Historia

Wyniki 1 - 28 spośród 57

Działalność duszpasterska wśród ludności ewakuowanej z ZSRS (1942-1952)

Mariusz Solarz
stron: 412
oprawa miękka

Książka ukazuje dzieje polskich osiedli w Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii przez pryzmat działalności duszpasterskiej. Autor wzbogacił wiedzę dotyczącą okresu II wojny światowej, pierwszych lat po jej zakończeniu oraz dziejów uchodźczych. Zajął się... więcej »

cena 45.00 zł

Z dziejów flot wojennych. Od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów

Roman Kochnowski, Jarosław Jastrzębski
stron: 384
oprawa miękka

Redaktorski tandem, jaki tworzą Roman Kochnowski i Jarosław Jastrzębski od pewnego czasu obdarowuje nas cennymi publikacjami dotyczącymi konfliktów morskich. Obaj są zresztą w tej dziedzinie autorami o uznanym dorobku. Same więc nazwiska nastrajać muszą optymistycznie... więcej »

cena 45.00 zł

Wszyscy ludzie Elżbiety Sieniawskiej

Bożena Popiołek, Janusz S. Nowak
stron: 564
oprawa miękka

Monografia stanowi niezwykle interesujące ujęcie obszernego tematu, który był dotychczas badany w stopniu fragmentarycznym. Autorzy proponują nie tylko wyczerpującą analizę urzędników, oficjalistów dworskich, rzemieślników, kupców oraz artystów skupionych... więcej »

cena 50.00 zł

Macierzyństwo. Studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich

Agnieszka Słaby
stron: 754
oprawa miękka

Książka jest bardzo ciekawa, nowatorska i oparta na imponującej kwerendzie źródłowej. Autorka dokonała wnikliwej i wielowątkowej analizy staropolskiego macierzyństwa […] ujawniła wiele dramatycznych niuansów, które pozwalają spojrzeć na ówczesne matki jak... więcej »

cena 55.00 zł

Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1983-1990

Małgorzata Świder
stron: 536
oprawa twarda

Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części: pierwszej, opisowej, i drugiej – stanowiącej obszerny aneks źródłowy. Część opisowa odnosi się do tematu relacji DGB z Polską od 1983 do 1990 r. i składa się z dwóch części: pierwszej, zatytułowanej Niemiecka... więcej »

cena 49.00 zł

Świat przestawiony. rekonfiguracje przestrzeni pamięci krakowskiego Kazimierza

Karolina Kolenda, Krzysztof Siatka, Wojciech Szymański
stron: 438
oprawa miękka

Świat przestawiony to książka poświęcona niejednowymiarowej tożsamości i idiosynkratycznej pamięci krakowskiego Kazimierza. Jako punkt wyjścia obiera budynek Męskiej Szkoły Rzemiosł, będący częścią zespołu szkół powstałych i prowadzonych wysiłkami Żydowskiego... więcej »

cena 46.00 zł

Chciwiec nowych wrażeń. Wacław Gąsiorowski nieznany

Magdalena Sadlik
stron: 234
oprawa miękka

Tom poświęcony publicystyce Gąsiorowskiego to całość bogata, interesująca merytorycznie, a fragmentami wręcz fascynująca. Książka ma szansę, aby stać się ważną propozycją, uzupełniającą badania na temat czasów, w których żył i tworzył ten zapomniany dziś twórca.... więcej »

cena 26.00 zł

Galicyjskie drogi ku niepodległości

Stanisław Koziara, Mariusz Wołos
stron: 220
oprawa miękka

Tytułowa formuła tej publikacji jest wiernym odwzorowaniem przewodniego hasła, jakie w roku 2018 towarzyszyło na terenie Ziemi Dąbrowskiej obchodom stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kierowany do czytelniczego odbioru tom prac jest częścią tego... więcej »

cena 28.00 zł

Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej

Łukasz Tomasz Sroka, Andrzej Nowosad
stron: 416
oprawa miękka

Tytułowa formuła tej publikacji jest wiernym odwzorowaniem przewodniego hasła, jakie w roku 2018 towarzyszyło na terenie Ziemi Dąbrowskiej obchodom stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kierowany do czytelniczego odbioru tom prac jest częścią tego... więcej »

cena 30.00 zł

Z pamięci dziecka. Aktion Saybusch – relacje źródłowe Polaków wysiedlonych z Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej

Hubert Chudzio, Alicja Śmigielska
stron: 256
oprawa twarda

Aktion Saybusch to nazwa specjalnej operacji przymusowego wysiedlenia polskich obywateli z terenów Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej. W ramach projektu Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń badaniom poddano wieś Gilowice. W 1940 roku z... więcej »

cena 29.00 zł

Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wokół badań nad genealogią

Przemysław Jędrzejewski, Jakub Pieczara
stron: 257
oprawa miękka

Zbiór artykułów opracowanych przez młodych adeptów nauki i doświadczonych badaczy oraz zawodowych genealogów, pracowników instytucji państwowych i kościelnych, firm genealogicznych oraz członków stowarzyszeń – historyków, archiwistów, demografów, antropologów,... więcej »

cena 21.00 zł

Ideał kobiety angielskiego renesansu w świetle XVI-wiecznej literatury parenetycznej. Seria: Prace monograficzne 955

Natalia Giza
stron: 224
oprawa miękka

Zbiór artykułów opracowanych przez młodych adeptów nauki i doświadczonych badaczy oraz zawodowych genealogów, pracowników instytucji państwowych i kościelnych, firm genealogicznych oraz członków stowarzyszeń – historyków, archiwistów, demografów, antropologów,... więcej »

cena 23.63 zł

Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym. Seria: Prace monograficzne 932

Jakub Pieczara, Natalia Ryś, Magdalena Woszczek
stron: 229
oprawa miękka

Publikacja liczy 17 tekstów poświęconych kulturowym artykulacjom tytułowych gnuśności, lenistwa i złych nawyków. Zbiór artykułów jest efektem współpracy doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z badaczami reprezentującymi różne instytucje naukowe.... więcej »

cena 21.00 zł

Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962

Katarzyna Pabis-Cisowska
stron: 390
oprawa miękka

Autorka wskazała na charakterystyczne cechy przemian dokonujących się w społeczności żydowskiej w XIX i XX wieku. Problematyka książki, zawężona do trzech kwestii - małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa - jest nie tylko rejestracją pewnych zjawisk w kontekście... więcej »

cena 27.00 zł

Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej i Południowej (1942–1952)

Hubert Chudzio, Mariusz Solarz
stron: 422
oprawa twarda

Autorka wskazała na charakterystyczne cechy przemian dokonujących się w społeczności żydowskiej w XIX i XX wieku. Problematyka książki, zawężona do trzech kwestii - małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa - jest nie tylko rejestracją pewnych zjawisk w kontekście... więcej »

cena 55.00 zł

Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku. Seria: Prace monograficzne 898

Mateusz Wyżga
stron: 470
oprawa miękka

Autor podejmuje problem ważny, związany z przemieszczaniem się, terytorialnym i społecznym, ludności wiejskiej w warunkach znacznych ograniczeń formalnych, ciążących na ludności chłopskiej w całym badanym okresie. Wpisuje migracje chłopskie w kolejne cykle... więcej »

cena 38.99 zł

Między propagandą a rzeczywistością. Mieszkanki Nowej Huty w latach 1956-1970. Seria: Prace monograficzne 891

Agnieszka Chłosta-Sikorska
stron: 456
oprawa miękka

Autorka zarysowała portret zbiorowy kobiet żyjących w Nowej Hucie w latach 1956–1970. Ukazała szereg ciekawych informacji na temat realiów Polski w okresie, gdy I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Władysław Gomułka.... więcej »

cena 34.00 zł

1866. Odbudowa samorządu krakowskiego - narodziny nowoczesnego Krakowa. Seria: Prace monograficzne 870

Łukasz T. Sroka, Konrad Meus
stron: 280
oprawa miękka

Celem książki jest nie tylko przybliżenie okoliczności towarzyszących tytułowej odbudowie samorządu miejskiego w „duchowej” stolicy Polski – drugim obok Lwowa najważniejszym mieście Galicji, ale także ukazanie dotychczas słabo lub wcale nieznanych wątków wpisujących... więcej »

cena 24.00 zł

Wielki Głód w Irlandii 1845−1852 w świetle prasy angielskiej. Seria: Prace Monograficzne 769

Paweł Hamera
stron: 300
oprawa miękka

Celem publikacji jest określenie roli trzech opiniotwórczych londyńskich tytułów „The Times”, „The Illustrated London News” i „Punch” w kreowaniu obrazu Irlandii i jej mieszkańców w okresie, który niechlubnie zapisał się na kartach historii Wysp Brytyjskich.... więcej »

cena 44.00 zł

Polish-Israeli Cooperation Experience from Zionism to Israel. Seria: Prace Monograficze 787

