Pełna oferta księgarni (C)

Wyniki 1 - 13 spośród 13

Chciwiec nowych wrażeń. Wacław Gąsiorowski nieznany

Magdalena Sadlik
stron: 234
oprawa miękka

Tom poświęcony publicystyce Gąsiorowskiego to całość bogata, interesująca merytorycznie, a fragmentami wręcz fascynująca. Książka ma szansę, aby stać się ważną propozycją, uzupełniającą badania na temat czasów, w których żył i tworzył ten zapomniany dziś twórca.... więcej »

cena 26.00 zł

Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta

Piotr Dolnicki
stron: 146
oprawa miękka

Zamysłem autora jest zapoznanie czytelnika z czynnikami, które wpływają na zmiany termiczne zachodzące w obrębie warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny. Terenem badawczym był obszar tundrowy wokół Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego... więcej »

cena 19.00 zł

Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. Vol. 4. Towards Questions and Answers about Human Well-being. Seria: Prace Monograficzne 850

Sławomir Olszewski, Magdalena Pasteczka
stron: 148
oprawa miękka

Kolejny, czwarty, tom serii poświęconej wybranym zagadnieniom dotyczącym wsparcia osób z niepełnosprawnością. Głównym tematem, wokół którego koncentrują się autorzy dziesięciu artykułów, jest szeroko rozumiany dobrostan osób doświadczających niepełnosprawności.... więcej »

cena 21.00 zł

Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie

Łukasz T. Sroka
stron: 488
oprawa miękka

Postacią pierwszoplanową książki jest Marcel Goldman, krakowianin, który w niezwykłych okolicznościach przeżył Holokaust, a po II wojnie światowej zamieszkał w Izraelu i zajął znaczące miejsce w bankowości. Na kanwie jego życia i dokonań zawodowych opisana... więcej »

cena 40.00 zł

Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. Vol. 3. Seria: Prace Monograficzne 794

Jolanta Baran, Izabella Gałuszka, Sławomir Olszewski
stron: 198
oprawa miękka

Praca zbiorowa poświęcona problemom wspierania osób z niepełnosprawnością. Autorzy poruszają następujące zagadnienia: właściwa diagnoza różnicowa, technologiczny aspekt wspomagania funkcjonowania lub leczenia osób z niepełnosprawnością, problem współistnienia... więcej »

cena 16.00 zł

Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce

Mieczysław Mazur
stron: 348
oprawa miękka

W publikacji przedstawiono 152 gatunki z podrodziny Entiminae. Podstawowymi źródłami danych były publikacja faunistów działających na terenie Polski od połowy XIX wieku do współczesności oraz zbiór autora założony w 1976 roku i uzupełniany do chwili obecnej.... więcej »

cena 19.00 zł

Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945-1989

Renata M. Zając
stron: 220
oprawa miękka

Pierwsze syntetyczne ujęcie funkcjonowania i roli czasopism popularnonaukowych w okresie PRL-u. Autorka skonstruowała własną definicję czasopism popularnonaukowych, ustaliła grupę polskich czasopism popularnonaukowych wydawanych w latach 1945-1989, dokonała... więcej »

cena 26.00 zł

Chór amatorski jako forma edukacji kulturalnej dorosłych na przykładzie krakowskich zespołów chóralnych

Aleksandra Litawa
stron: 162
oprawa miękka

Autorka dokonała szczegółowej analizy działalności społeczno-artystycznej 17 krakowskich zespołów chóralnych, które podzieliła na trzy kategorie: akademickie, parafialne i środowiskowe. Opracowanie ma na celu przybliżyć Czytelnikowi zasady funkcjonowania amatorskich... więcej »

cena 18.00 zł

Człowiek w zmieniającej się perspektywie

Zofia Szarota, Adrian Biela
stron: 156
oprawa miękka

Cywilizacja XXI wieku sprawiła, że technicyzacja, globalizacja i mediatyzacja życia poprawiła znacząco poziom codziennej egzystencji. Równocześnie niesamowity postęp techniczny powiązany z konsumpcyjnym stylem życia stwarza ogromne spektrum zagrożeń. Deaksjologizacja... więcej »

cena 19.00 zł

Cztery razy Don Juan. Polskie dwudziestowieczne przekłady dramatu Moliera

Renata Niziołek
stron: 192
oprawa miękka

Wnikliwe i wszechstronne porównanie przekładów Tadeusza Żeleńskiego Boya , Bohdana Korzeniewskiego, Jacka Trznadla i Jerzego Radziwiłowicza pozwoliły Autorce na pokazanie kreatywności tłumacza w procesie translacji - interpretacji oryginału, odczytania intencji... więcej »

cena 18.00 zł

Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability vol. 2

Jolanta Baran, Danuta Baraniewicz, Agnieszka Ochman
stron: 204
oprawa miękka

Praca zbiorowa poświęcona problemom wspierania osób z niepełnosprawnością w obliczu zmian cywilizacyjnych, kulturowych, ekonomicznych i edukacyjnych. Autorzy poruszają m.in. następujące zagadnienia: rzeczywista możliwość realizacji idei inkluzji w obszarze... więcej »

cena 22.00 zł

Chopin w polskiej szkole i kulturze

Zofia Budrewicz, Maria Sienko, Romualda Ławrowska
stron: 432

Prezentowany tom jest rodzajem bilansu obecności Chopina w kulturze i edukacji polskiej ostatnich 200 lat. Od czasów kompozytora świat i Polska przeszły radykalne zmiany. Przekształceniom ulegały także funkcje szkoły i kultury narodowej, inna jest obecnie... więcej »

cena 36.75 zł

Compiegne 1940. Klęska Francji w recepcji i postawach społeczeństwa polskiego

Jacek Chrobaczyński
stron: 284
oprawa miękka

Autor ukazuje klęskę Francji w 1940 r. z perspektywy socjologicznej, wychodząc z założenia, że podpisanie rozejmu przez największe mocarstwo okresu międzywojennego pozbawiło Polaków nadziei na szybki koniec wojny i odbudowę państwa i zostało przyjęte podobnie... więcej »

cena 27.30 zł