Pełna oferta księgarni (E)

Wyniki 1 - 28 spośród 28

Etyczne aspekty pracy psychologa

Jan L. Franczyk
stron: 150
oprawa miękka

Książka będzie cenna zarówno dla środowiska aktywnych zawodowo psychologów, jak i studentów psychologii przygotowujących się do wykonywania tego zawodu zaufania społecznego. Zawarty w pracy przegląd filozoficznych stanowisk dotyczących etyki i moralności tworzy... więcej »

cena 35.00 zł

Electromagneting modelling of the optical system

Marian Banaś, Krzysztof Pytel, Petro Kosobutsky, Mykhailo Lobur, Mykhaylo Mel
stron: 186
oprawa miękka

The monograph is based on working drafts of published articles on several problematic tasks. The first task is related to the Monte Carlo method, the idea which was proposed at one time by a graduate of Lviv Polytechnic University, Stanislav Ulam. Thanks to... więcej »

cena 25.00 zł

Educational, economic, and environmental impacts of wind energy resources

Krzysztof Pytel
stron: 120
oprawa miękka

This study attempts to analyse the environmental, economic and educational aspects of using free wind energy and teaching about using it. Knowing that it is not possible to cover here the entire scope of the problem of wind energy, most attention was paid... więcej »

cena 25.00 zł

Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990

Stanisław Kilian
stron: 278
oprawa miękka

This study attempts to analyse the environmental, economic and educational aspects of using free wind energy and teaching about using it. Knowing that it is not possible to cover here the entire scope of the problem of wind energy, most attention was paid... więcej »

cena 25.00 zł

Emigranci czy współcześni nomadzi? Socjologiczny obraz Polaków w Austrii. Seria: Prace Monograficzne 841

Dorota Czakon-Tralski
stron: 288
oprawa miękka

Książka ma na celu ukazanie życia Polaków obecnie mieszkających w Austrii, którzy wyjechali na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Celem socjologicznych badań było uchwycenie ewentualnych różnic pomiędzy profilem społeczno-demograficznym wyjeżdżających, różnic... więcej »

cena 31.00 zł

Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa sektora energetycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju

Justyna Rokitowska, Aleksander Wasiuta
stron: 178
oprawa miękka

Monografia jest bogata w rozmaite fakty. Aspekt polityczny obejmuje kontrakty i umowy międzynarodowe na dostawy surowców energetycznych do kraju oraz dywersyfikacje dostaw energii. Uwarunkowania polityczne ukazują, w jakim stopniu kraje radzą sobie oraz jak... więcej »

cena 25.00 zł

Edukacja uczniów romskich w województwie małopolskim. Seria: Prace Monograficzne 765

Agnieszka Świętek
stron: 154
oprawa miękka

Opracowanie stanowi kontynuację publikacji Poziom życia Romów w województwie małopolskim (2016). Dotyczy edukacji romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim w kontekście poziomu jej życia, przyjętych rozwiązań prawnych i praktycznej organizacji... więcej »

cena 16.00 zł

Edukacja europejska: założenia, perspektywy, funkcje społeczne. Krytyczne spojrzenie. Seria: Prace Monograficzne 763

Anna Włoch
stron: 259
oprawa miękka

Książka ukazuje kluczowe problemy związane z wdrażaniem założeń edukacji europejskiej do systemów oświatowych różnych szczebli w skali europejskiej i krajowej. Ponadto nakreśla aktualne kierunki rozwoju polityki edukacyjnej Unii Europejskiej, eksponuje społeczny... więcej »

cena 26.00 zł

Etyka w coachingu. Źródła efektywnego zarządzania. Seria: Prace monograficzne 927

Tatiana Krawczyńska-Zaucha
stron: 184
oprawa miękka

Pierwsza w Polsce książka na temat etyki w coachingu. Umożliwia spojrzenie na etykę z szerszej perspektywy, nie jako na miejsce, gdzie coach może jedynie szukać rozwiązań ewentualnych dylematów etycznych, ale na czasoprzestrzeń koherentną z samym coachingiem,... więcej »

cena 28.11 zł

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i obronności w ujęciu procesowym. Seria: Prace Monograficzne 877