Łukasz T. Sroka, Batya Brutin
stron: 222
oprawa miękka

Praca poświęcona ważnemu i nieco zaniedbanemu tematowi - wpływie Żydów polskich na proces odbudowy niepodległego Izraela. Wśród autorów należy wymienić uczonych z Beit Berl College, Kibbutzim College and Yad Ya ari (Hashomer Hatzair Institute for Research... więcej »

cena 29.00 zł

Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków w Wielkiej Brytanii. Coventry

Hubert Chudzio, Anna Hejczyk, Adrian Szopa
stron: 460
oprawa miękka

Piąty tom zawiera 28 relacji świadków historii. Zdecydowana większość z nich (22 osoby), to Kresowiacy, którzy w latach 1940-1941 poddani zostali przez NKWD przymusowej deportacji w głąb ZSRS. Zamieszczone w niniejszej publikacji przeżycia polskich sybiraków... więcej »

cena 39.00 zł

Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków w Wielkiej Brytanii. Birmingham (+ CD)

Hubert Chudzio, Alicja Śmigielska, Mariusz Solarz
stron: 568
oprawa miękka

Czwarty tom zawiera 27 relacji polskich sybiraków - pochodzących głównie z Kresów Polaków deportowanych na wschód po wybuchu drugiej wojny światowej - których losy wpisują się w skomplikowaną historię XX wieku. Do książki dołączono płytę z nagraniem fragmentów... więcej »

cena 49.00 zł

Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe

Krzysztof Polek, Łukasz T. Sroka
stron: 450
oprawa miękka

Publikacja zawiera dziewiętnaście tekstów, których autorzy reprezentują różne ośrodki i dyscypliny naukowe. Przeanalizowano konsekwencje, jakie epidemie wywołały wśród ludzi i zwierząt, oraz zwrócono uwagę na aspekty metodologiczne związane ze sposobami badań... więcej »

cena 42.00 zł

Miasto w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy modernizacyjne. Seria: Prace Monograficzne 757

Kazimierz Karolczak, Konrad Meus, Peter Koval
stron: 382
oprawa miękka

Badanie genezy, przebiegu i skutków procesów modernizacyjnych miast już od kilkudziesięciu lat zajmuje uwagę naukowców różnych dyscyplin. Autorzy w celu ukazania interesujących procesów sięgali po konkretne przykłady miast Europy Środkowej cechujących się... więcej »

cena 40.16 zł

Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków w Wielkiej Brytanii. Leeds

Hubert Chudzio, Agnieszka Chłosta-Sikorska
stron: 394
oprawa miękka

Badanie genezy, przebiegu i skutków procesów modernizacyjnych miast już od kilkudziesięciu lat zajmuje uwagę naukowców różnych dyscyplin. Autorzy w celu ukazania interesujących procesów sięgali po konkretne przykłady miast Europy Środkowej cechujących się... więcej »

cena 47.00 zł

Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków w Wielkiej Brytanii. Bradford

Hubert Chudzio, Anna Hejczyk, Adrian Szopa
stron: 377
oprawa miękka

W ręce Czytelnika trafia drugi tom relacji źródłowych polskich sybiraków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii. Są to wspomnienia 23 Polaków z Bradford. Na Wyspy Brytyjskie po II wojnie światowej trafiło najwięcej uchodźców znad Wisły. Byli to w większości ludzie,... więcej »

cena 45.00 zł

Mussolini - Hitler - Franco. Ich polityka wewnętrzna i zagraniczna w świetle polskiej prasy politycznej dwudziestolecia międzywojennego

Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
stron: 303
oprawa miękka

Autorka skupiła uwagę na recepcji w Polsce przemian, których inspiratorami byli faszystowscy przywódcy Włoch, Niemiec i Hiszpanii. Spojrzenie na wydarzenia o historycznym znaczeniu przez pryzmat współczesnej im prasy, przeniesienie się w tamtą epokę dzięki... więcej »

cena 23.00 zł

Strategia polityczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Białorusi od 1990 do kwietnia 2014

Robert Kłaczyński
stron: 366
oprawa miękka

Autor podjął wielkie ryzyko badawcze - zajął się analizą zjawisk i procesów politycznych odnoszących się do bardzo skomplikowanej, konkretnej rzeczywistości, często znanych faktów i tendencji, ujmując je kompleksowo i interdyscyplinarnie. Analizę Autora charakteryzują... więcej »

cena 36.00 zł