY

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Powszechna edukacja architektoniczna. Tom 2. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne. Seria: Prace monograficzne 1012
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych. Seria: Prace monograficzne 1018
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności
Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Kultura – sztuka – edukacja. Tom II. Seria: Prace monograficzne 770
Okolice Zegadłowicza. Seria: Prace monograficzne 975
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962
Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej
Teatralne tropy rzeczywistości. Seria: Prace monograficzne 984

Nowości

Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych - okładka książki

Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacją w środowisku rodzinnym

Katarzyna Plutecka, Anna Gagat-Matuła (red.)

Teksty monografii przybliżają czytelnikowi miejsce i rolę rodziny w ograniczaniu niekorzystnych skutków występującej marginalizacji społecznej ze szczególnym wskazaniem problematyki spektrum autyzmu dziecka oraz możliwych obszarów wsparcia prawnego, instytucjonalnego... więcej »

cena 28.00 zł
Karl Jaspers: filozofia wolności - okładka książki

Karl Jaspers: filozofia wolności

Czesława Piecuch, Paweł Wójs (red.)

Wolność egzystencjalna zajmuje kluczowe miejsce nie tylko w pismach czysto filozoficznych, ale też – jako wolność wspólnoty ludzkich egzystencji – w rozprawach z zakresu Jaspersa filozofii politycznej i społecznej […]. Dlatego zarówno jego diagnozy współczesnej... więcej »

cena 28.00 zł
Sztuka wobec metafizyki. Postawy - okładka książki

Sztuka wobec metafizyki. Postawy i strategie lat 2000-2020

Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Bernadeta Stano (red.)

Publikacja […] jest zestawieniem nie tylko różnych perspektyw filozoficznych, ale i różnych instrumentariów badawczych. Teksty zostały zebrane w trzech działach odpowiadających różniącym się od siebie postawom autorów. W części zatytułowanej Obserwacje spotykają... więcej »

cena 45.00 zł
Z dziejów flot wojennych. Od hiszpańskich - okładka książki

Z dziejów flot wojennych. Od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów

Roman Kochnowski, Jarosław Jastrzębski (red.)

Redaktorski tandem, jaki tworzą Roman Kochnowski i Jarosław Jastrzębski od pewnego czasu obdarowuje nas cennymi publikacjami dotyczącymi konfliktów morskich. Obaj są zresztą w tej dziedzinie autorami o uznanym dorobku. Same więc nazwiska nastrajać muszą optymistycznie... więcej »

cena 45.00 zł
Problemy i wyzwania współczesnych - okładka książki

Problemy i wyzwania współczesnych rodzin

Mateusz Szast (red.)

Praca stanowi zbiór artykułów na temat funkcjonowania współczesnych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem ich problemów, funkcji, oraz ról społecznych w ich ramach podejmowanych. Wyzwania te implikuje zawiły układ interakcji, pełnionych funkcji czy przynależności... więcej »

cena 28.00 zł
Wszyscy ludzie Elżbiety Sieniawskiej - okładka książki

Wszyscy ludzie Elżbiety Sieniawskiej

Bożena Popiołek, Janusz S. Nowak

Monografia stanowi niezwykle interesujące ujęcie obszernego tematu, który był dotychczas badany w stopniu fragmentarycznym. Autorzy proponują nie tylko wyczerpującą analizę urzędników, oficjalistów dworskich, rzemieślników, kupców oraz artystów skupionych... więcej »

cena 50.00 zł
Od rymu do wiersza. Refleksja nad - okładka książki

Od rymu do wiersza. Refleksja nad poezją dla dzieci w drugiej połowie XX i XXI wieku

Alicja Ungeheuer-Gołąb, Katarzyna Wądolny-Tatar (red.)

Tom jako całość ujawnia już zupełnie nowe tendencje i trendy, jakie badacze odkrywają w poezji dla młodego odbiorcy, która okazuje się czułym sejsmografem rejestrującym wszystkie przesunięcie, ruchy i zmiany w dotychczasowym, mocno się dotąd trzymającym modelu... więcej »

cena 40.00 zł
Key competences for sustainability - okładka książki

Key competences for sustainability students’ perspective

Iwona Ocetkiewicz, Anna Mróz, Mirella Wyra

Key competences for sustainable development have been an important discussion theme in the recent years. In schools, they are objects of reflection of both students and teachers. They identify skills and competences in the area of sustainable development (SD)... więcej »

cena 35.00 zł
Wprowadzenie do etyki pracy społecznej. - okładka książki

Wprowadzenie do etyki pracy społecznej. Studium społeczno-pedagogiczne – odniesienia do naukowego dorobku Heleny Radlińskiej

Arkadiusz Żukiewicz

Oddawana do rąk Czytelników monografia nawiązuje do zamierzenia badawczego (w tym wydawniczego) podjętego w 2000 roku. Jego celem było przygotowanie naukowej analizy problematyki wpisującej się w dyskurs poświęcony teorii i odniesieniom praktycznym służby... więcej »

cena 38.00 zł
Kreatywność nauczycieli i uczniów - okładka książki

Kreatywność nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Beata Sufa

Publikacja dotyczy ważnego zagadnienia, jakim jest kreatywność człowieka, rozwijana w procesie edukacji. Autorka koncentruje się na kreatywności nauczyciela i uczniów na pierwszym etapie edukacji szkolnej. Rozwój kreatywności, cenny z punktu widzenia potrzeb... więcej »

cena 28.00 zł
Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa - okładka książki

Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa

Natalia Kuriački-Góra

W polskiej rusycystyce i nie tylko długo czekaliśmy na syntetyczne opracowanie obejmujące cała twórczość dramaturgiczną autora „Tlenu”. Bez wątpienia monografia Natalii Kurjacki-Góry z powodzeniem wypełnia tę lukę. […] Podziw budzi przemyślana i klarowna koncepcja... więcej »

cena 32.00 zł
Stanisław Czycz. Za bramą gasnącego - okładka książki

Stanisław Czycz. Za bramą gasnącego sierpnia

Jacek Rozmus, Dorota Niedziałkowska, Tomasz Ryrych (red.)

W swych artykułach autorzy podjęli trud analizy wybranych utworów, podejmując różne zagadnienia trudnej, złożonej twórczości Czycza. Omówili zagadnienia związane z biografią poety, a zwłaszcza z jego legendą biograficzną, oraz kwestie edytorskie. Materiał... więcej »

cena 45.00 zł
Macierzyństwo. Studium z historii - okładka książki

Macierzyństwo. Studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich

Agnieszka Słaby

Książka jest bardzo ciekawa, nowatorska i oparta na imponującej kwerendzie źródłowej. Autorka dokonała wnikliwej i wielowątkowej analizy staropolskiego macierzyństwa […] ujawniła wiele dramatycznych niuansów, które pozwalają spojrzeć na ówczesne matki jak... więcej »

cena 55.00 zł
Polityka - wojskowość - bezpieczeństwo. - okładka książki

Polityka - wojskowość - bezpieczeństwo. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego

Tomasz Skrzyński, Jarosław Jastrzębski (red.)

Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego. Tom obejmuje trzy części zatytułowane: Polityka, Wojskowość, Bezpieczeństwo, a w  jego skład wchodzi ponad 30 tekstów poświęconych tej właśnie szeroko rozumianej tematyce.... więcej »

cena 60.00 zł
L’intensité dans le contexte du - okładka książki

L’intensité dans le contexte du vague linguistique dans le langage du droit français et polonais. Étude contrastive

Piotr Pieprzyca

Przedmiotem monografii jest analiza kontrastywna intensyfikacji w polskim i francuskim języku prawnym w kontekście nieostrości pojęciowej. Zgodnie z przedstawioną przez autora hipotezą badawczą, intensyfikatory stanowią nieodłączny element przepisów prawnych,... więcej »

cena 30.00 zł
Turystyka wobec nowych wyzwań. - okładka książki

Turystyka wobec nowych wyzwań. Współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej

Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska (red.)

Książka zawiera czternaście artykułów, rozłożonych w dwóch częściach. Pierwsza zatytułowana jest Współczesne trendy w edukacji turystycznej i krajoznawczej, druga – Potencjał edukacji muzealnej i regionalnej. Obszerny wstęp ukazuje złożoność badań nad turystyką... więcej »

cena 35.00 zł
Przyroda i dydaktyka - okładka książki

Przyroda i dydaktyka

Jan Rajmund Paśko, Katarzyna Potyrała

Układ rozdziałów nie jest przypadkowy. Przyjęto tu cztery obszary tematyczne, zatytułowane: „Ku przetrwaniu”, „Ciekawość zmienia myślenie”, „Ku ujarzmieniu przyrody”, „Przyroda i media”. Każdy z rozdziałów stanowi w pewnym sensie jedność tematyczną. Autorzy... więcej »

cena 38.00 zł
Dwanaście kroków ku pełni rozwoju - okładka książki

Dwanaście kroków ku pełni rozwoju

Dariusz Adamczyk, Sylwester Bębas

Książka stanowi ważną interpretację coraz powszechniej znanego i akceptowanego programu „Wreszcie żyć – dwanaście kroków ku pełni życia” stanowiącego chrześcijańska wersję procesu przemiany psychicznej i duchowej opracowanej na bazie 12 kroków zainicjowanych... więcej »

cena 28.00 zł
Time and temporality across disciplines - okładka książki

Time and temporality across disciplines and methodologies

Artur Piskorz (red.)

The present volume attempts to demonstrate the potential of the Institute of English Studies and the fact that in such a relatively short period of time it has managed to become one of the best English philology institutions in Poland. The book reflects the... więcej »

cena 39.00 zł
Hospitations- und Leitungspraktikum. - okładka książki

Hospitations- und Leitungspraktikum. Handbuch für DaF-Studierende

Artur D. Kubacki, Renata Czaplikowska

Podręcznik poświęcony jest metodyczno-dydaktycznym i instytucjonalnym wyzwaniom związanym z praktykami pedagogicznymi. W publikacji autorzy zebrali swoje doświadczenia zawodowe zdobyte w ciągu wielu lat pracy przy kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, aby... więcej »

cena 24.00 zł
Moje rymowanki i wiersze - te dawne - okładka książki

Moje rymowanki i wiersze - te dawne i te dzisiejsze

Anna Medwecka-Kornaś

Zbiór wierszy. więcej »

cena 29.00 zł