Ekonomia

Wyniki 1 - 10 spośród 10

Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczości

Karol Juszka, Ryszard Kozioł
oprawa miękka

Przedsiębiorczość stanowi zagadnienie o charakterze interdyscyplinarnym, którego rolę zauważamy w wielu obszarach życia społeczno‑gospodarczego. Wieloaspektowość tej problematyki przesądza o bogactwie poglądów naukowych na temat przedsiębiorczości, ujętych... więcej »

cena 45.00 zł

Wybrane zagadnienia komunikacji w negocjacjach. Ujęcie praktyczne

Mateusz Szast
stron: 194
oprawa miękka

Książka traktuje o komunikacyjnych aspektach negocjacji z praktycznego punktu widzenia. Stanowi ona pokłosie elementów praktycznych, które Autor wykorzystuje podczas negocjacji, a także w swojej pracy naukowej, przekazując nie tylko wiedzę teoretyczną, ale... więcej »

cena 25.00 zł

Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów

Anna Irena Szymańska
stron: 194
oprawa miękka

Ważne i wciąż aktualne kwestie zachowań konsumentów na rynku od lat skupiają uwagę ekonomistów, psychologów i socjologów. Centralną kategorią opracowania jest kategoria „preferencje konsumentów”, a więc pojęcie, które bezpośrednio odnieść można do potrzeb,... więcej »

cena 19.00 zł

Izba Handlowa i Przemysłowa we Lwowie (1850-1918). Instytucja i ludzie

Konrad Meus
stron: 788
oprawa miękka

Książka nie jest tylko opracowaniem dziejów samej Izby, ale omówieniem jej działań na rzecz rozwoju gospodarczo-społecznego Lwowa, okręgu i całej wschodniej Galicji. Autor nie ograniczył swych studiów nad samą lwowską Izbą, ale zaprezentował jej losy na tle... więcej »

cena 39.00 zł

Hotelarstwo unikatowe w Polsce. Uwarunkowania rozwoju

Krzysztof Sala
stron: 328
oprawa miękka

Autor podejmuje ważny temat związany z częścią branży turystycznej – hotelami unikatowymi. Monografia stanowi ważny materiał poznawczy w obszarze nauki, ale także dzięki bogatym odniesieniom do praktycznych rozwiązań może być wartościowym materiałem dla osób... więcej »

cena 36.00 zł

Zarządzanie zmianą. Innowacje – organizacje – bezpieczeństwo

Jadwiga Mazur, Paulina Rojek-Adamek, Justyna Tomczyk
stron: 202
oprawa miękka

Zaprezentowany zbiór artykułów zawiera różny zakres tematyczny, pozwala spojrzeć na zmianę w organizacjach różniących się między sobą w zakresie realizacji celów. Ta różnorodność daje możliwość prześledzenia kierunku zachodzących w nich zmian, co może zwiększyć... więcej »

cena 19.00 zł

Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie

Łukasz T. Sroka
stron: 488
oprawa miękka

Postacią pierwszoplanową książki jest Marcel Goldman, krakowianin, który w niezwykłych okolicznościach przeżył Holokaust, a po II wojnie światowej zamieszkał w Izraelu i zajął znaczące miejsce w bankowości. Na kanwie jego życia i dokonań zawodowych opisana... więcej »

cena 40.00 zł

Przemiany w gospodarce światowej. Wybrane aspekty

Janina Pach, Dorota Murzyn
stron: 262
oprawa miękka

Autorzy monografii poszukują odpowiedzi na pytania, w jakim kierunku zmierza i pod wpływem jakich zjawisk zmienia się gospodarka światowa. Koncentrują się na roli poszczególnych podmiotów gospodarczych w rozwoju gospodarki światowej, wpływie na niego takich... więcej »

cena 24.66 zł

Determinanty ekonomiczne bezpieczeństwa energetycznego od ery węglowej do energetyki obywatelskiej

Joanna Popławska, Justyna Rokitowska, Aleksander Wasiuta
stron: 124
oprawa miękka

Autorzy analizują zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego z perspektywy ekonomicznej, technicznej i społecznej, stosując podejście interdyscyplinarne, konieczne w ramach przedstawiania bilansu energetycznego państwa czy szeregu specjalistycznych zagadnień... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Place targowe i centra handlowe. Dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce

Anna Irena Szymańska, Monika Płaziak
oprawa miękka

Monografia dotyczy wybranych aspektów funkcjonowania sektora handlu detalicznego w Polsce. Analizie poddano dwie formy instytucjonalne handlu, a mianowicie centra handlowe i place targowe, podkreślając w tytule odmienność tych form oraz wskazując na nie jako... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA