Pełna oferta księgarni (F)

Wyniki 1 - 10 spośród 10

Frankowicze. Problem czy nowy ruch społeczny?

Grzegorz Dutka, Jadwiga Mazur, Sabina Sanetra-Półgrabi
stron: 198
oprawa miękka

Praca stanowi przykład pracy socjologicznej, która podejmuje ważki problem społeczny […]. Problemy osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w sektorze bankowym stanowią często przedmiot interpelacji poselskich oraz są przedmiotem licznych wniosków skierowanych... więcej »

cena 40.00 zł

Fenomen pokoju

Dariusz Adamczyk, Janusz Sytnik-Czetwertyński
stron: 150
oprawa miękka

Autorzy opisali pojęcie pokoju z różnych perspektyw, zarówno badawczych o charakterze historycznym, jak też analitycznym. Przytoczone przykłady wybitnych filozofów unaoczniają zawiłości omawianych problemów, pozwalając zrozumieć przynajmniej niektóre podejścia... więcej »

cena 35.00 zł

Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku. Studium historyczno-polityczno-gospodarcze. Seria: Prace Monograficzne 778

Robert Kłaczyński
stron: 216
oprawa miękka

Przedmiotem monografii jest określenie roli i miejsca, jakie Federacja Rosyjska i Republika Białoruś zajmowały w ostatniej dekadzie XX wieku oraz w pierwszej dekadzie XXI stulecia w kształtowaniu ładu międzynarodowego, zwłaszcza na obszarze europejskiej części... więcej »

cena 24.00 zł

Foreign language learning at pre-primary level. Parental aspirations and educational practice

Joanna Rokita-Jaśkow
stron: 342
oprawa miękka

Rozprawa poświęcona jest związkowi nauczania języka angielskiego i aspiracji rodzicielskich. Tematyka podyktowana jest ostatnimi przemianami zarówno językowymi, kulturowymi, jak i demograficznymi wywołanymi globalizacją i międzynarodową migracją. Monografia... więcej »

cena 29.00 zł

Food and Drink in the Household of English Nobility in the 15th and 16th Centuries. Procurement - Preperation - Service and Consumption

Andrzej K. Kuropatnicki
stron: 518

Praca poświęcona diecie i potrawom spożywanym przez szlachtę angielską na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Opisano w niej charakter społeczeństwa angielskiego w XV i XVI wieku, rezydencje szlacheckie i organizację ich dworów, a także sposób żywienia,... więcej »

cena 48.00 zł

Fizjologiczne właściwości hespedryny w modelowym układzie cukrzycy streptozotocynowej u myszy

Bogdan Koczanowski
stron: 110
oprawa miękka

Autor prowadził badania eksperymentalne na samcach myszy białej szczepu swiss przy zastosowaniu zwierzęcego modelu cukrzycy indukowanej streptozotocyną, aby określić wpływ hesperydyny na zawartość istotnych markerów stresu oksydacyjnego. Badania te miały dostarczyć... więcej »

cena 13.65 zł

Ferroelektryczność tytanianów

Jan Suchanicz
stron: 96

W monografii przedstawiono podstawowe informacje dotyczące polaryzacji dielektryków, zjawiska piezoelektrycznego, piroelektrycznego oraz ferroelektrycznego, w tym zachowania ferroelektryka klasycznego, ferroelektryka z rozmytą przemianą fazową oraz relaksora.... więcej »

cena 10.50 zł

Ferroelektryczność niobianów

Czesław Kuś
stron: 102
oprawa miękka

Materiały ferroelektryczne i antyferroelektryczne są jedną z ważniejszych grup materiałów wykorzystywanych w praktyce. Niniejsza praca poświęcona jest przeglądowi podstawowych właściwości ferroelektrycznych i półprzewodnikowych niobianów: sodu, potasu, litu,... więcej »

cena 10.50 zł

Fenomen ludzkiego cierpienia. Ujęcie filozoficzne, psychopedagogiczne i teologiczne

Dariusz Adamczyk, Małgorzata Kaleta-Witusiak, Adam Skowron
oprawa miękka

Materiały ferroelektryczne i antyferroelektryczne są jedną z ważniejszych grup materiałów wykorzystywanych w praktyce. Niniejsza praca poświęcona jest przeglądowi podstawowych właściwości ferroelektrycznych i półprzewodnikowych niobianów: sodu, potasu, litu,... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Fantastycznie obecne. Anglojęzyczne bestsellerowe cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej

Michał Rogoż
stron: 285
oprawa miękka

Autor w swojej rozprawie przedstawił kilka anglojęzycznych bestsellerów z literatury fantastycznej dla dzieci i młodzieży. Wybrał tytuły najgłośniejsze, funkcjonujące nie tylko w obiegu czytelniczym, ale i kinowym, szeroko komentowane zarówno w prasie jak... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA