Filologie obce

Wyniki 1 - 28 spośród 28

L’intensité dans le contexte du vague linguistique dans le langage du droit français et polonais. Étude contrastive

Piotr Pieprzyca
stron: 216
oprawa miękka

Przedmiotem monografii jest analiza kontrastywna intensyfikacji w polskim i francuskim języku prawnym w kontekście nieostrości pojęciowej. Zgodnie z przedstawioną przez autora hipotezą badawczą, intensyfikatory stanowią nieodłączny element przepisów prawnych,... więcej »

cena 30.00 zł

Time and temporality across disciplines and methodologies

Artur Piskorz
stron: 428
oprawa miękka

The present volume attempts to demonstrate the potential of the Institute of English Studies and the fact that in such a relatively short period of time it has managed to become one of the best English philology institutions in Poland. The book reflects the... więcej »

cena 39.00 zł

Gamification for engagement with language learning tasks

Joanna Pitura
stron: 254
oprawa miękka

Monografia w kompleksowy sposób opisuje problematykę zastosowania grywalizacji w zwiększeniu motywacji uczniów do udziału w zajęciach, integrującej kształcenie językowe i przedmiotowe. Praca jest ważnym głosem w dziedzinie glottodydaktyki, zwłaszcza w dobie... więcej »

cena 23.00 zł

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3

Artur Dariusz Kubacki
stron: 204
oprawa miękka

Niniejsza publikacja stanowi trzecią część serii Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Podobnie jak poprzednie jest zbiorem tekstów, którym patronuje praktycyzm. Autorami artykułów są profesjonaliści w zakresie kształcenia glottodydaktycznego i... więcej »

cena 19.00 zł

La crisis migratoria actual en los medios digitales (españoles y polacos). Algunos aspectos del lenguaje

Bartosz Dondelewski, Dorota Kotwica, Danuta Kucała, Joanna Szlachta, Weronika Urbanik-Pęk, Alicja Za
oprawa miękka

Praca podejmuje niezwykle ważką problematykę aktualnego kryzysu migracyjnego we współczesnej Europie z perspektywy językoznawczej. Autorzy ukazują różnorakie językowe mechanizmy, które służą do przedstawiania (a tym samym manipulacji obrazu) uchodźcy w szeroko... więcej »

cena 19.00 zł

Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania

Joanna Rokita-Jaśkow, Katarzyna Nosidlak
stron: 222
oprawa miękka

Monografia wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu [na efektywne, a zarazem atrakcyjne rozwiązania dydaktyczne], oferując jedenaście inspirujących tekstów, w których globalnej tendencji wczesnego rozwijania dwujęzyczności lub nawet wielojęzyczności nadano koloryt... więcej »

cena 23.00 zł

Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich

Halina Chodurska, Aurelia Kotkiewicz
stron: 380
oprawa miękka

Wieloautorska monografia dokumentuje barwny i różnorodny obraz współczesnej filologii – badań w zakresie literatury, języka, a po części także i glottodydaktyki. Autorzy opracowania obracają się w kręgu problematyki dziejów i współczesności, nie ograniczając... więcej »

cena 36.00 zł

Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich. Tom 2

Aurelia Kotkiewicz, Bogumił Ostrowski, Monika Knurowska
stron: 262
oprawa miękka

W prezentowanym tomie, którego motywem przewodnim jest przenikanie się teraźniejszości i przeszłości, nie mogło zabraknąć tekstów, nawiązujących do twórczości takich zapomnianych postaci jak Tadeusz Bułharyn, studiów poświęconych zagadnieniu nowego dramatu... więcej »

cena 25.00 zł

Wyrazić smutek. Szkice o elegii rosyjskiej XIX wieku. Seria: Prace Monograficzne 857

Barbara Stawarz
stron: 344
oprawa miękka

W prezentowanym tomie, którego motywem przewodnim jest przenikanie się teraźniejszości i przeszłości, nie mogło zabraknąć tekstów, nawiązujących do twórczości takich zapomnianych postaci jak Tadeusz Bułharyn, studiów poświęconych zagadnieniu nowego dramatu... więcej »

cena 27.00 zł

Tradycja kijowsko-mohylańska w kulturze rosyjskiej przełomu XVII i XVIII wieku. Pisma i działalność Dymitra Tuptały i Teofana Prokopowicza

Mikołaj Stanisław Mazuś
stron: 276
oprawa miękka

Monografia stanowi próbę zaprezentowania piśmiennictwa oraz działalności Dymitra Tuptały (1651–1709) i Teofana Prokopowicza (1681–1736) – dwóch wybitnych hierarchów Cerkwi prawosławnej, pisarzy, myślicieli, wychowanków uczelni mohylańskiej – na tle przemian... więcej »

cena 21.00 zł

Образы леса в русской и украинской литературах второй половины XIX и XX веков. Опыт cопоставительного описания. Seria: Prace Monograficzne nr 650

Lesława Korenowska
stron: 328
oprawa miękka

Tematem książki jest obraz lasu w literaturze rosyjskiej i ukraińskiej drugiej połowy XIX i XX wieku. Autorka, opierając się na utworach z literatur wschodniosłowiańskich, przedstawia ten obraz w utworach literatury pięknej oraz nawiązującej do folkloru i... więcej »

cena 29.00 zł

Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 1

Beata Malczewska, Joanna Woźniakiewicz
stron: 292
oprawa miękka

Na pierwszy tom monografii Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym składają się artykuły w języku polskim oraz włoskim skoncentrowane wokół szeroko rozumianej tematyki terminologii specjalistycznych. Badacze skupiają się w nich – zarówno... więcej »

cena 23.00 zł

Derivati deantroponimici nella lessicografia Italiana. Seria: Prace Monograficzne 738

Aleksandra Pronińska
stron: 176
oprawa miękka

Autorka rozprawy poświęconej pochodnym nazw własnych w nowatorski sposób dokonała analizy struktury derywacyjnej oraz sposobu rejestracji w źródłach leksykograficznych, przyjmując za podstawę pięć jednotomowych słowników współczesnego języka włoskiego, stanowiących... więcej »

cena 19.00 zł

Ideał kobiety angielskiego renesansu w świetle XVI-wiecznej literatury parenetycznej. Seria: Prace monograficzne 955

Natalia Giza
stron: 224
oprawa miękka

Autorka rozprawy poświęconej pochodnym nazw własnych w nowatorski sposób dokonała analizy struktury derywacyjnej oraz sposobu rejestracji w źródłach leksykograficznych, przyjmując za podstawę pięć jednotomowych słowników współczesnego języka włoskiego, stanowiących... więcej »

cena 23.63 zł

Sto lat samotności pięćdziesiąt lat później. Seria: Prace monograficzne 937

Marcin Sarna, Jorge Cabezas Miranda
stron: 312
oprawa miękka

Książka, ilustrowana przez Piotra Kłoska, stanowi zbiór refleksji ukazujących, jak dzieło Gabriela Garcíi Márqueza jest odbierane współcześnie. Jej cechą jest mnogość ujęć oraz wielokulturowość, wieloaspektowość (literatura, film, sztuki plastyczne) i wielonarodowość... więcej »

cena 39.00 zł

Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich. Seria: Prace monograficzne 988

Halina Chodurska, Aurelia Kotkiewicz
stron: 380
oprawa miękka

Wieloautorska monografia dokumentuje barwny i różnorodny obraz współczesnej filologii – badań w zakresie literatury, języka, a po części także i glottodydaktyki. Autorzy opracowania obracają się w kręgu problematyki dziejów i współczesności, nie ograniczając... więcej »

cena 25.00 zł

Kreowanie rzeczywistości fantastycznej w oryginale i przekładzie wybranych utworów literatury fantasy. Seria: Prace monograficzne 983

Marcin Dziwisz
stron: 206
oprawa miękka

Opracowanie zostało poświęcone analizie oryginałów i przekładów w wybranych utworach literatury fantasy oraz ich przekładach. W przewadze są to tłumaczenia utworów Andrzeja Sapkowskiego na język rosyjski. Potencjalnymi czytelnikami książki będą zarówno badacze... więcej »

cena 18.00 zł

Marionnettes douloureuses. Analyse qualificative et fonctionnelle des personnages dans les drames d’Eugene lonesco

Halina Chmiel-Bożek
stron: 312
oprawa miękka

Wśród francuskich dramatopisarzy drugiej połowy XX wieku Eugène Ionesco uchodzi za czołowego przedstawiciela tzw. antyteatru lub teatru absurdu. Autorka uwagę skupiła głównie na postaciach, które stają się pozbawionymi tożsamości marionetkami, poruszającymi... więcej »

cena 29.00 zł

Zamszowe buty. Kronika śmierci Luisa Gonzáleza

Felipe González Alfonso
stron: 88
oprawa miękka

Chilijski poeta Felipe González Alfonso (ur. 1980), jako trzynastoletni chłopiec, odnalazł w domu babki stare gazety, w których informowano o śmierci jego dziadka. To wydarzenie po latach zainspirowało go do stworzenia zbioru wierszy. Przekład owej „kroniki... więcej »

cena 26.00 zł

Językowy obraz kobiety i mężczyzny w rosyjskiej prozie wiejskiej. Seria: Prace Monograficzne 780

