Kultura, sztuka

Wyniki 1 - 28 spośród 64

Afirmacja i krytyka. Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku/Affirmation and criticism. Metaphysicality and Polishness in the Art of the First Two Decades of the 21st Century

Rafał Solewski
stron: 416
oprawa twarda

Tematem monografii jest analiza i interpretacja prac wybranych artystów polskich, w których dziełach elementy estetycznie wartościowe, służąc odsłanianiu wartości metafizycznych, odkrywają oraz kultywują idee sacrum i polskości albo eksponują sposoby realizacji... więcej »

cena 70.00 zł

O prawdomówności i kłamstwie w dziennikarstwie i relacjach międzyludzkich

Dorota Probucka, Anna Kamińks-Malandain, Ewa czerwińska-Jakimiuk, Dorota Czakon-Tralski
stron: 178
oprawa miękka

Opracowanie próbą opisu i  analizy komunikowania się w relacjach międzyludzkich i dziennikarstwie  w aspekcie prawdomówności i kłamstwa. Nie ma tu znaczenia na jakim poziomie przebiega komunikowanie, ważne natomiast jest w jaki sposób ono przebiega, jaka przestrzeń... więcej »

cena 35.00 zł

Moja Lodoïska

Alain Van Crugten, Wojciech Prażuch
oprawa miękka

Zanurzona w autentycznych wydarzeniach Wielkiej Rewolucji Francuskiej powieść Alaina Van Crugtena niewątpliwie zaskoczy polskiego odbiorcę dużą liczbą paryskich „poloników”: odniesień do Mickiewicza, do Wielkiej Emigracji czy Hotelu Lambert. Bohaterem Mojej... więcej »

cena 35.00 zł

Sztuka wobec metafizyki. Postawy i strategie lat 2000-2020

Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Bernadeta Stano
stron: 256
oprawa miękka

Publikacja […] jest zestawieniem nie tylko różnych perspektyw filozoficznych, ale i różnych instrumentariów badawczych. Teksty zostały zebrane w trzech działach odpowiadających różniącym się od siebie postawom autorów. W części zatytułowanej Obserwacje spotykają... więcej »

cena 45.00 zł

The complexity of critical cultural awareness in L2 education. From theory to practice

Agata Wolanin
stron: 228
oprawa miękka

Podejście, zaproponowane przez Autorkę, jest oparte na transformacji postaw uczących się z etnocentrycznych na etnorelatywistyczne. W podejściu tym nie ma jednej czy dwóch wybranych kultur, lecz jest globalność współczesnego świata i jej poważne wyzwania.... więcej »

cena 25.00 zł

Wszystko noir?. O inspiracjach i wariantach - życie po życiu filmu noir

Patrycja Włodek
stron: 318
oprawa miękka

Książka prof. Włodek jest bowiem nieocenionym wkładem w trwającą od wielu lat w świecie filmoznawczym misję porządkowania i systematyzacji badań dotyczących wpływu filmu noir (…). Sięgając zarówno po pozycje z „okresu klasycznego”, jak i po najnowsze realizacje... więcej »

cena 30.00 zł

Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej

Jakub Kosek
stron: 264
oprawa miękka

Studia nad muzyką metalową są w Polsce zupełnie nowym obszarem badawczym i – jak dotychczas – poza rozproszonymi artykułami w książkach poświęconych rockowi czy muzyce popularnej poświęcono jej niewiele szerzej zakrojonych przedsięwzięć o charakterze naukowym.... więcej »

cena 26.00 zł

Teatralia znane i nieznane

Kazimierz Gajda
stron: 220
oprawa miękka

W kręgu badawczych zainteresowań Autora znajduje się przede wszystkim polska krytyka i myśl teatralna drugiej połowy XIX i początku XX wieku, a także dwudziestolecia międzywojennego. Większą część monografii wypełnia sześć studiów poświęconych Feliksowi Konecznemu,... więcej »

cena 20.00 zł

Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana

Agata Wójcik
stron: 242
oprawa miękka

Agata Wójcik opisuje historię działalności Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, dając w niniejszej monografii szeroki wgląd w to, jak wyglądały struktury organizacyjne Towarzystwa, jakie idee przyświecały jego powstaniu i działalności. Pokazuje rolę wystaw... więcej »

cena 26.00 zł

Próchnica

Juan Luis Mira, Marcin Sarna
stron: 320
oprawa miękka

Skrzyżowanie Eduarda Mendozy i Naomi Klein. Z jednej strony fajerwerki humoru – i sytuacyjnego, i językowego – oraz erotyczne smaczki, z drugiej – smutna konstatacja o nieubłaganym uwikłaniu najbardziej szlachetnych pobudek w okrutną rzeczywistość koncernów,... więcej »

cena 35.00 zł

Wyzwania komunikacji międzykulturowej – obszary współdziałania i wymiany

Jadwiga Mazur
stron: 148
oprawa miękka

Skrzyżowanie Eduarda Mendozy i Naomi Klein. Z jednej strony fajerwerki humoru – i sytuacyjnego, i językowego – oraz erotyczne smaczki, z drugiej – smutna konstatacja o nieubłaganym uwikłaniu najbardziej szlachetnych pobudek w okrutną rzeczywistość koncernów,... więcej »

cena 19.00 zł

Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa

Bogusław Skowronek, Natalia Zborowska
stron: 140
oprawa miękka

Autorzy wykazali, że disco polo nie tylko może, ale wręcz powinno być objęte refleksją naukową. Spojrzeli przy tym na ten nurt jako na fenomen socjologiczno-kulturowy, o którego specyfice decyduje nie tylko muzyka, ale także teksty. W monografii przeprowadzono... więcej »

cena 20.00 zł

Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.)

Ewa Zmuda
stron: 294
oprawa miękka

Omówione w monografii męskie imiona zakonne karmelitów bosych wraz z żeńskim imiennictwem karmelitańskim, opisanym w książce Autorki z 2019 r., stanowią kompendium wiedzy zarówno na temat imiennictwa danego zgromadzenia, jak i nazewnictwa zakonnego w ogóle.... więcej »

cena 23.00 zł

W stronę wielokulturowości. Głos Roberta Arlta w argentyńskim dyskursie tożsamościowym

Paulina Węgrzyn
stron: 190
oprawa miękka

Omówione w monografii męskie imiona zakonne karmelitów bosych wraz z żeńskim imiennictwem karmelitańskim, opisanym w książce Autorki z 2019 r., stanowią kompendium wiedzy zarówno na temat imiennictwa danego zgromadzenia, jak i nazewnictwa zakonnego w ogóle.... więcej »

cena 21.00 zł

Obrazy uliczne Piotra Jargusza. Sztuka w przestrzeni społecznej

Rafał Solewski
stron: 336
oprawa miękka

Piotr Jargusz jest artystą, którego twórczość wymyka się definicjom. Tworzy malarstwo gestu z efektem minimalizmu, na pograniczu sztuki figuratywnej i abstrakcji. Autor Obrazów Ulicznych jest bacznym obserwatorem ludzi, miejsc, zdarzeń. Książka koncentruje... więcej »

cena 40.00 zł

Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV

Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
stron: 266
oprawa miękka

Monografia Kultura – Sztuka – Edukacja jest czwartym tomem w serii dotyczącej kultury i sztuki przedstawianych w perspektywie szeroko pojętej edukacji. Po raz kolejny naukowcy, nauczyciele oraz osoby związane z szeroko rozumianą kulturą, sztuką i edukacją... więcej »

cena 25.00 zł

Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow

Krystyna Latawiec, Ewa Łubieniewska, Magdalena Sadlik
stron: 214
oprawa miękka

Powojenny teatr polski, mimo wszystkich ponurych uwarunkowań politycznych (a często wbrew nim) i nękających go co pewien czas kryzysów, był teatrem różnorodnym i bogatym. Monografia prezentuje wkład trzech reżyserek: Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii... więcej »

cena 34.00 zł

Kultura – sztuka – edukacja. Tom II. Seria: Prace monograficzne 770

Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
stron: 297
oprawa miękka

Publikacja wpisuje się w cykl krakowskich studiów nad edukacją kulturalną i artystyczną. I jej rolą w procesie budowania tożsamości kulturowej współczesnych społeczeństw i narodów. Stanowi ważny głos w dyskusji nad problematyką bardzo szeroko pojętej edukacji... więcej »

cena 34.00 zł

Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury. Seria: Prace monograficzne 950

Jakub Kosek
stron: 226
oprawa miękka

Artyści i sceny… to praca interdyscyplinarna – choć z wyraźnym przechyłem w stronę analiz okołoliterackich – podejmująca różnorodną tematykę: od estetyki i performatywności, poprzez elementy historii gatunku, po wyrafinowane studia nad inspiracjami i toposami... więcej »

cena 19.00 zł

W kierunku sztuki ukrytej. Historia Janusza Kaczorowskiego. Seria: Prace monograficzne 943

Krzysztof Siatka
stron: 172
oprawa miękka

Monografia odkrywa przed czytelnikiem twórczość Janusza Kaczorowskiego. Opowieść o jego życiu, aktywności oraz postawie odstąpienia od działalności artystycznej i rezygnacji z funkcjonowania w tradycyjnym obiegu sztuki osadzona jest w kontekście krakowskiego... więcej »

cena 18.00 zł

Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej. Seria: Prace Monograficzne 880

Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stankiewicz, Bernadeta Stano
stron: 660
oprawa miękka

Zbiór tekstów powstał z zamiarem rozwinięcia wystawy #dziedzictwo, która odbywała się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Kontynuuje on problemowy układ ekspozycji odsłaniającej różnorakość sposobów odnajdywania i interpretowania śladów dziedzictwa, podejmując... więcej »

cena 41.00 zł

Kultura - sztuka - edukacja. Tom III. Seria: Prace Monograficzne 860

Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
stron: 366
oprawa miękka

Publikacja łączy trzy ważne zagadnienia: kulturę, sztukę i edukację, które wzajemnie się przenikają, uzupełniają i oddziałują. Nawiązuje do współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Analizuje również zjawiska i problemy we współczesnej kulturze, które... więcej »

cena 35.00 zł

Natura - Człowiek - Kultura. Seria: Prace Monograficzne 799

Katarzyna Potyrała, Andrzej Kornaś, Małgorzata Kłyś
stron: 188
oprawa miękka

Książka porusza aktualne zagadnienia nauk przyrodniczych w obliczu nowych technologii i przemian kulturowych związanych z problemami świata i człowieka, zarówno lokalnymi, jak i globalnymi, biologii na poziomie mikro- i makrosystemów, medycyny i biochemii,... więcej »

cena 15.00 zł

Spotkanie z art brut. Seria: Prace Monograficzne 812

Elżbieta Lubińska-Kościółek
stron: 151
oprawa miękka

Spojrzenie Autorki, jako pedagoga specjalnego zainteresowanego sprawami kultury, pozwoliło na pokazanie różnych aspektów art brut (outsider art) w Polsce. Kreowanie człowieka niepełnosprawnego w tym aspekcie stanowi ważne zadanie związane z jego rehabilitacją.... więcej »

cena 19.00 zł

Chór amatorski jako forma edukacji kulturalnej dorosłych na przykładzie krakowskich zespołów chóralnych

Aleksandra Litawa
stron: 162
oprawa miękka

Autorka dokonała szczegółowej analizy działalności społeczno-artystycznej 17 krakowskich zespołów chóralnych, które podzieliła na trzy kategorie: akademickie, parafialne i środowiskowe. Opracowanie ma na celu przybliżyć Czytelnikowi zasady funkcjonowania amatorskich... więcej »

cena 18.00 zł

Dwory i dworki w kulturze regionu

Zofia Budrewicz, Maria Sienko
stron: 302
oprawa miękka

Siódmy tom z serii Region - Edukacja - Kultura poświęcony został historii, architekturze, miejscu oraz roli dworów i dworków polskich w rodzimym kulturowym krajobrazie, a w szczególności w krajobrazie „małych ojczyzn”. Koresponduje on bezpośrednio... więcej »

cena 35.00 zł

Kultura malajska

Tadeusz Szczerbowski
stron: 271
oprawa miękka

Obszerna rozprawa stanowi kolejny tom serii lingwistyczno-kulturowej profesora Tadeusza Szczerbowskiego poświęconej ludom Oceanii i Azji południowo-wschodniej. Adresowana jest do badaczy języków, kultury, sztuki, religii tego regionu, a także szerszego kręgu... więcej »

cena 35.00 zł

Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku

Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 292
oprawa miękka

Autorki i autorzy niniejszego tomu skupiają się głównie (acz nie wyłącznie) na próbach odpowiedzi na pytanie o poetologiczną produktywność miast. Interesujące było dla nich prześledzenie, co w tym zakresie stanowi prolongatę, rozwinięcie lub rewizję istniejących... więcej »

cena 32.00 zł