Pełna oferta księgarni (A)

Wyniki 1 - 28 spośród 28

Afirmacja i krytyka. Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku/Affirmation and criticism. Metaphysicality and Polishness in the Art of the First Two Decades of the 21st Century

Rafał Solewski
stron: 416
oprawa twarda

Tematem monografii jest analiza i interpretacja prac wybranych artystów polskich, w których dziełach elementy estetycznie wartościowe, służąc odsłanianiu wartości metafizycznych, odkrywają oraz kultywują idee sacrum i polskości albo eksponują sposoby realizacji... więcej »

cena 70.00 zł

Aspects of social and pedagogical work. Selected issues

Ireneusz Świtała, Monika Czerw, Magdalena Grochulska
stron: 176
oprawa miękka

Publikacja porusza kwestie, które są niezwykle istotne zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autorzy tekstów podejmują najbardziej aktualne problemy społeczne, dzielą się swoimi doświadczeniami, przybliżają dobre praktyki, a także zakreślają... więcej »

cena 25.00 zł

A mazing labyrinth: John Donne s prose in translation

Piotr Plichta
stron: 164
oprawa miękka

Książka poświęcona jest przekładom prozy Johna Donne’a, w szczególności przekładom dwóch tekstów, które powstały pod koniec życia tego angielskiego poety. Pozycja w znaczący sposób wzbogaca naszą wiedzę zarówno o samej prozie Donne’a, jak i jej tłumaczeniach.... więcej »

cena 18.00 zł

Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA). Determinanty, zróżnicowanie, przejawy

Kamila Ziółkowska-Weiss
oprawa miękka

Opracowanie stanowi wnikliwe studium zachowań Polonii kanadyjskiej w sferze czasu wolnego i podróży turystycznych. Kompendium może być pomocne dla organizatorów turystyki, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji świadczących usługi powiązane z turystyką,... więcej »

cena 29.00 zł

Atlas of xerothermic weevils (Coleoptera Curculionoidea) distribution in Poland. Seria: Prace Monograficzne nr 679

Mieczysław Mazur
stron: 258
oprawa miękka

Obszerne opracowanie na temat rozprzestrzeniania 116 gatunków kserotermicznych ryjkowców oraz ich hipotetetycznych szlaków migracyjnych na terenie Polski. W tabelach zamieszczono wszystkie istotne informacje dotyczące poszczególnych gatunków, m.in. dotyczące... więcej »

cena 30.00 zł

Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury. Seria: Prace monograficzne 950

Jakub Kosek
stron: 226
oprawa miękka

Artyści i sceny… to praca interdyscyplinarna – choć z wyraźnym przechyłem w stronę analiz okołoliterackich – podejmująca różnorodną tematykę: od estetyki i performatywności, poprzez elementy historii gatunku, po wyrafinowane studia nad inspiracjami i toposami... więcej »

cena 19.00 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 293. Studia Biologica

Alicja Walosik
stron: 133
oprawa miękka

Artyści i sceny… to praca interdyscyplinarna – choć z wyraźnym przechyłem w stronę analiz okołoliterackich – podejmująca różnorodną tematykę: od estetyki i performatywności, poprzez elementy historii gatunku, po wyrafinowane studia nad inspiracjami i toposami... więcej »

cena 18.43 zł

Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w wybranych obszarach edukacyjnych. Seria: Prace Monograficzne 859

Krzysztof Kraszewski, Joanna Żądło-Treder
stron: 155
oprawa miękka

Autorzy rozważają wielorakie konteksty wczesnej edukacji, koncentrując się na dziecku i jego aktywności w obszarze edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, technicznej i regionalnej. Podejmują też temat funkcjonowania świetlic szkolnych i wzajemnych... więcej »

cena 16.00 zł

Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej. Seria: Prace Monograficzne 836

Kamila Ziółkowska-Weiss
stron: 146
oprawa miękka

Książka wpisuje się w nurt badań geografii turyzmu nad aktywnością turystyczną Polaków i kierunkami wyjazdów turystycznych (destynacjami). Badania te mają wartość poznawczą, ale także są ważne z punktu widzenia praktycznego, mianowicie dla sektora usług turystycznych.... więcej »

cena 28.35 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 225. Studia Logopaedica VI

Mirosław Michalik
stron: 164
oprawa miękka

Książka wpisuje się w nurt badań geografii turyzmu nad aktywnością turystyczną Polaków i kierunkami wyjazdów turystycznych (destynacjami). Badania te mają wartość poznawczą, ale także są ważne z punktu widzenia praktycznego, mianowicie dla sektora usług turystycznych.... więcej »

cena 18.43 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 110. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia IV

Maciej Klakla
stron: 202
oprawa miękka

Książka wpisuje się w nurt badań geografii turyzmu nad aktywnością turystyczną Polaków i kierunkami wyjazdów turystycznych (destynacjami). Badania te mają wartość poznawczą, ale także są ważne z punktu widzenia praktycznego, mianowicie dla sektora usług turystycznych.... więcej »

cena 18.43 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 154. Studia Russologica VI

Jolanta Zielińska, Katarzyna Plutecka
stron: 192
oprawa miękka

Książka wpisuje się w nurt badań geografii turyzmu nad aktywnością turystyczną Polaków i kierunkami wyjazdów turystycznych (destynacjami). Badania te mają wartość poznawczą, ale także są ważne z punktu widzenia praktycznego, mianowicie dla sektora usług turystycznych.... więcej »

cena 21.58 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 151. Studia Politologica XII

Robert Kłaczyński, Andrzej Żebrowski
stron: 272
oprawa miękka

Książka wpisuje się w nurt badań geografii turyzmu nad aktywnością turystyczną Polaków i kierunkami wyjazdów turystycznych (destynacjami). Badania te mają wartość poznawczą, ale także są ważne z punktu widzenia praktycznego, mianowicie dla sektora usług turystycznych.... więcej »

cena 20.15 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 141. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia V

Maciej Klakla
stron: 152
oprawa miękka

Książka wpisuje się w nurt badań geografii turyzmu nad aktywnością turystyczną Polaków i kierunkami wyjazdów turystycznych (destynacjami). Badania te mają wartość poznawczą, ale także są ważne z punktu widzenia praktycznego, mianowicie dla sektora usług turystycznych.... więcej »

cena 18.43 zł

Artysta nauczycielem i animatorem kultury. Wybrane problemy kultury plastycznej XX i XXI wieku

Zofia Kruczkowska, Bernadeta Stano
stron: 152
oprawa miękka

Podręcznik akademicki adresowany do studentów kierunków artystycznych. Ma on na celu prezentację kilku wybranych tematów, których znajomość należy uznać za podstawową w procesie kształcenia przyszłego artysty, nauczyciela sztuki czy animatora. Wiedza zebrana... więcej »

cena 14.00 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 129. Studia Politologica IX

Michał Śliwa, Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
stron: 254
oprawa miękka

Podręcznik akademicki adresowany do studentów kierunków artystycznych. Ma on na celu prezentację kilku wybranych tematów, których znajomość należy uznać za podstawową w procesie kształcenia przyszłego artysty, nauczyciela sztuki czy animatora. Wiedza zebrana... więcej »

cena 21.58 zł

A Teacher in the Contemporary Multicultural World

Kinga Łapot-Dzierwa
stron: 202
oprawa miękka

Publikacja jest znaczącym głosem w dyskusji o roli nauczyciela we współczesnym wielokulturowym świecie. Tłem dla prowadzonych przez autorów tego zbioru rozważań jest obecna sytuacja społeczno-kulturowa, w jakiej przyszło pracować nauczycielom. Książka inspiruje... więcej »

cena 24.00 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 113. Studia Politologica VII. Europejskie wyzwania XXI wieku

Joanna Bar, Tomasz Falęcki, Łukasz Stach
stron: 222
oprawa miękka

Publikacja jest znaczącym głosem w dyskusji o roli nauczyciela we współczesnym wielokulturowym świecie. Tłem dla prowadzonych przez autorów tego zbioru rozważań jest obecna sytuacja społeczno-kulturowa, w jakiej przyszło pracować nauczycielom. Książka inspiruje... więcej »

cena 21.58 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 97. Studia Technica V

Kazimierz Jaracz
stron: 276
oprawa miękka

Publikacja jest znaczącym głosem w dyskusji o roli nauczyciela we współczesnym wielokulturowym świecie. Tłem dla prowadzonych przez autorów tego zbioru rozważań jest obecna sytuacja społeczno-kulturowa, w jakiej przyszło pracować nauczycielom. Książka inspiruje... więcej »

cena 21.58 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 87. Studia Politologica V

Magdalena Mikołajczyk, Michał Śliwa, Agata Tasak
stron: 216

Publikacja jest znaczącym głosem w dyskusji o roli nauczyciela we współczesnym wielokulturowym świecie. Tłem dla prowadzonych przez autorów tego zbioru rozważań jest obecna sytuacja społeczno-kulturowa, w jakiej przyszło pracować nauczycielom. Książka inspiruje... więcej »

cena 21.58 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 72. Studia Politologica IV

Andrzej K. Piasecki
stron: 252
oprawa miękka

Publikacja jest znaczącym głosem w dyskusji o roli nauczyciela we współczesnym wielokulturowym świecie. Tłem dla prowadzonych przez autorów tego zbioru rozważań jest obecna sytuacja społeczno-kulturowa, w jakiej przyszło pracować nauczycielom. Książka inspiruje... więcej »

cena 21.58 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 66. Studia Historica VIII

Jerzy Gołębiowski, Krzysztof Polek
stron: 314
oprawa miękka

Publikacja jest znaczącym głosem w dyskusji o roli nauczyciela we współczesnym wielokulturowym świecie. Tłem dla prowadzonych przez autorów tego zbioru rozważań jest obecna sytuacja społeczno-kulturowa, w jakiej przyszło pracować nauczycielom. Książka inspiruje... więcej »

cena 18.43 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 82. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia III

stron: 196
oprawa miękka

Publikacja jest znaczącym głosem w dyskusji o roli nauczyciela we współczesnym wielokulturowym świecie. Tłem dla prowadzonych przez autorów tego zbioru rozważań jest obecna sytuacja społeczno-kulturowa, w jakiej przyszło pracować nauczycielom. Książka inspiruje... więcej »

cena 12.29 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 56. Studia Logopaedica II

Jan Ożdżyński, Teodozja Rittel
stron: 386

Publikacja jest znaczącym głosem w dyskusji o roli nauczyciela we współczesnym wielokulturowym świecie. Tłem dla prowadzonych przez autorów tego zbioru rozważań jest obecna sytuacja społeczno-kulturowa, w jakiej przyszło pracować nauczycielom. Książka inspiruje... więcej »

cena 21.29 zł

An Outline of British History with Illustrative Documents and an Annotated Index

Mariusz Misztal
stron: 358
oprawa miękka

Publikacja jest znaczącym głosem w dyskusji o roli nauczyciela we współczesnym wielokulturowym świecie. Tłem dla prowadzonych przez autorów tego zbioru rozważań jest obecna sytuacja społeczno-kulturowa, w jakiej przyszło pracować nauczycielom. Książka inspiruje... więcej »

cena 29.54 zł

Aksjologiczne orientacje wychowania

Dariusz Adamczyk, Małgorzata Kaleta-Witusiak
oprawa miękka

Zawarte w książce konteksty pedagogiczne, filozoficzne, teologiczne, psychologiczne – wzajemnie się dopełniają, tworząc interesującą całość. Nie sposób bowiem patrzeć na kwestie wychowania tylko w ujęciu pedagogiki, niezbędne są zawsze dyscypliny pomocnicze,... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Aktywny zawodowo nauczyciel i jego poczucie jakości życia. Wybrane aspekty. Seria: Prace monograficzne 968

Olga Wyżga
stron: 118
oprawa miękka

Zawarte w książce konteksty pedagogiczne, filozoficzne, teologiczne, psychologiczne – wzajemnie się dopełniają, tworząc interesującą całość. Nie sposób bowiem patrzeć na kwestie wychowania tylko w ujęciu pedagogiki, niezbędne są zawsze dyscypliny pomocnicze,... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Antyamerykanizm w Niemczech. Seria: Prace Monograficzne 848

Przemysław Łukasik
stron: 160
oprawa miękka

W książce ukazano zjawisko antyamerykanizmu w Niemczech. W pierwszym rozdziale omówiono rolę stereotypów i uprzedzeń w kształtowaniu wzajemnego wizerunku pomiędzy narodami. Rozdział drugi został poświęcony obrazowi USA w oczach Niemców na początku XX wieku.... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA