Atlas of xerothermic weevils (Coleoptera Curculionoidea) distribution in Poland. Seria: Prace Monograficzne nr 679 - okładka książki

Atlas of xerothermic weevils (Coleoptera Curculionoidea) distribution in Poland. Seria: Prace Monograficzne nr 679

Autor: Mieczysław Mazur

Obszerne opracowanie na temat rozprzestrzeniania 116 gatunków kserotermicznych ryjkowców oraz ich hipotetetycznych szlaków migracyjnych na terenie Polski. W tabelach zamieszczono wszystkie istotne informacje dotyczące poszczególnych gatunków, m.in. dotyczące współczesnych i historycznych stanowisk, daty zebrania okazów, daty publikacji, typów środowisk zasiedlenia, roślin żywicielskich oraz zagrożenia. Całość uzupełniają bardzo czyetlne, precyzyjnie wykonane mapy

Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Ilość stron 258
Wymiar [mm] 200x220
EAN 978837271845
ISBN 978-83-7271-845-8
ISSN 0239-6025
Data 2020-10-23
ID 480953
cena 30.00 zł
Autor także

Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce

Mieczysław Mazur

W publikacji przedstawiono 152 gatunki z podrodziny Entiminae. Podstawowymi źródłami danych były publikacja faunistów działających na terenie Polski od połowy XIX wieku do współczesności oraz zbiór autora założony w 1976 roku i uzupełniany do chwili obecnej.... więcej »

cena 19.00 zł

Otiorhynchini (Coleoptera: Curculionidae) Polski. Zróżnicowanie i klasyfikacja zasięgów. Seria: Prace Monograficzne 767

Mieczysław Mazur

Opracowanie obejmuje 65 gatunków Otiorhynchini. Głównym przedmiotem badań autora było zróżnicowanie w zakresie lokalizacji zasięgów poziomych. Oprócz obszernego materiału faktograficznego zawiera ono także propozycję klasyfikacji zasięgów, opartą na oryginalnej... więcej »

cena 24.00 zł