Prawo

Wyniki 1 - 5 spośród 5

Kultura prawna w obliczu wojny. Perspektywa studentek i studentów Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji UP w Krakowie

Łukasz Czarnecki
stron: 150
oprawa miękka

Eseje w tym zbiorze – wybrane spośród wielu – dzielą się na trzy części. Pierwsza część „Wymiar prawny” odnosi się do skutków wojny w perspektywie prawnej; część druga – „Wymiar społeczno‑ ekonomiczny” podejmuje tematykę postrzegania wojny z uwzględnieniem... więcej »

cena 25.00 zł

Wokół mediacji i porozumień procesowych w postępowaniu karnym

Damian Gil
stron: 124
oprawa miękka

Autorzy m.in. poruszyli takie zagadnienia jak: sprzeciw pokrzywdzonego na skazanie bez rozprawy, kosztów mediacji, zabezpieczenia praw pokrzywdzonego w trybach konsensualnych; zakres dopuszczalnej ingerencji organu procesowego w treść wniosku o dobrowolne... więcej »

cena 19.00 zł

Skala i mechanizmy piractwa cyfrowego wśród czeskich i polskich adolescentów w perspektywie paradygmatu ryzyka pedagogiki mediów

Łukasz Tomczyk
stron: 372
oprawa miękka

Monografia nie ma na celu jednoznacznej oceny piractwa w wymiarze etycznym, lecz ukazanie skali i mechanizmów piractwa wśród adolescentów reprezentujących dwa kraje z Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem wybranych mechanizmów warunkujących edukację i wychowanie... więcej »

cena 28.00 zł

Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych

Kaja Kowalczewska
stron: 261
oprawa twarda

Książka dotyczy kwestii, która budzi ogromne kontrowersje i wątpliwości natury prawnej. (...) Problematyka wykorzystywania sztucznej inteligencji w działaniach wojennych podejmowana jest też w licznych czasopismach poświęconych obronności, wojsku, bezpieczeństwu... więcej »

cena 30.00 zł

Węzłowe problemy mediacji w sprawach cywilnych

Adam Pązik
stron: 124
oprawa miękka

Autorzy ukazali istotę mediacji cywilnej i liczne węzłowe problemy, związane ze stosowaniem regulacji prawnych w praktyce sądów i samych mediatorów. Na szczególną uwagę zasługują teksty traktujące o: przeszkodach na drodze ugodowego likwidowania sporów... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA