Pełna oferta księgarni (K)

Wyniki 1 - 28 spośród 48

Kontraktowanie zamówień publicznych przez samorząd terytorialny. Szkice z NEI

Marcin Kępa
stron: 252
oprawa miękka

Problematyka badawcza książki obejmuje zagadnienia kontraktowania robót budowlanych w zamówieniach publicznych, związanych z realizacją zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności uchwycone zostały napięcia, spowodowane konfliktami... więcej »

cena 45.00 zł

Kultura prawna w obliczu wojny. Perspektywa studentek i studentów Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji UP w Krakowie

Łukasz Czarnecki
stron: 150
oprawa miękka

Eseje w tym zbiorze – wybrane spośród wielu – dzielą się na trzy części. Pierwsza część „Wymiar prawny” odnosi się do skutków wojny w perspektywie prawnej; część druga – „Wymiar społeczno‑ ekonomiczny” podejmuje tematykę postrzegania wojny z uwzględnieniem... więcej »

cena 25.00 zł

Kreowanie świata w rosyjskojęzycznych tekstach prasowych o konflikcie w Donbasie na materiale gazet rosyjskich i ukraińskich

Michał Jankowicz
stron: 328
oprawa miękka

Monografia stanowi przyczynek do wyjaśnienia relacji rosyjsko-ukraińskich i naświetla wieloletnie przyczyny narastania konfliktu w Donbasie. Autor opisuje m.in. sytuację historyczno-polityczną na pograniczu Rosji i Ukrainy, przeprowadza charakterystykę mediów... więcej »

cena 40.00 zł

Key competences for sustainability students’ perspective

Iwona Ocetkiewicz, Anna Mróz, Mirella Wyra
stron: 256
oprawa miękka

Key competences for sustainable development have been an important discussion theme in the recent years. In schools, they are objects of reflection of both students and teachers. They identify skills and competences in the area of sustainable development (SD)... więcej »

cena 35.00 zł

Kreatywność nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Beata Sufa
stron: 168
oprawa miękka

Publikacja dotyczy ważnego zagadnienia, jakim jest kreatywność człowieka, rozwijana w procesie edukacji. Autorka koncentruje się na kreatywności nauczyciela i uczniów na pierwszym etapie edukacji szkolnej. Rozwój kreatywności, cenny z punktu widzenia potrzeb... więcej »

cena 28.00 zł

Kultura literacka i artystyczna na łamach Przekroju Mariana Eilego. Tom 1: Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945-1948

Wanda Matras-Mastalerz
stron: 328
oprawa miękka

„Przekrój” był jednym z ciekawszych i najbardziej poczytnych tygodników w Polsce ukazujących się po II wojnie światowej. Przedmiotem I tomu monografii stała się analiza zawartości numerów pisma Mariana Eilego z lat 1945-1948, ze szczególnym uwzględnieniem... więcej »

cena 40.00 zł

Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie

Stanisław Skórka, Ewa Piotrowska
stron: 170
oprawa miękka

W tomie zaprezentowano jedenaście artykułów poświęconych szerokiej problematyce związanej z książkami i czasopismami w postaci cyfrowej. Ich autorami są badacze książki i czytelnictwa, medioznawcy oraz praktycy zajmujący się m.in. udostępnianiem elektronicznych... więcej »

cena 24.00 zł

Kompetencje społeczne studentów ratownictwa medycznego - kształtowanie, ewaluacja i walidacja

Katarzyna Potyrała, Barbara Seweryn
oprawa miękka

Autorki szczegółowo i syntetycznie wskazały najskuteczniejsze formy nauczania oraz egzaminowania wybranych efektów kształcenia w procesie przygotowywania studentów do zawodu ratownika medycznego. Zaproponowały przykładowe konspekty zajęć ze studentami. Przedstawione... więcej »

cena 24.00 zł

Konkursy pamiętnikarskie w pedeutologii. Tradycje - tendencje - perspektywy badań

Joanna M. Łukasik
oprawa miękka

Podstawę rozważań stanowią treści pamiętników nauczycieli, na podstawie których odkryte zostały niepowtarzalne przeżycia i doświadczenia ich codziennego życia. Pamiętniki pokazują świat subiektywny, przeżywany tu i teraz, prezentują fakty i wydarzenia w indywidualnej... więcej »

cena 21.00 zł

Karl Jaspers. Filozofia wieczysta - filozofia czasu

Czesława Piecuch
oprawa miękka

Karl Jaspers główny cel filozofii, a zarazem przesłanie swego dzieła widział w tym, by we współczesnej epoce, w bieżącym czasie odnaleźć pozaczasowy, odwieczny sens. Zamieszczone w tomie artykuły zawierają wszechstronne omówienia jego ujęcia philosophiae perennis... więcej »

cena 23.00 zł

Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV

Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
stron: 266
oprawa miękka

Monografia Kultura – Sztuka – Edukacja jest czwartym tomem w serii dotyczącej kultury i sztuki przedstawianych w perspektywie szeroko pojętej edukacji. Po raz kolejny naukowcy, nauczyciele oraz osoby związane z szeroko rozumianą kulturą, sztuką i edukacją... więcej »

cena 25.00 zł

Ku pełni życia. Pedagogiczno-społeczne implikacje w myśli Benedykta XVI

Dariusz Adamczyk
stron: 208
oprawa miękka

Monografia Kultura – Sztuka – Edukacja jest czwartym tomem w serii dotyczącej kultury i sztuki przedstawianych w perspektywie szeroko pojętej edukacji. Po raz kolejny naukowcy, nauczyciele oraz osoby związane z szeroko rozumianą kulturą, sztuką i edukacją... więcej »

cena 22.00 zł

Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow

Krystyna Latawiec, Ewa Łubieniewska, Magdalena Sadlik
stron: 214
oprawa miękka

Powojenny teatr polski, mimo wszystkich ponurych uwarunkowań politycznych (a często wbrew nim) i nękających go co pewien czas kryzysów, był teatrem różnorodnym i bogatym. Monografia prezentuje wkład trzech reżyserek: Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii... więcej »

cena 34.00 zł

Klimat społeczny wybranych szkół wyższych w Unii Europejskiej a stan zdrowia i zachowania zdrowotne w percepcji studentów

Ireneusz Kowalewski
stron: 338
oprawa twarda

Praca badawcza traktuje o całościowym obrazie zdrowia człowieka na przykładzie środowiska akademickiego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Stanowi próbę diagnozy stanu zdrowia młodzieży akademickiej w ujęciu holistycznym (ujęcie społeczno-ekologiczne).... więcej »

cena 39.00 zł

Kim jesteśmy? Studenci Instytutu politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w świetle badań ankietowych

Radosław Marzęcki, Łukasz Stach
stron: 146
oprawa miękka

Praca badawcza traktuje o całościowym obrazie zdrowia człowieka na przykładzie środowiska akademickiego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Stanowi próbę diagnozy stanu zdrowia młodzieży akademickiej w ujęciu holistycznym (ujęcie społeczno-ekologiczne).... więcej »

cena 16.00 zł

Kultura – sztuka – edukacja. Tom II. Seria: Prace monograficzne 770

Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
stron: 297
oprawa miękka

Publikacja wpisuje się w cykl krakowskich studiów nad edukacją kulturalną i artystyczną. I jej rolą w procesie budowania tożsamości kulturowej współczesnych społeczeństw i narodów. Stanowi ważny głos w dyskusji nad problematyką bardzo szeroko pojętej edukacji... więcej »

cena 34.00 zł

Kreowanie rzeczywistości fantastycznej w oryginale i przekładzie wybranych utworów literatury fantasy. Seria: Prace monograficzne 983

Marcin Dziwisz
stron: 206
oprawa miękka

Opracowanie zostało poświęcone analizie oryginałów i przekładów w wybranych utworach literatury fantasy oraz ich przekładach. W przewadze są to tłumaczenia utworów Andrzeja Sapkowskiego na język rosyjski. Potencjalnymi czytelnikami książki będą zarówno badacze... więcej »

cena 18.00 zł

Kraków literacki w XIX wieku. Szkice. Seria: Prace Monograficzne 908

Tadeusz Budrewicz, Renata Stachura-Lupa
stron: 328
oprawa miękka

Autorzy pokazują, jak toczył się literacki (poetycki) dyskurs lokalny, jak przemieniał się język i ideowe obszary literatury. Analizują twórczość przede wszystkim pisarzy urodzonych w latach trzydziestych i czterdziestych (Ludwika Dębickiego, Kazimierza Chłędowskiego,... więcej »

cena 31.90 zł

Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje – dwa spojrzenia

Dominika Sozańska
stron: 148
oprawa miękka

Książka jest odpowiedzią na pytanie, jakie są podobieństwa i różnice w programach proponowanych przez współczesne partie socjaldemokratyczne i katolicką naukę społeczną oraz dlaczego tak odmienne na pierwszy rzut oka doktryny odnalazły podobne rozwiązania... więcej »

cena 19.00 zł

Kultura - sztuka - edukacja. Tom III. Seria: Prace Monograficzne 860

Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
stron: 366
oprawa miękka

Publikacja łączy trzy ważne zagadnienia: kulturę, sztukę i edukację, które wzajemnie się przenikają, uzupełniają i oddziałują. Nawiązuje do współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Analizuje również zjawiska i problemy we współczesnej kulturze, które... więcej »

cena 35.00 zł

Kultura malajska

Tadeusz Szczerbowski
stron: 271
oprawa miękka

Obszerna rozprawa stanowi kolejny tom serii lingwistyczno-kulturowej profesora Tadeusza Szczerbowskiego poświęconej ludom Oceanii i Azji południowo-wschodniej. Adresowana jest do badaczy języków, kultury, sztuki, religii tego regionu, a także szerszego kręgu... więcej »

cena 35.00 zł

Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym

Małgorzata Bereźnicka
stron: 332
oprawa miękka

Monografia ma walory poznawcze i praktyczne. W części teoretycznej przedstawiono zagadnienia związane ze społeczeństwem informacyjnym, kulturą pedagogiczną i pedagogizacją rodziców w Polsce. Część druga ma charakter empiryczny; na podstawie badań własnych... więcej »

cena 38.00 zł

Kultura - sztuka - edukacja. Tom I. Seria: Prace Monograficzne 721

Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
stron: 420
oprawa miękka

Publikacja odpowiada na zapotrzebowanie teoretyków zajmujących się ewolucją kultury i jej wieloma kontekstami, ale także praktyków - pedagogów, psychologów, nauczycieli, którzy tworzą i wykorzystują strategie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oparte na... więcej »

cena 38.00 zł

Kultura hawajska

Tadeusz Szczerbowski
stron: 332
oprawa twarda

Książka przynosi bogactwo wiedzy o hawajskim postrzeganiu czasu i strukturze społecznej świata bogów i ludzi, o hawajskiej duchowości, religii i magii, o życiu rodzinnym, komunikacji społecznej, poezji, o hawajskich zabawach, symbolach i wartościach, a także... więcej »

cena 44.00 zł

Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji

Zofia Budrewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak
stron: 362
oprawa miękka

Zebrane w tomie prace są związane osobą księcia Poniatowskiego i dziejami jego kultu, miejscem w polskiej kulturze i myśli edukacyjno-wychowawczej. Stanowią wachlarz różnych zbliżeń, dokumentowanych przez różne wycinki polskiej kultury, głównie z wieku XIX... więcej »

cena 27.03 zł

Kategoria nieokreśloności w perspektywizacji tekstu i jego przekładu. Studium kognitywne

Magdalena Filar
stron: 222
oprawa miękka

Jest to jedna z niewielu prac - nie tylko na polskim rynku - poruszających problemy przekładu z odwołaniem do teorii wypracowanych przez przedstawicieli różnych nurtów językoznawstwa kognitywnego. Świadczy o wielkiej erudycji i kompetencji badawczej Autorki.... więcej »

cena 19.00 zł

Kołysanka w liryce XX i XXI wieku. Emergencja gatunku literackiego

Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 408
oprawa twarda

Monografia na temat przemian i metamorfoz gatunku, jakim jest kołysanka. Materiał, jaki poddała badaniom autorka, jest w pełni reprezentatywny, ponieważ wybrane zostały wszystkie zjawiska wybitne i ogromna grupa utworów dobrych, ale już drugorzędnych. Autorka... więcej »

cena 48.00 zł

Krajobrazy pamięci - pamięć krajobrazu

Zofia Budrewicz, Maria Sienko
stron: 340
oprawa miękka

Kolejny tom z serii Region - Edukacja - Kultura poświęcony jest zagadnieniom pamięci i przestrzeni jako kategoriom szczególnie ważnym z perspektywy kształtowania tożsamości miejsca, jednostki, grupy, wspólnoty. Do kontynuacji oraz ukazania nowych wymiarów... więcej »

cena 36.00 zł