Pełna oferta księgarni (N)

Wyniki 1 - 19 spośród 19

New research directions in pedagogy

Norbert G. Pikuła, Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska
stron: 150
oprawa miękka

Conducting research is a particular challenge for the PhD students who start their scientific career. Therefore, their active participation in the courses offered by a doctoral school, as well as cooperation with the scientific supervisors of their thesis,... więcej »

cena 35.00 zł

Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1983-1990

Małgorzata Świder
stron: 536
oprawa twarda

Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części: pierwszej, opisowej, i drugiej – stanowiącej obszerny aneks źródłowy. Część opisowa odnosi się do tematu relacji DGB z Polską od 1983 do 1990 r. i składa się z dwóch części: pierwszej, zatytułowanej Niemiecka... więcej »

cena 49.00 zł

Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę we Włoszech epoki odrodzenia

Alessandro Campi
oprawa miękka

Książka to trzecie zagraniczne wydanie dzieła poświęconego zagadnieniu spisków w traktatach politycznych Niccolò Machiavellego. Jest ono rezultatem działalności badawczej Zespołu "Italian Studies" na Uniwersytecie Pedagogicznym. To tłumaczenie nie tylko pracy... więcej »

cena 24.00 zł

Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania

Joanna Rokita-Jaśkow, Katarzyna Nosidlak
stron: 222
oprawa miękka

Monografia wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu [na efektywne, a zarazem atrakcyjne rozwiązania dydaktyczne], oferując jedenaście inspirujących tekstów, w których globalnej tendencji wczesnego rozwijania dwujęzyczności lub nawet wielojęzyczności nadano koloryt... więcej »

cena 23.00 zł

Natura – Człowiek – Media

Andrzej Kornaś, Katarzyna Potyrała
stron: 202
oprawa miękka

Monografia wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu [na efektywne, a zarazem atrakcyjne rozwiązania dydaktyczne], oferując jedenaście inspirujących tekstów, w których globalnej tendencji wczesnego rozwijania dwujęzyczności lub nawet wielojęzyczności nadano koloryt... więcej »

cena 18.00 zł

No friendly God...? (Self-)Manifestations of the Divine in the Poetry of R.S. Thomas

Przemysław Michalski
stron: 268
oprawa miękka

Monografia stanowi solidne kompendium o wielkim Walijczyku, anglikańskim duchownym, księdzu-poecie, który w swoich niepokornych wierszach ukazywał obraz wiary naszego stulecia. Publikacja uwzględnia cały dorobek poetycki R.S. Thomasa, metodycznie analizuje... więcej »

cena 40.00 zł

Natura - Człowiek - Kultura. Seria: Prace Monograficzne 799

Katarzyna Potyrała, Andrzej Kornaś, Małgorzata Kłyś
stron: 188
oprawa miękka

Książka porusza aktualne zagadnienia nauk przyrodniczych w obliczu nowych technologii i przemian kulturowych związanych z problemami świata i człowieka, zarówno lokalnymi, jak i globalnymi, biologii na poziomie mikro- i makrosystemów, medycyny i biochemii,... więcej »

cena 15.00 zł

Nazwisko jako fundament tożsamości poza Ojczyzną. Gruzińska gałąź Poniatowskich. Seria: Prace Monograficzne 788

Mirosław Boruta
stron: 229
oprawa miękka

Monografia dotyczy tematyki rzadko podejmowanej przez badaczy, a związanej z dziejami narodu polskiego i losami poszczególnych rodów. Stanowi wkład do wiedzy o polskości, o polskiej tożsamości narodowej w warunkach diaspory, o sile kultury polskiej, o wzlotach... więcej »

cena 36.00 zł

Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku

Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 292
oprawa miękka

Autorki i autorzy niniejszego tomu skupiają się głównie (acz nie wyłącznie) na próbach odpowiedzi na pytanie o poetologiczną produktywność miast. Interesujące było dla nich prześledzenie, co w tym zakresie stanowi prolongatę, rozwinięcie lub rewizję istniejących... więcej »

cena 32.00 zł

Nauczyciel w dzieciństwie człowieka. Doświadczenie - kompetencja - refleksyjność

Danuta Waloszek
stron: 330
oprawa miękka

Danuta Waloszek to wybitna znawczyni problematyki wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, autorka licznych prac z tego zakresu. W niniejszej publikacji, która ma charakter eseju, poszerzonego o wyniki przeprowadzonych przez Autorkę badań, eksponuje... więcej »

cena 35.00 zł

Nanostrukturalne powłoki z udziałem dwuborku tytanu do zastosowań przeciwzużyciowych

Agnieszka Twardowska
stron: 174
oprawa miękka

Monografia, w której przedstawiony został aktualny stan wiedzy na temat nanostrukturalnych, tzw. nanokompozytowych powłok przeciwzużyciowych, jak też wyniki badań własnych prowadzonych w ramach tej problematyki. Celem było określenie optymalnych warunków otrzymywania... więcej »

cena 29.00 zł

Natura - człowiek - technologia

Katarzyna Potyrała, Andrzej Kornaś
stron: 160
oprawa miękka

Monografia, w której przedstawiony został aktualny stan wiedzy na temat nanostrukturalnych, tzw. nanokompozytowych powłok przeciwzużyciowych, jak też wyniki badań własnych prowadzonych w ramach tej problematyki. Celem było określenie optymalnych warunków otrzymywania... więcej »

cena 20.00 zł

Nie święci garnki lepią. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii

Ewa Młynarczyk
stron: 300
oprawa miękka

Najważniejszym zadaniem, jakie postawiła sobie Autorka, było zrekonstruowanie językowego obrazu świata, wyłaniającego się ze zgromadzonego materiału frazeologicznego. Przestudiowanie odpowiedniej literatury historycznej i etnograficznej pozwoliło Autorce przyporządkować... więcej »

cena 33.08 zł

Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka

Małgorzata Pamuła-Behrens
stron: 304
oprawa miękka

Praca wybiega poza obszar ściśle glottodydaktyczny, odnosi się do aspektów psychologicznych (rozwój poznawczy i językowy dziecka) i pedagogicznych (odniesienie do sytuacji uczenia ogólnego, środowiska domowego itp.), co czyni z niej świetne kompendium wiedzy... więcej »

cena 31.00 zł

Nowy człowiek Michaiła Zoszczenki. Trylogia: Przywrócona młodość, Niebieska księga, Przed wschodem słońca

Aurelia Kotkiewicz
stron: 220
oprawa miękka

Autorka wzięła na warsztat osobowość artystyczną Michaiła Zoszczenki oraz jego twórczość ze szczególnym naciskiem na zupełnie nieznaną, nawet historykom literatury, trylogię. Zadała sobie mnóstwo trudu, by dotrzeć do wszystkich materiałów źródłowych, zgromadziła... więcej »

cena 31.00 zł

Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej - metoda krakowska

Jadwiga Cieszyńska, Zdzisława Orłowska-Popek, Marta Korendo
stron: 240

Zebrane w tomie artykuły dotyczą zagadnień niezwykle istotnych dla środowisk zainteresowanych problemami diagnozy i terapii logopedycznej oraz funkcjonowania psychospołecznego osób dotkniętych zaburzeniami mowy. Treści skupiają się wokół trzech bloków tematycznych:... więcej »

cena 28.35 zł

Niełatwe dziesięciolecia. Postawy społeczno-polityczne inteligencji krakowskiej w latach 1956-1980

Joanna Bar
stron: 316
oprawa miękka

Zebrane w tomie artykuły dotyczą zagadnień niezwykle istotnych dla środowisk zainteresowanych problemami diagnozy i terapii logopedycznej oraz funkcjonowania psychospołecznego osób dotkniętych zaburzeniami mowy. Treści skupiają się wokół trzech bloków tematycznych:... więcej »

cena 19.95 zł

Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji

Jadwiga Cieszyńska
stron: 142
oprawa miękka

Praca będąca rezultatem wieloletnich doświadczeń logopedycznych autorki, prowadzonych przez nią badań i poszukiwań skutecznych metod nauczania dzieci czytania, a także gruntownej znajomości zagadnień z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych. W książce obok... więcej »

cena 19.00 zł

Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie

Monika Mazur-Bubak
stron: 286
oprawa miękka

Autorka zbadała genealogię i istotę nowoczesnego paradygmatu wojny w liberalnej demokracji. W tym celu zrekonstruowała koncepcje i definicje wojny funkcjonujące w filozofii od starożytności do nowoczesności, a także opisała różne tendencje społeczno-polityczne... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA