Politologia

Wyniki 1 - 28 spośród 50

Ruch islamistyczny w konflikcie syryjskim 2011-2021

Przemysław Mazur
stron: 794
oprawa miękka

Książka odnosi się do ważnego zagadnienia, jakim jest wojna w Syrii i aktywność na jej terenie organizacji islamistycznych. Wiedza na ten temat pozwala zrozumieć powody trwania wojny na terenie Syrii i poznać mnogość graczy niepaństwowych w tym konflikcie... więcej »

cena 80.00 zł

Unia Europejska i Chiny wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Trendy – wyzwania – perspektywy

Ewa Radomska
oprawa miękka

Współczesne międzynarodowe stosunki gospodarcze stają się coraz bardziej złożone i zmienne. Oddziałują na swych uczestników oraz na wszystkie sfery powiązań i współzależności gospodarczych, w tym zagraniczne inwestycje bezpośrednie. W książce podjęto próbę... więcej »

cena 45.00 zł

Polityka - wojskowość - bezpieczeństwo. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego

Tomasz Skrzyński, Jarosław Jastrzębski
stron: 582
oprawa twarda

Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego. Tom obejmuje trzy części zatytułowane: Polityka, Wojskowość, Bezpieczeństwo, a w  jego skład wchodzi ponad 30 tekstów poświęconych tej właśnie szeroko rozumianej tematyce.... więcej »

cena 60.00 zł

Irlandia na pomoc! Irlandia na pomoc Polsce! William Smith O’Brien i kwestia polska

Paweł Hamera
stron: 198
oprawa miękka

Czytelnik otrzymuje wartościowy szkic biograficzny dotyczący jednego z ciekawszych bohaterów irlandzkiej historii. William Smith O’Brien – typowany swego czasu na następcę Daniela O’Connella – należał do pierwszoplanowych postaci irlandzkiej sceny politycznej.... więcej »

cena 25.00 zł

W służbie społeczeństwa czy władzy? Upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego. Seria: Prace Monograficzne 711

Aldona Guzik
stron: 238
oprawa miękka

Autorka książki stara się zmierzyć z problemem skutków funkcjonowania mediów masowych i ich wpływu na życie społeczne, postrzeganie i rozumienie świata. Bada w swojej pracy sposoby prezentacji wyników sondaży opinii publicznej przez wiodące dzienniki opiniotwórcze... więcej »

cena 28.00 zł

Kim jesteśmy? Studenci Instytutu politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w świetle badań ankietowych

Radosław Marzęcki, Łukasz Stach
stron: 146
oprawa miękka

Autorka książki stara się zmierzyć z problemem skutków funkcjonowania mediów masowych i ich wpływu na życie społeczne, postrzeganie i rozumienie świata. Bada w swojej pracy sposoby prezentacji wyników sondaży opinii publicznej przez wiodące dzienniki opiniotwórcze... więcej »

cena 16.00 zł

Emigranci czy współcześni nomadzi? Socjologiczny obraz Polaków w Austrii. Seria: Prace Monograficzne 841

Dorota Czakon-Tralski
stron: 288
oprawa miękka

Książka ma na celu ukazanie życia Polaków obecnie mieszkających w Austrii, którzy wyjechali na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Celem socjologicznych badań było uchwycenie ewentualnych różnic pomiędzy profilem społeczno-demograficznym wyjeżdżających, różnic... więcej »

cena 31.00 zł

Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa sektora energetycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju

Justyna Rokitowska, Aleksander Wasiuta
stron: 178
oprawa miękka

Monografia jest bogata w rozmaite fakty. Aspekt polityczny obejmuje kontrakty i umowy międzynarodowe na dostawy surowców energetycznych do kraju oraz dywersyfikacje dostaw energii. Uwarunkowania polityczne ukazują, w jakim stopniu kraje radzą sobie oraz jak... więcej »

cena 25.00 zł

Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia. Seria: Prace monograficzne 970

Marek Klimek, Ireneusz Świtała
stron: 208
oprawa miękka

Książka adresowana jest do środowiska naukowego, do praktyków, jak i wszystkich, którym bliskie są zagadnienia dotyczące współczesnych problemów oraz wyzwań, jakie stoją przed polską polityką społeczną. Zebrany materiał może stanowić inspirację dla przedstawicieli... więcej »

cena 19.00 zł

Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego. Seria: Prace monograficzne 987

Danuta Kaźmierczak
stron: 218
oprawa miękka

Książka adresowana jest do środowiska naukowego, do praktyków, jak i wszystkich, którym bliskie są zagadnienia dotyczące współczesnych problemów oraz wyzwań, jakie stoją przed polską polityką społeczną. Zebrany materiał może stanowić inspirację dla przedstawicieli... więcej »

cena 19.00 zł

Obywatel w społeczeństwie sieci. Warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie. Seria: Prace monograficzne 774

Justyna Wojniak
stron: 239
oprawa miękka

Przedmiotem monografii są zagadnienia dotyczące roli, pozycji i koncepcji obywatela w ponowoczesnym świecie oraz warunki, w jakich współcześnie mamy do czynienia ze zjawiskiem społecznej partycypacji. Punktem wyjścia do tego typu aktywności jest zjawisko zmiany... więcej »

cena 23.00 zł

Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje – dwa spojrzenia

Dominika Sozańska
stron: 148
oprawa miękka

Książka jest odpowiedzią na pytanie, jakie są podobieństwa i różnice w programach proponowanych przez współczesne partie socjaldemokratyczne i katolicką naukę społeczną oraz dlaczego tak odmienne na pierwszy rzut oka doktryny odnalazły podobne rozwiązania... więcej »

cena 19.00 zł

Status partnerów społecznych w prawie pracy. Seria: Prace Monograficzne 907

Łucja Kobroń-Gąsiorowska
stron: 302
oprawa miękka

Monografia ma w zamyśle stanowić ocenę unormowań prawnych dotyczących szeroko pojętej wolności zrzeszania się partnerów społecznych, tj. pracowników i pracodawców, w prawie pracy, opartą na analizie prawa materialnego i ustrojowego. Praca wskazuje na wieloaspektowość... więcej »

cena 25.00 zł

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i obronności w ujęciu procesowym. Seria: Prace Monograficzne 877

Danuta Kaźmierczak
stron: 229
oprawa miękka

Monografia ma w zamyśle stanowić ocenę unormowań prawnych dotyczących szeroko pojętej wolności zrzeszania się partnerów społecznych, tj. pracowników i pracodawców, w prawie pracy, opartą na analizie prawa materialnego i ustrojowego. Praca wskazuje na wieloaspektowość... więcej »

cena 21.00 zł

Po latach traumy. Psychologiczne następstwa represji politycznych w Polsce w latach 1944-1956

Iwona Czaja-Chudyba
stron: 244
oprawa miękka

Praca jest poświęcona grupie ocalałych z represji politycznych. Włącza się w nurt rozważań na temat jednostek uwikłanych w bieg historii, będących ofiarami wydarzeń historycznych. Ma przybliżyć problematykę odległych następstw stresu pourazowego: reakcji posttraumatycznych,... więcej »

cena 25.69 zł

W poszukiwaniu equilibrium. Równowaga strategiczna i polityka bezpieczeństwa USA w latach 1945-2015. Seria: Prace Monograficzne 773

Grzegorz Nycz
stron: 564
oprawa miękka

Pierwsza w polskiej literaturze praca wszechstronnie omawiająca wszystkie aspekty polityki bezpieczeństwa USA, szczególnie w zakresie broni nuklearnej i obrony przeciwrakietowej po drugiej wojnie światowej, przygotowana na podstawie wnikliwej analizy rozbudowanego... więcej »

cena 49.90 zł

Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku. Studium historyczno-polityczno-gospodarcze. Seria: Prace Monograficzne 778

Robert Kłaczyński
stron: 216
oprawa miękka

Przedmiotem monografii jest określenie roli i miejsca, jakie Federacja Rosyjska i Republika Białoruś zajmowały w ostatniej dekadzie XX wieku oraz w pierwszej dekadzie XXI stulecia w kształtowaniu ładu międzynarodowego, zwłaszcza na obszarze europejskiej części... więcej »

cena 24.00 zł

Nazwisko jako fundament tożsamości poza Ojczyzną. Gruzińska gałąź Poniatowskich. Seria: Prace Monograficzne 788

Mirosław Boruta
stron: 229
oprawa miękka

Monografia dotyczy tematyki rzadko podejmowanej przez badaczy, a związanej z dziejami narodu polskiego i losami poszczególnych rodów. Stanowi wkład do wiedzy o polskości, o polskiej tożsamości narodowej w warunkach diaspory, o sile kultury polskiej, o wzlotach... więcej »

cena 36.00 zł

Strategie nuklearne w okresie pozimnowojennym

Rafał Kopeć
stron: 288
oprawa miękka

W monografii zaprezentowano strategie i doktryny obejmujące polityczną i militarną rolę broni nuklearnej w okresie pozimnowojennym, analizę opublikowanych dokumentów państw o potencjale jądrowym i innych źródeł, w tym wypowiedzi przedstawicieli elit politycznych... więcej »

cena 25.00 zł

Przemysł zbrojeniowy. Tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje

Rafał Kopeć
stron: 239
oprawa miękka

W monografii zaprezentowano strategie i doktryny obejmujące polityczną i militarną rolę broni nuklearnej w okresie pozimnowojennym, analizę opublikowanych dokumentów państw o potencjale jądrowym i innych źródeł, w tym wypowiedzi przedstawicieli elit politycznych... więcej »

cena 18.00 zł

Militarne metody zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia

Rafał Kopeć
stron: 179
oprawa miękka

Autor omawia militarne metody zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia, a także podejmuje próbę oceny skuteczności poszczególnych metod, przy zastrzeżeniu, że jednoznaczna i niebudząca wątpliwości ocena nie jest możliwa. Jego celem było też zbadanie... więcej »

cena 19.00 zł

Mussolini - Hitler - Franco. Ich polityka wewnętrzna i zagraniczna w świetle polskiej prasy politycznej dwudziestolecia międzywojennego

Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
stron: 303
oprawa miękka

Autorka skupiła uwagę na recepcji w Polsce przemian, których inspiratorami byli faszystowscy przywódcy Włoch, Niemiec i Hiszpanii. Spojrzenie na wydarzenia o historycznym znaczeniu przez pryzmat współczesnej im prasy, przeniesienie się w tamtą epokę dzięki... więcej »

cena 23.00 zł

Strategia polityczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Białorusi od 1990 do kwietnia 2014

Robert Kłaczyński
stron: 366
oprawa miękka

Autor podjął wielkie ryzyko badawcze - zajął się analizą zjawisk i procesów politycznych odnoszących się do bardzo skomplikowanej, konkretnej rzeczywistości, często znanych faktów i tendencji, ujmując je kompleksowo i interdyscyplinarnie. Analizę Autora charakteryzują... więcej »

cena 36.00 zł

Pokolenie 89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków

Aldona Guzik, Radosław Marzęcki, Łukasz Stach
stron: 224
oprawa miękka

Ćwierć wieku procesu demokratyzacji pozwala z uwagą i dystansem spojrzeć na wiele społecznych czy politycznych problemów współczesnej Polski. O obliczu państwa i społeczeństwa w coraz większym stopniu stanowi pokolenie Polaków urodzonych na przełomie lat 80.... więcej »

cena 29.00 zł

Bezpieczeństwo RP: wczoraj i dziś. Studia z zakresu bezpieczeństwa państwa

Michał Śliwa, Andrzej Żebrowski, Robert Kłaczyński
stron: 330
oprawa miękka

Ćwierć wieku procesu demokratyzacji pozwala z uwagą i dystansem spojrzeć na wiele społecznych czy politycznych problemów współczesnej Polski. O obliczu państwa i społeczeństwa w coraz większym stopniu stanowi pokolenie Polaków urodzonych na przełomie lat 80.... więcej »

cena 31.00 zł

Przeszłość i orientacja prospektywna w polskich wyobrażeniach ideowych

Michał Śliwa, Magdalena Mikołajczyk
stron: 196
oprawa miękka

Zbiór ośmiu artykułów stanowiący przykład ciekawej refleksji naukowej dotyczącej takiej problematyki, jak spory o polską politykę historyczną, miejsce państwa we współczesnej myśli politycznej, współczesny konserwatyzm i katolicyzm wobec zagadnień państwa... więcej »

cena 17.00 zł

Postradzieckie państwa Azji Centralnej. Historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo

Robert Kłaczyński, Edyta Sadowska
stron: 272
oprawa miękka

Pięć państw regionu Azji centralnej: Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizja, Tadżykistan i Turkmenistan tworzy niezwykle ciekawą politycznie, historycznie, gospodarczo i kulturowo mozaikę. Książka jest udanym kompendium wiedzy na temat państw regionu. Stanowi cenny... więcej »

cena 29.00 zł

Styl uprawiania polityki. Kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce

Radosław Marzęcki
stron: 364
oprawa miękka

Praca składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczno-semantyczny i poświęcona jest zdefiniowaniu podstawowych pojęć. Część druga stanowi komentarz do wypowiedzi liderów PiS i PO, wygłaszanych na konferencjach prasowych w pierwszym półroczu 2009... więcej »

cena 32.00 zł