Pełna oferta księgarni (J)

Wyniki 1 - 13 spośród 13

Jeszcze o równaniach i nierównościach funkcyjnych w matematyce szkolnej

Zenon Moszner
stron: 106
oprawa miękka

W matematyce tzw. „szkolnej”, tzn. uczonej w szkole podstawowej i średniej, nie występują wyraźnie równania funkcyjne, ale wiele z nich jest powiązanych z tą matematyką w sposób naturalny. Więcej szczęścia do tej tematyki mają zbiory zadań szkolnych, zadania... więcej »

cena 15.00 zł

Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych. Seria: Prace monograficzne 1018

Magdalena Stoch
stron: 252
oprawa miękka

Monografia rozpoznaje i opisuje fenomen współczesnych grup czytelniczych działających w Krakowie i w Wieliczce na tle ewolucji praktyk lekturowych i przemian w obrębie teorii recepcji. Książka jest skierowana do osób, które dostrzegają głębokie zależności... więcej »

cena 24.00 zł

Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 1

Beata Malczewska, Joanna Woźniakiewicz
stron: 292
oprawa miękka

Na pierwszy tom monografii Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym składają się artykuły w języku polskim oraz włoskim skoncentrowane wokół szeroko rozumianej tematyki terminologii specjalistycznych. Badacze skupiają się w nich – zarówno... więcej »

cena 23.00 zł

Jak radzi sobie ze stresem słabosłysząca młodzież? Seria: Prace monograficzne 895

Anna Czyż
stron: 136
oprawa miękka

Autorka pogłębia i poszerza wiedzę na temat jakości życia młodych osób z uszkodzonym narządem słuchu. Zbadano sposoby oraz reakcje podejmowane w przypadku konfrontacji z sytuacją trudną. Określono związki pomiędzy zmiennymi osobowościowymi a poziomem stresu... więcej »

cena 18.00 zł

Językowy obraz kobiety i mężczyzny w rosyjskiej prozie wiejskiej. Seria: Prace Monograficzne 780

Karina Zając-Haduch
stron: 188
oprawa miękka

Monografia poświęcona jest badaniom nad obrazem świata ukształtowanym w środowisku wiejskim, kołchozowym, gdzie trudne warunki życia, izolacja od innego świata wpływają na jego widzenie i ocenę. Autorka wybrała do analizy dwa obrazy: kobiety i mężczyzny, obydwa... więcej »

cena 16.00 zł

Językowo-kulturowy obraz arystokratycznej rodziny polskiej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie korespondencji familijnej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich)

Marceli Olma
stron: 338
oprawa miękka

Bohaterami pracy są uwiecznieni w listach do siebie Helena z hrabiów Dzieduszyckich Pawlikowska oraz Mieczysław Pawlikowski. Wieloletnie wierne małżeństwo trwało 44 lata, a przeżywane okresy rozłąki wypełniała korespondencja. Autor wykorzystał 537 listów Pawlikowskiego... więcej »

cena 41.35 zł

Język dawnych statutów premonstrateńskich. Interpretacje

Maciej Mączyński
stron: 270
oprawa miękka

Odkrywcze metodologicznie, a przy tym cenne studium materiałowe z historii polskiego języka religijnego i prawnego, zwłaszcza semantyki, składni i struktury pragmatycznej tekstu. Autor podjął się przebadania języka i interpretacji XVII-wiecznych statutów... więcej »

cena 26.00 zł

Jak małe dziecko poznaje rzeczywistość. O zabawie i komunikacji we wczesnym dzieciństwie

Agnieszka Lasota
stron: 193
oprawa miękka

Książka ma przybliżyć czytelnikom - psychologom, studentom, rodzicom - sposób, w jaki małe dziecko poznaje świat. Jak uczy się i zdobywa doświadczenie w procesie komunikacyjnym, stając się kompetentnym nadawcą i odbiorcą komunikatów - zarówno językowych, jak... więcej »

cena 22.00 zł

Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych

Marta Korendo
oprawa miękka

Autorka podjęła pionierskie, szeroko zakrojone badania dotyczące rozumienia przez dzieci niesłyszące tekstów z podręczników szkolnych. Wyniki ujawniły ogromne braki, a nawet nieprzydatność pomocy naukowych pisanych z myślą o uczniach z wadą słuchu. Ta nowatorska... więcej »

cena 24.00 zł

Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców i wychowawców

Elżbieta M. Minczakiewicz
stron: 256
oprawa miękka

Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat istoty zespołu Downa. Pokazuje, jak należy kształtować podstawowe nawyki u dziecka oraz rozwijać aktywność poznawczą, niezbędna dla jego fizycznego, umysłowego i społecznego-emocjonalnego rozwoju. Szczególny... więcej »

cena 25.50 zł

Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 2

Beata Malczewska, Joanna Woźniakiewicz
stron: 268
oprawa miękka

W drugim tomie monografii Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym zebrano różnorodne artykuły naukowe, których punktem stycznym są rozważania o językach specjalistycznych od strony teoretycznej i praktycznej. Teksty napisane w językach... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Język okrągły jak pomarańcza… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin

Tadeusz Szczerbowski
stron: 442
oprawa miękka

W drugim tomie monografii Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym zebrano różnorodne artykuły naukowe, których punktem stycznym są rozważania o językach specjalistycznych od strony teoretycznej i praktycznej. Teksty napisane w językach... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

stron: 2021
oprawa miękka

W drugim tomie monografii Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym zebrano różnorodne artykuły naukowe, których punktem stycznym są rozważania o językach specjalistycznych od strony teoretycznej i praktycznej. Teksty napisane w językach... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA