Mieczysław Mazur

Wyniki 1 - 3 spośród 3

Otiorhynchini (Coleoptera: Curculionidae) Polski. Zróżnicowanie i klasyfikacja zasięgów. Seria: Prace Monograficzne 767

Mieczysław Mazur
stron: 199
oprawa miękka

Opracowanie obejmuje 65 gatunków Otiorhynchini. Głównym przedmiotem badań autora było zróżnicowanie w zakresie lokalizacji zasięgów poziomych. Oprócz obszernego materiału faktograficznego zawiera ono także propozycję klasyfikacji zasięgów, opartą na oryginalnej... więcej »

cena 24.00 zł

Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce

Mieczysław Mazur
stron: 348
oprawa miękka

W publikacji przedstawiono 152 gatunki z podrodziny Entiminae. Podstawowymi źródłami danych były publikacja faunistów działających na terenie Polski od połowy XIX wieku do współczesności oraz zbiór autora założony w 1976 roku i uzupełniany do chwili obecnej.... więcej »

cena 19.00 zł

Atlas of xerothermic weevils (Coleoptera Curculionoidea) distribution in Poland. Seria: Prace Monograficzne nr 679

Mieczysław Mazur
stron: 258
oprawa miękka

Obszerne opracowanie na temat rozprzestrzeniania 116 gatunków kserotermicznych ryjkowców oraz ich hipotetetycznych szlaków migracyjnych na terenie Polski. W tabelach zamieszczono wszystkie istotne informacje dotyczące poszczególnych gatunków, m.in. dotyczące... więcej »

cena 30.00 zł