Karina Zając-Haduch
stron: 188
oprawa miękka

Monografia poświęcona jest badaniom nad obrazem świata ukształtowanym w środowisku wiejskim, kołchozowym, gdzie trudne warunki życia, izolacja od innego świata wpływają na jego widzenie i ocenę. Autorka wybrała do analizy dwa obrazy: kobiety i mężczyzny, obydwa... więcej »

cena 16.00 zł

The impact of a national examination in foreign language on teaching, learning and the work of schools. Seria: Prace Monograficzne 820

Melanie Ellis
stron: 366
oprawa miękka

Monografia poświęcona jest wpływowi, jaki mają na nauczenie, uczenie się oraz pracę szkół egzaminy państwowe z języka obcego. Adresowana jest do nauczycieli języka angielskiego, dyrektorów szkół, lokalne władze oświatowe, uczniów, rodziców, osoby odpowiedzialne... więcej »

cena 19.00 zł

Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej. Seria: Prace Monograficzne 793

Marcin Sarna
stron: 281
oprawa miękka

Książka stanowi interdyscyplinarne studium, a przedstawione w niej spojrzenie na wymianę pokoleń w prozie iberoamerykańskiej z pewnością może zainteresować szerokie grono czytelników. Autor proponuje miłośnikom literatury latynoskiej cenny klucz, który pozwala... więcej »

cena 29.00 zł

Kategoria nieokreśloności w perspektywizacji tekstu i jego przekładu. Studium kognitywne

Magdalena Filar
stron: 222
oprawa miękka

Jest to jedna z niewielu prac - nie tylko na polskim rynku - poruszających problemy przekładu z odwołaniem do teorii wypracowanych przez przedstawicieli różnych nurtów językoznawstwa kognitywnego. Świadczy o wielkiej erudycji i kompetencji badawczej Autorki.... więcej »

cena 19.00 zł

Bodies out of Rule. Transversal Readings in Canadian Literature and Film

Tomasz Sikora
stron: 162
oprawa miękka

Książka ma dwojaki charakter. Z jednej strony jest spojrzeniem na kwestię cielesności w wybranych utworach filmowych i literackich, które osadzone są w kontekście kultury kanadyjskiej, a szerzej - w kontekście nowoczesnej kultury zachodniej. Z drugiej strony... więcej »

cena 19.00 zł

Foreign language learning at pre-primary level. Parental aspirations and educational practice

Joanna Rokita-Jaśkow
stron: 342
oprawa miękka

Rozprawa poświęcona jest związkowi nauczania języka angielskiego i aspiracji rodzicielskich. Tematyka podyktowana jest ostatnimi przemianami zarówno językowymi, kulturowymi, jak i demograficznymi wywołanymi globalizacją i międzynarodową migracją. Monografia... więcej »

cena 29.00 zł

Rosyjskie teorie przekładu literackiego

Tadeusz Szczerbowski
stron: 254

Książka poświęcona teoriom przekładu artystycznego stworzonym przez rosyjskojęzycznych uczonych, tj. Rosjan, mieszkańców byłego Związku Radzieckiego oraz autorów zagranicznych, których prace ukazały się w przekładzie rosyjskim i należą do kanonu lektur przekładoznawczych... więcej »

cena 27.30 zł

Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 2

Beata Malczewska, Joanna Woźniakiewicz
stron: 268
oprawa miękka

W drugim tomie monografii Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym zebrano różnorodne artykuły naukowe, których punktem stycznym są rozważania o językach specjalistycznych od strony teoretycznej i praktycznej. Teksty napisane w językach... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Teaching English to Children with Special Educational Needs. Seria: Prace Monograficzne 994

Werona Król-Gierat
stron: 220
oprawa miękka

Praca dotyczy nauczania języka angielskiego jako obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie szkolnej integracji w jej najdoskonalszej formie – inkluzji. Autorka stawia sobie za cel zaproponowanie działań dydaktycznych zmierzających do... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA