Prasoznawstwo, bibliotekoznawstwo

Wyniki 1 - 10 spośród 10

Kreowanie świata w rosyjskojęzycznych tekstach prasowych o konflikcie w Donbasie na materiale gazet rosyjskich i ukraińskich

Michał Jankowicz
stron: 328
oprawa miękka

Monografia stanowi przyczynek do wyjaśnienia relacji rosyjsko-ukraińskich i naświetla wieloletnie przyczyny narastania konfliktu w Donbasie. Autor opisuje m.in. sytuację historyczno-polityczną na pograniczu Rosji i Ukrainy, przeprowadza charakterystykę mediów... więcej »

cena 40.00 zł

Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska

Barbara Obtułowicz
stron: 588
oprawa twarda

Najnowsza propozycja Barbary Obtułowicz doskonale wpisuje się w dotychczasowy cykl biografii przygotowanych przez krakowską badaczkę, podobnie jak wcześniejsze pozycje książkowe, oferując wielowymiarowy obraz postaci niezwykle ciekawej: kobiety, przedstawicielki... więcej »

cena 50.00 zł

Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie

Stanisław Skórka, Ewa Piotrowska
stron: 170
oprawa miękka

W tomie zaprezentowano jedenaście artykułów poświęconych szerokiej problematyce związanej z książkami i czasopismami w postaci cyfrowej. Ich autorami są badacze książki i czytelnictwa, medioznawcy oraz praktycy zajmujący się m.in. udostępnianiem elektronicznych... więcej »

cena 24.00 zł

Konkursy pamiętnikarskie w pedeutologii. Tradycje - tendencje - perspektywy badań

Joanna M. Łukasik
oprawa miękka

Podstawę rozważań stanowią treści pamiętników nauczycieli, na podstawie których odkryte zostały niepowtarzalne przeżycia i doświadczenia ich codziennego życia. Pamiętniki pokazują świat subiektywny, przeżywany tu i teraz, prezentują fakty i wydarzenia w indywidualnej... więcej »

cena 21.00 zł

Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych. Seria: Prace monograficzne 1018

Magdalena Stoch
stron: 252
oprawa miękka

Monografia rozpoznaje i opisuje fenomen współczesnych grup czytelniczych działających w Krakowie i w Wieliczce na tle ewolucji praktyk lekturowych i przemian w obrębie teorii recepcji. Książka jest skierowana do osób, które dostrzegają głębokie zależności... więcej »

cena 24.00 zł

Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu. Seria: Prace monograficzne 923

Barbara Kamińska-Czubała
stron: 256
oprawa miękka

Autorka opracowała historyczny księgozbiór obejmujący zarówno dawną książkę, jak i rękopisy, archiwalia, zbiory rycin czy obrazy Piotra Moszyńskiego. Podjęła się oceny znaczenia biblioteki w kontekście kultury romantycznej oraz stworzenia modelu biblioteki... więcej »

cena 25.00 zł

Bibliotekarz 2.0. Nowe technologie. Nowe wyzwania

Stanisław Skórka, Michał Rogoż
stron: 216
oprawa miękka

W niniejszym tomie zebrane zostały teksty dotyczące przede wszystkim technologicznych kompetencji bibliotekarzy, omawiające wszechstronnie takie zagadnienia, jak wpływ mediów społecznościowych na pracę bibliotekarza i rozwój usług bibliotecznych, nowe formy... więcej »

cena 27.00 zł

Dziennik Polski w latach 1945-1969. Próba monografii. Seria: Prace Monograficzne nr 555

Urszula Lisowska-Kożuch
stron: 192
oprawa twarda

Autorka przebadała zawartość 25 roczników popularnego krakowskiego dziennika. Zbadała nadto wszystkie, nawet drugorzędne publikacje mające związek z tematem, głównie źródła archiwalne, odnoszące się do dysponentów gazety, instytucji państwowych i publicznych,... więcej »

cena 19.95 zł

Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009. Seria: Prace Monograficzne nr 678

Władysław M. Kolasa
stron: 525
oprawa twarda

Głównym celem badań Autora była systematyzacja i ocena dorobku naukowego dotyczącego historii prasy polskiej do 1918 roku na przestrzeni lat 1945-2009. Podstawowa wartością tej rozprawy jest sprawdzenie oryginalnej metody zastosowanej po raz pierwszy w takim... więcej »

cena 50.00 zł

Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice. Seria: Prace Monograficzne 879

Agnieszka Fluda-Krokos
stron: 352
oprawa miękka

Publikacja zawiera 22 teksty poświęcone ekslibrisowi. Ich autorami są polscy i zagraniczni badacze, kolekcjonerzy i miłośnicy proweniencji, reprezentujący różne instytucje nauki i kultury – uniwersytety, muzea, biblioteki, galerie. Prace nad publikacją rozpoczęto... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA