O wydawnictwie

Wydawnictwo Naukowe UP zostało utworzone w roku 1949, trzy lata po założeniu uczelni (wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej). Publikuje dorobek badawczy kadry naukowo-dydaktycznej oraz dostarcza studentom pomoce dydaktyczne.

Od roku 1964 ukazują się Prace Monograficzne. W ramach serii publikowane są przede wszystkim rozprawy habilitacyjne oraz monografie, których Autorzy wielokrotnie nagradzani byli za wybitne osiągnięcia naukowe.
 

Rocznie ukazuje się kilkadziesiąt nowych tytułów, reprezentujących niemal wszystkie dziedziny wiedzy. Każdy tom opiniowany jest do druku przez co najmniej dwóch cenionych specjalistów. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny publikacji. 
 
Wydawnictwo Naukowe UP należy do członków założycieli Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, które m.in. organizuje cykliczne Wystawy Polskiej Książki Naukowej za granicą (Dniepropawłowsk, Londyn, Lwów, Madryt, Monachium, Paryż, Praga, Rzym, Sztokholm, Wiedeń, Wilno).

Zapraszamy na nasze konto na facebooku i instagramie.