Danuta Kaźmierczak
stron: 229
oprawa miękka

Pierwsza w Polsce książka na temat etyki w coachingu. Umożliwia spojrzenie na etykę z szerszej perspektywy, nie jako na miejsce, gdzie coach może jedynie szukać rozwiązań ewentualnych dylematów etycznych, ale na czasoprzestrzeń koherentną z samym coachingiem,... więcej »

cena 21.00 zł

Etyka i dobro

Dorota Probucka
stron: 320
oprawa twarda

Jak dzisiaj mówimy o dobru, jak spieramy się o jego wartość, gdzie próbujemy odnaleźć jego ślady, gdzie szukać jego źródeł? Czy zwierzęta i środowisko są naturalną częścią dobra? Kim powinien być dobry człowiek? Czym jest dobre działanie czy dobra norma? Próbę... więcej »

cena 26.00 zł

Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe

Krzysztof Polek, Łukasz T. Sroka
stron: 450
oprawa miękka

Publikacja zawiera dziewiętnaście tekstów, których autorzy reprezentują różne ośrodki i dyscypliny naukowe. Przeanalizowano konsekwencje, jakie epidemie wywołały wśród ludzi i zwierząt, oraz zwrócono uwagę na aspekty metodologiczne związane ze sposobami badań... więcej »

cena 42.00 zł

Emocja jako odpowiedź na wartość. Psychologiczne aspekty teorii emocji Jeana-Paula Sartre a

Rafał Abramciów
stron: 143
oprawa miękka

Praca wyszła spod pióra tłumacza dwu znaczących książek Jeana Paula Sartre’a. Ma charakter metateoretyczny i systematyczny i składa się z trzech części. Część pierwsza poświęcona jest analizie pojęcia emocja, druga stanowi prezentację fenomenologicznej... więcej »

cena 19.00 zł

Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization

Mirosław Wójtowicz, Anna Winiarczyk-Raźniak
stron: 194
oprawa miękka

Praca wyszła spod pióra tłumacza dwu znaczących książek Jeana Paula Sartre’a. Ma charakter metateoretyczny i systematyczny i składa się z trzech części. Część pierwsza poświęcona jest analizie pojęcia emocja, druga stanowi prezentację fenomenologicznej... więcej »

cena 25.00 zł

Egipt w idei legionowej Wielkiej Emigracji

Hubert Chudzio
stron: 316
oprawa twarda

Przedmiotem pracy jest mało znany epizod ukazujący wysiłki księcia Adama Czartoryskiego i jego współpracowników, mające na celu organizację legionów polskich w Egipcie w latach 1833-1834. Wybrany przez Autora temat jest interesujący i ważki naukowo, a do tego... więcej »

cena 45.00 zł

Early Education. Practice and Reflection

Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba
stron: 246
oprawa miękka

Przedmiotem pracy jest mało znany epizod ukazujący wysiłki księcia Adama Czartoryskiego i jego współpracowników, mające na celu organizację legionów polskich w Egipcie w latach 1833-1834. Wybrany przez Autora temat jest interesujący i ważki naukowo, a do tego... więcej »

cena 19.00 zł

Europa marzycieli. Wizje i projekty integracyjne środkowoeuropejskiej emigracji politycznej 1940-1956

Józef Łaptos
stron: 368
oprawa miękka

Rozprawa stanowi zajmujące studium różnorakich wizji Europy po zakończeniu II wojny światowej propagowanych przez emigrantów z krajów środkowoeuropejskich. Ich poglądy zostały skonfrontowane z zamierzeniami i praktycznymi poczynaniami polityków i działaczy... więcej »

cena 31.00 zł

Ecrire et lire la folie. Rencontrer le fou dans ses texts

Dominique Rouge
TANIA KSIĄŻKA!
stron: 480
oprawa miękka

Rozprawa stanowi zajmujące studium różnorakich wizji Europy po zakończeniu II wojny światowej propagowanych przez emigrantów z krajów środkowoeuropejskich. Ich poglądy zostały skonfrontowane z zamierzeniami i praktycznymi poczynaniami polityków i działaczy... więcej »

cena 41.00 zł

Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego

Krzysztof Łabędź
stron: 254
oprawa miękka

Zbiór tekstów dotyczących różnych aspektów świadomości politycznej społeczeństwa polskiego, ukazanych na podstawie wyników badań opinii publicznej. Część tekstów dotyczy kwestii ogólnych, część zaś koncentruje się na bardziej szczegółowych, wycinkowych zagadnieniach... więcej »

cena 24.00 zł

Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących

Zdzisława Orłowska-Popek
stron: 276

Przedmiotem rozważań Autorki jest charakterystyka językowa sposobów wyrażania emocji przez niesłyszących uczniów szkół specjalnych oraz uczęszczających do klas integracyjnych, a także wskazanie optymalnych strategii nauczania "języka uczuć. Jest to niezwykle... więcej »

cena 28.35 zł

Elementy inżynierii materiałowej

Jan Suchanicz
stron: 208
oprawa miękka

Autor, w zwięzłej i przystępnej formie wykładu dla studentów, przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin naukowych leżących u podstaw inżynierii materiałowej: chemii i fizyki ciała stałego. Omawia technologię otrzymywania materiałów inżynierskich,... więcej »

cena 15.75 zł

Efekt oczekiwań interpersonalnych w edukacji

Sławomir Trusz
stron: 212
oprawa miękka

Głównym przedmiotem analiz oraz przedstawionych wyników badań eksperymentalnych jest wpływ tworzonych przez nauczyciela oczekiwań interpersonalnych na kierowane wobec uczniów oddziaływania edukacyjne. Książkę podzielono na dwie części – teoretyczną i empiryczną.... więcej »

cena 23.10 zł

Edukacja przyrodnicza. W kręgu teorii i praktyki. Seria: Prace monograficzne 985

Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska
stron: 275
oprawa miękka

Monografia Edukacja przyrodnicza. W kręgu teorii i praktyki poświęcona jest dobrym praktykom w edukacji, ukazującym możliwości i sposoby dostosowania kształcenia z zakresu przyrody, biologii, chemii i ochrony środowiska do współczesnych potrzeb i zadań prowadzących... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice. Seria: Prace Monograficzne 879

Agnieszka Fluda-Krokos
stron: 352
oprawa miękka

Publikacja zawiera 22 teksty poświęcone ekslibrisowi. Ich autorami są polscy i zagraniczni badacze, kolekcjonerzy i miłośnicy proweniencji, reprezentujący różne instytucje nauki i kultury – uniwersytety, muzea, biblioteki, galerie. Prace nad publikacją rozpoczęto... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

E-learning akademicki. Perspektywa humanistyczna. Seria: Prace Monograficzne 825

Anna Turula
stron: 136
oprawa miękka

Książka jest przykładem pracy naukowej prowadzącej Czytelnika od ogólnych rozważań na temat istoty edukacji, poprzez własny pomysł na łączenie tradycyjnej dydaktyki z możliwościami nowych mediów, po przykłady ich praktycznego zastosowania i rekomendację przydatnych... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Etyka a zło

Dorota Probucka
stron: 344
oprawa twarda

Obszerny zbiór tekstów reprezentujących szeroki wachlarz rozważań poświęconych relacji zła z życiem ludzkim i wartościami wyznaczającymi pewne standardy moralne naszej cywilizacji. Reprezentowane poglądy, koncepcje, przekonania odwołują się do ujęć klasycznych,... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Epitafia i wyrocznie. Szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji

Andrzej Dróżdż
stron: 138
oprawa miękka

Książka przybliża poglądy współczesnej nauki na początki pisma w starożytnej Grecji oraz wpływ jego upowszechniania się na grecką kulturę. W swojej pracy Autor przedstawił proces adaptacji pisma fenickiego w świecie greckim i popularyzację pisma alfabetycznego,... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Ewolucja teorii nauczania języka rosyjskiego w szkole polskiej w latach 1950-2000 cz. 1. Metody glottodydaktyczne

Halina Zając
stron: 180
oprawa miękka

Pierwsza i udana próba prezentacji opracowanych i stosowanych metod nauki języka rosyjskiego w szkołach polskich w ostatnim półwieczu. Autorka przedstawia genezę każdej metody, założenia i zasady nauczania oraz ocenę każdej z nich dokonaną przez ich zwolenników... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA