Pełna oferta księgarni (L)

Wyniki 1 - 14 spośród 14

L’intensité dans le contexte du vague linguistique dans le langage du droit français et polonais. Étude contrastive

Piotr Pieprzyca
stron: 216
oprawa miękka

Przedmiotem monografii jest analiza kontrastywna intensyfikacji w polskim i francuskim języku prawnym w kontekście nieostrości pojęciowej. Zgodnie z przedstawioną przez autora hipotezą badawczą, intensyfikatory stanowią nieodłączny element przepisów prawnych,... więcej »

cena 30.00 zł

La crisis migratoria actual en los medios digitales (españoles y polacos). Algunos aspectos del lenguaje

Bartosz Dondelewski, Dorota Kotwica, Danuta Kucała, Joanna Szlachta, Weronika Urbanik-Pęk, Alicja Za
oprawa miękka

Praca podejmuje niezwykle ważką problematykę aktualnego kryzysu migracyjnego we współczesnej Europie z perspektywy językoznawczej. Autorzy ukazują różnorakie językowe mechanizmy, które służą do przedstawiania (a tym samym manipulacji obrazu) uchodźcy w szeroko... więcej »

cena 19.00 zł

Lifelong educational activity for sustainable development - conditions diagnosis. Seria: Prace Monograficzne nr 742

Barbara Kędzierska
stron: 160
oprawa miękka

Edukacja jawi się jako niezwykle ważny aspekt zrównoważonego rozwoju, który niesie ze sobą konkretną perspektywę poprawy jakości życia i skutecznego przebiegu procesu detoksykacji codziennej egzystencji zarówno poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw.... więcej »

cena 13.00 zł

Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne. Seria: Prace monograficzne 876

Mirosław Michalik
stron: 240
oprawa twarda

W rozdziale I dokonano wprowadzenia do dziedziny aktywności terapeutycznej, jaką jest komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC). Rozdział II dotyczy przede wszystkim podmiotów refleksji naukowej. Rozdział III stanowi podwaliny pod proponowaną lingwistykę... więcej »

cena 37.80 zł

La sombra del crimen. De la influencia del genero criminal en la narrativa hispanoamericana del cruce de los milenios

Nina Pluta
stron: 294
oprawa miękka

Wnikliwe studium najnowszej prozy latynoamerykańskiej w kontekście szeroko rozumianej konwencji kryminalnej. Autorka interesuje się nie tyle samą literaturą kryminalną, co niezwykłą popularnością i upowszechnieniem tego gatunku wśród twórców nowej prozy trzech... więcej »

cena 24.00 zł

Lwów. Miasto - społeczeństwo - kultura. Tom 9. Życie codzienne miasta. Seria: Prace monograficzne nr 688

Kazimierz Karolczak, Łukasz T. Sroka
stron: 492
oprawa miękka

Zbiór artykułów na temat życia codziennego Lwowa, zgrupowanych w dwóch częściach: Czas pokoju i Czas wojen i konfliktów. Część autorów opisuje codzienność z perspektywy pojedynczego człowieka, inni przyjęli szerszą perspektywę. Interesującą grupę stanowią... więcej »

cena 41.00 zł

Lekcje polskiego krajobrazu. Międzywojenna proza podróżnicza dla młodzieży

Zofia Budrewicz
stron: 366
oprawa twarda

Podróżowanie i krajoznawstwo w latach międzywojennych odgrywało bardzo istotną rolę zarówno w wychowaniu obywatelskim, jak i narodowym. Autorka analizuje prozę podróżniczą, w której obecne są zarówno treści patriotyczne (poznawanie Ojczyzny, jej dziejów, zabytków,... więcej »

cena 34.00 zł

Lider społeczny w XXI wieku

Andrzej K. Piasecki
stron: 466
oprawa miękka

Problematyka książki obejmie wielowymiarowe zagadnienie funkcjonowania lidera społecznego w XXI wieku. Stanowi to jeden z węzłowych problemów transformacji w wymiarach społecznym i politycznym na poziomie mikro- i makrospołecznym. Jest to zatem zagadnienie... więcej »

cena 40.00 zł

Laboratorium automatyki i robotyki

Wiktor Hudy, Kazimierz Jaracz
stron: 136
oprawa miękka

Skrypt zawiera zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw automatyki i robotyki. Przewidziany jest dla słuchaczy kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Każda instrukcja do ćwiczenia zawiera wprowadzenie teoretyczne stanowiące swego rodzaju... więcej »

cena 18.00 zł

Luis Jose Sartotius, hrabia de San Luis. Polak, który nie był Polakiem

Barbara Obtułowicz
stron: 498
oprawa twarda

Pierwsza w historiografii biografia jednego z najważniejszych dziewiętnastowiecznych polityków hiszpańskich. Sartorius jest do dziś uważany w Hiszpanii za osobę polskiego pochodzenia. Autorka udowadnia, że Polakiem nie był i stara się rozwikłać, w jaki sposób... więcej »

cena 45.00 zł

Logika Henryka Struvego. U progu nowego paradygmatu

Irena Trzcieniecka-Schneider
stron: 118
oprawa miękka

Celem pracy jest analiza poglądów logicznych Henryka Struvego, polskiego filozofa żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, jak również prześledzenie na tym przykładzie przemian zachodzących w chwili zmiany paradygmatu naukowego. Obszernie potraktowano też wątki... więcej »

cena 11.55 zł

Lexistence humaine dans le miroir littéraire belge

Joanna Pychowska
stron: 184
oprawa miękka

Monografia analizuje literackie strategie "odzwierciedlania” świata i ludzkich losów przez pisarzy belgijskich. Autorka wybrała najbardziej charakterystycznych francuskojęzycznych twórców, m.in. Georges’a Rodenbacha, Fernanda Crommelyncka, André Baillona,... więcej »

cena 26.25 zł

Literackie miejsca peryferyjne

Krystyna Latawiec
stron: 158
oprawa miękka

Książka składa się z pięciu obszernych szkiców. Cztery z nich są portretami współczesnych pisarzy, których życie i twórczość ściśle wiąże się z obszarem dawniej nazywanym Małopolską Wschodnią, dziś podzielonym między województwa małopolskie i podkarpackie.... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Lewica holenderska na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w latach 2000-2020

Łukasz Zweiffel, Beata Langer
stron: 128
oprawa miękka

Książka składa się z pięciu obszernych szkiców. Cztery z nich są portretami współczesnych pisarzy, których życie i twórczość ściśle wiąże się z obszarem dawniej nazywanym Małopolską Wschodnią, dziś podzielonym między województwa małopolskie i podkarpackie.... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA