Obrazy uliczne Piotra Jargusza. Sztuka w przestrzeni społecznej - okładka książki

Obrazy uliczne Piotra Jargusza. Sztuka w przestrzeni społecznej

Autor: Rafał Solewski

Piotr Jargusz jest artystą, którego twórczość wymyka się definicjom. Tworzy malarstwo gestu z efektem minimalizmu, na pograniczu sztuki figuratywnej i abstrakcji. Autor Obrazów Ulicznych jest bacznym obserwatorem ludzi, miejsc, zdarzeń. Książka koncentruje się na artystycznej postawie Piotra Jargusza wobec człowieka oraz dialogu artysty z widzem.

Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Ilość stron 336
EAN 9788380843486
ISBN 978-83-8084-348-6
ISSN 2450-7865
Data 2021-03-31
ID 492666
cena 40.00 zł
Autor także

Afirmacja i krytyka. Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku/Affirmation and criticism. Metaphysicality and Polishness in the Art of the First Two Decades of the 21st Century

Rafał Solewski

Tematem monografii jest analiza i interpretacja prac wybranych artystów polskich, w których dziełach elementy estetycznie wartościowe, służąc odsłanianiu wartości metafizycznych, odkrywają oraz kultywują idee sacrum i polskości albo eksponują sposoby realizacji... więcej »

cena 70.00 zł

Sztuka wobec metafizyki. Postawy i strategie lat 2000-2020

Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Bernadeta Stano (red.)

Publikacja […] jest zestawieniem nie tylko różnych perspektyw filozoficznych, ale i różnych instrumentariów badawczych. Teksty zostały zebrane w trzech działach odpowiadających różniącym się od siebie postawom autorów. W części zatytułowanej Obserwacje spotykają... więcej »

cena 45.00 zł

Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej. Seria: Prace Monograficzne 880

Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stankiewicz, Bernadeta Stano (red.)

Zbiór tekstów powstał z zamiarem rozwinięcia wystawy #dziedzictwo, która odbywała się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Kontynuuje on problemowy układ ekspozycji odsłaniającej różnorakość sposobów odnajdywania i interpretowania śladów dziedzictwa, podejmując... więcej »

cena 41.00 zł

Skrytość piękna. Idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku. Seria: Prace Monograficzne 731

Rafał Solewski

Autor poddaje namysłowi kondycje piękna jako wyznacznika sztuki w czasach najnowszych. Pyta o możliwość współczesnego odsłaniania przez sztukę - i jej dotąd istniejące oraz nowe rodzaje, gatunki, typy dzieł - absolutnego Jedna. W tekście przeanalizowana jest... więcej »

cena 23.00 zł

Synteza i wypowiedź. Poezja i filozofia w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia

Rafał Solewski

Praca z pogranicza estetyki, filozofii, językoznawstwa, historii sztuki i teorii współczesnych mediów. Autor próbuje wskazać na możliwość odnajdywania obiektywnego piękna we współczesnej sztuce instalacji i instalacji wideo za pomocą analiz wykorzystujących... więcej »

cena 30.00 zł