POLECAMY

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Powszechna edukacja architektoniczna. Tom 2. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne. Seria: Prace monograficzne 1012
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych. Seria: Prace monograficzne 1018
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności
Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Kultura – sztuka – edukacja. Tom II. Seria: Prace monograficzne 770
Okolice Zegadłowicza. Seria: Prace monograficzne 975
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962
Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej
Teatralne tropy rzeczywistości. Seria: Prace monograficzne 984

Nowości

Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. - okładka książki

Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. Wybrane zagadnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Piotr Majewicz, Jacek Sikorski

Opracowanie poświęcone jest trzem podstawowym kwestiom, jakimi są: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w końcu rozległy i trudny problem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Autorzy... więcej »

cena 26.00 zł
The complexity of critical cultural - okładka książki

The complexity of critical cultural awareness in L2 education. From theory to practice

Agata Wolanin

Podejście, zaproponowane przez Autorkę, jest oparte na transformacji postaw uczących się z etnocentrycznych na etnorelatywistyczne. W podejściu tym nie ma jednej czy dwóch wybranych kultur, lecz jest globalność współczesnego świata i jej poważne wyzwania.... więcej »

cena 25.00 zł
Wszystko noir?. O inspiracjach - okładka książki

Wszystko noir?. O inspiracjach i wariantach - życie po życiu filmu noir

Patrycja Włodek

Książka prof. Włodek jest bowiem nieocenionym wkładem w trwającą od wielu lat w świecie filmoznawczym misję porządkowania i systematyzacji badań dotyczących wpływu filmu noir (…). Sięgając zarówno po pozycje z „okresu klasycznego”, jak i po najnowsze realizacje... więcej »

cena 30.00 zł
Wybrane zagadnienia teorii układów - okładka książki

Wybrane zagadnienia teorii układów krzywych płaskich

Piotr Pokora

Teoria układów hiperpowierzchni to jeden z najbardziej klasycznych obszarów badań leżący na pograniczu geometrii algebraicznej, kombinatoryki, topologii algebraicznej, geometrii różniczkowej, etc. Ze względu na wysoką interdyscyplinarność cieszy się niesłabnącym... więcej »

cena 17.00 zł
Użytkowanie motocykli i motorowerów - okładka książki

Użytkowanie motocykli i motorowerów w Polsce. Charakterystyka zjawiska oraz uwarunkowania rozwoju

Sławomir Dorocki

Celem monografii jest charakterystyka użytkowania pojazdów PTW (powered two wheelers – dwukołowych pojazdów silnikowych) w Polsce. Analizie poddano zarówno dynamikę liczby pojazdów oraz zmianę ich wykorzystania, jak zróżnicowanie przestrzenne rozmieszczenia... więcej »

cena 40.00 zł
Jeszcze o równaniach i nierównościach - okładka książki

Jeszcze o równaniach i nierównościach funkcyjnych w matematyce szkolnej

Zenon Moszner

W matematyce tzw. „szkolnej”, tzn. uczonej w szkole podstawowej i średniej, nie występują wyraźnie równania funkcyjne, ale wiele z nich jest powiązanych z tą matematyką w sposób naturalny. Więcej szczęścia do tej tematyki mają zbiory zadań szkolnych, zadania... więcej »

cena 15.00 zł
Determinanty ekonomiczne bezpieczeństwa - okładka książki

Determinanty ekonomiczne bezpieczeństwa energetycznego od ery węglowej do energetyki obywatelskiej

Joanna Popławska, Justyna Rokitowska, Aleksander Wasiuta

Autorzy analizują zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego z perspektywy ekonomicznej, technicznej i społecznej, stosując podejście interdyscyplinarne, konieczne w ramach przedstawiania bilansu energetycznego państwa czy szeregu specjalistycznych zagadnień... więcej »

cena 19.00 zł
The core of thermodynamics - okładka książki

The core of thermodynamics

Stanisław Gumuła, Krzysztof Pytel

więcej »

cena 25.00 zł
The research of thickening techniques - okładka książki

The research of thickening techniques of coal suspension sedimentation process

Tymoteusz Turlej, Marian Banaś

The work presents a description of the particle morphology, methods of fractal and structure analysis, and properties of non-granular suspensions as well as methods for determining the granulometric characteristics of suspensions. Multiflux sedimentation has... więcej »

cena 25.00 zł
Technology of efficient wind energy - okładka książki

Technology of efficient wind energy utylization

Krzysztof Pytel

This study is an introduction to the analysis of technological aspects of wind energy use. Realizing that it is not possible to cover the whole problem related to wind energy, most attention was paid to the practical aspects of the discussed issue. The work... więcej »

cena 25.00 zł
Sedimentation of non-grain suspensions - okładka książki

Sedimentation of non-grain suspensions in lamella settling tanks

Marian Banaś

This monograph explores the applications of fractal geometry by Mandelbrot to the description of the grain size distribution and morphology of the solid phase in suspensions and a method is proposed for computing the sedimentation efficiency of non-grain sediments... więcej »

cena 25.00 zł
Electromagneting modelling of the - okładka książki

Electromagneting modelling of the optical system

Marian Banaś, Krzysztof Pytel, Petro Kosobutsky, Mykhailo Lobur, Mykhaylo Mel

The monograph is based on working drafts of published articles on several problematic tasks. The first task is related to the Monte Carlo method, the idea which was proposed at one time by a graduate of Lviv Polytechnic University, Stanislav Ulam. Thanks to... więcej »

cena 25.00 zł
Educational, economic, and environmental - okładka książki

Educational, economic, and environmental impacts of wind energy resources

Krzysztof Pytel

This study attempts to analyse the environmental, economic and educational aspects of using free wind energy and teaching about using it. Knowing that it is not possible to cover here the entire scope of the problem of wind energy, most attention was paid... więcej »

cena 25.00 zł
Militaryzacja przestrzeni kosmicznej - okładka książki

Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu bezpieczeństwa międzynarodowego

Rafał Kopeć

Przedmiotem pracy jest militaryzacja kosmosu rozumiana jako wykorzystanie przestrzeni kosmicznej do celów militarnych. Militarny wymiar zastosowań kosmicznych to kwestia istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego w wymiarze zewnętrznym. Równocześnie... więcej »

cena 40.00 zł
Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych - okładka książki

Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej

Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast (red.)

Problematyka podjęta przez autorów wpisuje się w sfery działania polityki społecznej, w szczególności: rynku pracy i zatrudnienia, pomocy rodzinie oraz edukacji. Na uznanie zasługuje podjęcie przez redaktorów i autorów publikacji tych problemów, które są aktualne... więcej »

cena 25.00 zł
Quality of life with developmental - okładka książki

Quality of life with developmental dyslexia

Ireneusz Świtała, Magdalena Grochowalska, Dorota Bronk

Publikacja skupia się na efektach terapeutycznych, skuteczności poszczególnych metod i technik oraz roli nauczycieli we wspieraniu uczniów. Analizie poddano także rolę rodziców w procesie pomocy dzieciom cierpiącym na dysleksję. więcej »

cena 25.00 zł
Tolerancja i jej oblicza. Tom 1 - okładka książki

Tolerancja i jej oblicza. Tom 1

Bogdan Więckiewicz (red.)

Opracowanie niniejsze jest próbą uporządkowania definiowania terminu „tolerancja” oraz znalezienia naukowej odpowiedzi na pytanie, jak tolerancja jest postrzegana w obecnym społeczeństwie. Przedstawia różne aspekty dotyczące tego zjawiska. Zaprezentowane rozważania... więcej »

cena 25.00 zł
Irlandia na pomoc! Irlandia na - okładka książki

Irlandia na pomoc! Irlandia na pomoc Polsce! William Smith O’Brien i kwestia polska

Paweł Hamera

Czytelnik otrzymuje wartościowy szkic biograficzny dotyczący jednego z ciekawszych bohaterów irlandzkiej historii. William Smith O’Brien – typowany swego czasu na następcę Daniela O’Connella – należał do pierwszoplanowych postaci irlandzkiej sceny politycznej.... więcej »

cena 25.00 zł
Wybrane zagadnienia komunikacji - okładka książki

Wybrane zagadnienia komunikacji w negocjacjach. Ujęcie praktyczne

Mateusz Szast

Książka traktuje o komunikacyjnych aspektach negocjacji z praktycznego punktu widzenia. Stanowi ona pokłosie elementów praktycznych, które Autor wykorzystuje podczas negocjacji, a także w swojej pracy naukowej, przekazując nie tylko wiedzę teoretyczną, ale... więcej »

cena 25.00 zł
Obraz rodziny i młodzieży pod koniec - okładka książki

Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Wybrane aspekty

Mateusz Szast (red.), Bogdan Więckiewicz (red.)

Praca stanowi zbiór ośmiu artykułów, z ­których większość prezentuje wybrane zagadnienia w­ ujęciu teoretycznym, a­ dwa stanowią ściśle empiryczny materiał, powstały na podstawie­ przeprowadzonych badań. Zakres tematyczny obejmuje funkcjonowanie rodzin w­... więcej »

cena 25.00 zł
Świat przestawiony. rekonfiguracje - okładka książki

Świat przestawiony. rekonfiguracje przestrzeni pamięci krakowskiego Kazimierza

Karolina Kolenda (red.), Krzysztof Siatka (red.), Wojciech Szymański (red.)

Świat przestawiony to książka poświęcona niejednowymiarowej tożsamości i idiosynkratycznej pamięci krakowskiego Kazimierza. Jako punkt wyjścia obiera budynek Męskiej Szkoły Rzemiosł, będący częścią zespołu szkół powstałych i prowadzonych wysiłkami Żydowskiego... więcej »

cena 46.00 zł