POLECAMY

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Powszechna edukacja architektoniczna. Tom 2. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne. Seria: Prace monograficzne 1012
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych. Seria: Prace monograficzne 1018
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności
W tym osieroconym stanie. Pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku). Seria: Prace monograficzne 1001
Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Kultura – sztuka – edukacja. Tom II. Seria: Prace monograficzne 770
Okolice Zegadłowicza. Seria: Prace monograficzne 975
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962
Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej
Teatralne tropy rzeczywistości. Seria: Prace monograficzne 984

Nowości

Działania promocyjne w kształtowaniu - okładka książki

Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów

Anna Irena Szymańska

Ważne i wciąż aktualne kwestie zachowań konsumentów na rynku od lat skupiają uwagę ekonomistów, psychologów i socjologów. Centralną kategorią opracowania jest kategoria „preferencje konsumentów”, a więc pojęcie, które bezpośrednio odnieść można do potrzeb,... więcej »

cena 19.00 zł
Literackie miejsca peryferyjne - okładka książki

Literackie miejsca peryferyjne

Krystyna Latawiec

Książka składa się z pięciu obszernych szkiców. Cztery z nich są portretami współczesnych pisarzy, których życie i twórczość ściśle wiąże się z obszarem dawniej nazywanym Małopolską Wschodnią, dziś podzielonym między województwa małopolskie i podkarpackie.... więcej »

cena 25.00 zł
Dysfunkcjonalność rodziny. Wychowanie - okładka książki

Dysfunkcjonalność rodziny. Wychowanie - profilaktyka - wsparcie

Sylwester Bębas, Katarzyna Gucwa-Porębska

Celem pracy jest charakterystyka dysfunkcjonalności rodziny w kontekście wychowania, profilaktyki i wsparcia. Monografia ma charakter teoretyczno-badawczy, ujmuje szeroko i wieloaspektowo podejmowany problem. Zawiera przede wszystkim aspekty społeczne, pedagogiczne... więcej »

cena 25.00 zł
Żywioły i ideologie w narracjach - okładka książki

Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej

Jakub Kosek (red.)

Studia nad muzyką metalową są w Polsce zupełnie nowym obszarem badawczym i – jak dotychczas – poza rozproszonymi artykułami w książkach poświęconych rockowi czy muzyce popularnej poświęcono jej niewiele szerzej zakrojonych przedsięwzięć o charakterze naukowym.... więcej »

cena 26.00 zł
Maria z Grocholskich księżna Witoldowa - okładka książki

Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska

Barbara Obtułowicz

Najnowsza propozycja Barbary Obtułowicz doskonale wpisuje się w dotychczasowy cykl biografii przygotowanych przez krakowską badaczkę, podobnie jak wcześniejsze pozycje książkowe, oferując wielowymiarowy obraz postaci niezwykle ciekawej: kobiety, przedstawicielki... więcej »

cena 50.00 zł
Teatralia znane i nieznane - okładka książki

Teatralia znane i nieznane

Kazimierz Gajda

W kręgu badawczych zainteresowań Autora znajduje się przede wszystkim polska krytyka i myśl teatralna drugiej połowy XIX i początku XX wieku, a także dwudziestolecia międzywojennego. Większą część monografii wypełnia sześć studiów poświęconych Feliksowi Konecznemu,... więcej »

cena 20.00 zł
Galicyjskie drogi ku niepodległości - okładka książki

Galicyjskie drogi ku niepodległości

Stanisław Koziara, Mariusz Wołos (red.)

Tytułowa formuła tej publikacji jest wiernym odwzorowaniem przewodniego hasła, jakie w roku 2018 towarzyszyło na terenie Ziemi Dąbrowskiej obchodom stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kierowany do czytelniczego odbioru tom prac jest częścią tego... więcej »

cena 28.00 zł
Węzłowe problemy mediacji w sprawach - okładka książki

Węzłowe problemy mediacji w sprawach cywilnych

Adam Pązik (red.)

Autorzy ukazali istotę mediacji cywilnej i liczne węzłowe problemy, związane ze stosowaniem regulacji prawnych w praktyce sądów i samych mediatorów. Na szczególną uwagę zasługują teksty traktujące o: przeszkodach na drodze ugodowego likwidowania sporów... więcej »

cena 19.00 zł
Wokół mediacji i porozumień procesowych - okładka książki

Wokół mediacji i porozumień procesowych w postępowaniu karnym

Damian Gil (red.)

Autorzy m.in. poruszyli takie zagadnienia jak: sprzeciw pokrzywdzonego na skazanie bez rozprawy, kosztów mediacji, zabezpieczenia praw pokrzywdzonego w trybach konsensualnych; zakres dopuszczalnej ingerencji organu procesowego w treść wniosku o dobrowolne... więcej »

cena 19.00 zł
Małżeństwo – miłość – prokreacja. - okładka książki

Małżeństwo – miłość – prokreacja. Ku wychowaniu do odpowiedzialności

Dariusz Adamczyk

Książka stanowi ważne kompendium wiedzy na temat wychowania szczególnego – bo do odpowiedzialności. Z racji podjętych zagadnień szczegółowych jest również fundamentalnym źródłem holistycznego ujęcia tego procesu, gdzie wychowanie tylko przyzwoitego obywatela... więcej »

cena 21.00 zł
Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. - okładka książki

Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. Wyzwania - profilaktyka - wychowanie

Dariusz Adamczyk, Wioleta Adamczyk-Bębas, Sylwester Bębas

Publikacja jest ciekawym ujęciem tematyki związanej z problemami i funkcjonowaniem dziecka oraz młodego człowieka w cyberprzestrzeni. Podjęta przez autorów problematyka jest szczególnie ważna we współczesnym świecie z racji pedagogicznych i profilaktyki. Ten... więcej »

cena 21.00 zł
Inkluzja symetryczna młodzieży - okładka książki

Inkluzja symetryczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz młodzieży studiującej

Małgorzata Pietrzak, Ewelina Sobocha

Autorki koncentrują się na opisie działań praktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w normie intelektualnej prowadzących do dostrzeżenia osobowości drugiego człowieka z jego mocnymi i słabymi stronami; nie koncentrują się na cechach wynikających... więcej »

cena 24.00 zł
Kultura literacka i artystyczna - okładka książki

Kultura literacka i artystyczna na łamach Przekroju Mariana Eilego. Tom 1: Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945-1948

Wanda Matras-Mastalerz

„Przekrój” był jednym z ciekawszych i najbardziej poczytnych tygodników w Polsce ukazujących się po II wojnie światowej. Przedmiotem I tomu monografii stała się analiza zawartości numerów pisma Mariana Eilego z lat 1945-1948, ze szczególnym uwzględnieniem... więcej »

cena 40.00 zł
Przygotowanie do samodzielności - okładka książki

Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu życia

Maria Kościółek, Danuta Wolska

Monografia wnosi nowe elementy do naszej dotychczasowej wiedzy o osobach z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, możliwościach i sposobach kształtowania ich samodzielności w życiu codziennym. Książka jest bardzo wartościowym i potrzebnym dziełem w pedagogice... więcej »

cena 21.00 zł
Ingardenowskie tropy w edukacji. - okładka książki

Ingardenowskie tropy w edukacji. W hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku

Ewa Żmijewska (red.)

W monografii znajdujemy teksty pedagogów, filozofów, psychologów, historyków i językoznawców, którzy pochylili się nad fenomenem odpowiedzialności w filozofii Romana Ingardena i jej przeniesieniem na grunt pedagogiki. Artykuły w kontekście fenomenu odpowiedzialności... więcej »

cena 30.00 zł
Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie - okładka książki

Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego

Magdalena Madeja, Karolina Smętkiewicz

Opracowanie ma charakter studium przypadku i odnosi się do badania wieloaspektowych przemian, które dokonały się na Zabłociu po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tych z lat współczesnych, zachodzących pod wpływem podjętych działań rewitalizacyjnych... więcej »

cena 39.00 zł
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego - okładka książki

Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Zmiany w Tatrach - zagrożenia istniejące i potencjalne

Anna Chrobak (red.), Zofia Rączkowska (red.), Jerzy Szwagrzyk (red.), Tomasz Zwijacz-Kozica (red.)

Monografia pokonferencyjna jest po raz drugi wydaniem jednotomowym, składającym się z trzech części odpowiadających poszczególnym sekcjom. Część pierwsza przedstawia problematykę dotyczącą nauk o Ziemi. Zaprezentowano w niej przemiany środowiska abiotycznego... więcej »

cena 45.00 zł
Imaginautka zaangażowana. Twórczość - okładka książki

Imaginautka zaangażowana. Twórczość i biografia Doroty Terakowskiej z perspektywy XXI wieku

Katarzyna Slany, Katarzyna Wądolny-Tatar (red.)

Głównym tematem monografii jest współczesna, bo powstająca po 1989 roku, twórczość Doroty Terakowskiej, pisarki dla dzieci i młodzieży. Autorzy udowadniają, że Terakowska nie traci na aktualności, nie jest anachroniczna, "nie starzeje się", zarówno jej proza,... więcej »

cena 29.00 zł
Gamification for engagement with - okładka książki

Gamification for engagement with language learning tasks

Joanna Pitura

Monografia w kompleksowy sposób opisuje problematykę zastosowania grywalizacji w zwiększeniu motywacji uczniów do udziału w zajęciach, integrującej kształcenie językowe i przedmiotowe. Praca jest ważnym głosem w dziedzinie glottodydaktyki, zwłaszcza w dobie... więcej »

cena 23.00 zł
Internet a niepełnosprawność. Wybrane - okładka książki

Internet a niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia

Jolanta Zielińska

Tematyka publikacji wpisuje się w pewnego rodzaju przejścia między tradycyjnym użytkownikiem technologii informatycznych i komunikacyjnych a wymuszoną przez okoliczności pandemii sytuacją nadania im nowej prawomocności. W podsumowaniu każdego z rozdziałów... więcej »

cena 23.00 zł
Specyfika funkcjonowania osób z - okładka książki

Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych

Michał Gacek (red.)

Monografia wpisuje się w postulowany współcześnie społeczny model niepełnosprawności, bowiem eksploruje różne perspektywy wsparcia osoby z niepełnosprawnością intelektualną (psychologiczną, edukacyjną i zdrowotną) w realizacji zadań życiowych. Kompilacja prac... więcej »

cena 19.00 zł