Pełna oferta księgarni (S)

Wyniki 1 - 28 spośród 44

Sztuka wobec metafizyki. Postawy i strategie lat 2000-2020

Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Bernadeta Stano
stron: 256
oprawa miękka

Publikacja […] jest zestawieniem nie tylko różnych perspektyw filozoficznych, ale i różnych instrumentariów badawczych. Teksty zostały zebrane w trzech działach odpowiadających różniącym się od siebie postawom autorów. W części zatytułowanej Obserwacje spotykają... więcej »

cena 45.00 zł

Stanisław Czycz. Za bramą gasnącego sierpnia

Jacek Rozmus, Dorota Niedziałkowska, Tomasz Ryrych
oprawa miękka

W swych artykułach autorzy podjęli trud analizy wybranych utworów, podejmując różne zagadnienia trudnej, złożonej twórczości Czycza. Omówili zagadnienia związane z biografią poety, a zwłaszcza z jego legendą biograficzną, oraz kwestie edytorskie. Materiał... więcej »

cena 45.00 zł

Szkice z socjologii zawodów kreatywnych. Praca - design - strategie komunikacyjne

Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza
stron: 234
oprawa miękka

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom zmieniających się relacji i zależności społeczno‑gospodarczych świata postindustrialnego, potrzebie lepszego poznania definicji sektorów kreatywnych, a także charakterystyk tożsamościowych aktorów tej przestrzeni, tematem przewodnim... więcej »

cena 29.00 zł

Sedimentation of non-grain suspensions in lamella settling tanks

Marian Banaś
stron: 218
oprawa miękka

This monograph explores the applications of fractal geometry by Mandelbrot to the description of the grain size distribution and morphology of the solid phase in suspensions and a method is proposed for computing the sedimentation efficiency of non-grain sediments... więcej »

cena 25.00 zł

Studia Naturae 7 (supplement)

Anna Medwecka-Kornaś
stron: 128
oprawa miękka

This monograph explores the applications of fractal geometry by Mandelbrot to the description of the grain size distribution and morphology of the solid phase in suspensions and a method is proposed for computing the sedimentation efficiency of non-grain sediments... więcej »

cena 20.00 zł

Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych

Michał Gacek
oprawa miękka

Monografia wpisuje się w postulowany współcześnie społeczny model niepełnosprawności, bowiem eksploruje różne perspektywy wsparcia osoby z niepełnosprawnością intelektualną (psychologiczną, edukacyjną i zdrowotną) w realizacji zadań życiowych. Kompilacja prac... więcej »

cena 19.00 zł

Swobodne wypowiedzi uczniowskie w kształceniu literacko-kulturowym

Paweł Sporek
stron: 536
oprawa miękka

Autor kieruje spojrzenie na problematykę współczesnych uwarunkowań cywilizacyjnych szkolnego odbioru dzieł literatury i sztuki oraz związków kształcenia literacko-kulturowego z interaktywną wszechobecnością mediów elektronicznych w kulturze popularnej. Dostrzega... więcej »

cena 25.00 zł

Skala i mechanizmy piractwa cyfrowego wśród czeskich i polskich adolescentów w perspektywie paradygmatu ryzyka pedagogiki mediów

Łukasz Tomczyk
stron: 372
oprawa miękka

Monografia nie ma na celu jednoznacznej oceny piractwa w wymiarze etycznym, lecz ukazanie skali i mechanizmów piractwa wśród adolescentów reprezentujących dwa kraje z Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem wybranych mechanizmów warunkujących edukację i wychowanie... więcej »

cena 28.00 zł

Successi tragici et amorosi di Silvio et Ascanio Corona. Né cronaca, né novella: ipotesi per un genere moderno a fine Seicento

Fabio Boni
oprawa miękka

Monografia nie ma na celu jednoznacznej oceny piractwa w wymiarze etycznym, lecz ukazanie skali i mechanizmów piractwa wśród adolescentów reprezentujących dwa kraje z Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem wybranych mechanizmów warunkujących edukację i wychowanie... więcej »

cena 19.00 zł

Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku

Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
oprawa miękka

Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania i rozwoju współczesnej Nowej Huty. Opracowanie ma charakter przede wszystkim empiryczny, jest efektem pogłębionych analiz przestrzennych, funkcjonalnych oraz społeczno-ekonomicznych, obejmujących znaczną... więcej »

cena 19.00 zł

Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych

Kaja Kowalczewska
stron: 261
oprawa twarda

Książka dotyczy kwestii, która budzi ogromne kontrowersje i wątpliwości natury prawnej. (...) Problematyka wykorzystywania sztucznej inteligencji w działaniach wojennych podejmowana jest też w licznych czasopismach poświęconych obronności, wojsku, bezpieczeństwu... więcej »

cena 30.00 zł

Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wokół badań nad genealogią

Przemysław Jędrzejewski, Jakub Pieczara
stron: 257
oprawa miękka

Zbiór artykułów opracowanych przez młodych adeptów nauki i doświadczonych badaczy oraz zawodowych genealogów, pracowników instytucji państwowych i kościelnych, firm genealogicznych oraz członków stowarzyszeń – historyków, archiwistów, demografów, antropologów,... więcej »

cena 21.00 zł

Selenium supplementation during thermal stress for improving the welfare of laying hens, quality of eggs and newly hatched chicks

Renata Muchacka
stron: 98
oprawa miękka

Zbiór artykułów opracowanych przez młodych adeptów nauki i doświadczonych badaczy oraz zawodowych genealogów, pracowników instytucji państwowych i kościelnych, firm genealogicznych oraz członków stowarzyszeń – historyków, archiwistów, demografów, antropologów,... więcej »

cena 11.00 zł

Sto lat samotności pięćdziesiąt lat później. Seria: Prace monograficzne 937

Marcin Sarna, Jorge Cabezas Miranda
stron: 312
oprawa miękka

Książka, ilustrowana przez Piotra Kłoska, stanowi zbiór refleksji ukazujących, jak dzieło Gabriela Garcíi Márqueza jest odbierane współcześnie. Jej cechą jest mnogość ujęć oraz wielokulturowość, wieloaspektowość (literatura, film, sztuki plastyczne) i wielonarodowość... więcej »

cena 39.00 zł

Systemes linguistiques et textes en contraste. Seria: Prace monograficzne 993

stron: 386
oprawa miękka

Ce livre reunit les resultats de recherche presentes au 6e Congres in-ternational organise par le GELiTeC (Groupe d etudes en linguistique textuelle contrastive), qui s est tenu a l Universite Pedagogique de Cra-covie les 16-18 mai 2019. Le f ii conducteur... więcej »

cena 24.00 zł

Status partnerów społecznych w prawie pracy. Seria: Prace Monograficzne 907

Łucja Kobroń-Gąsiorowska
stron: 302
oprawa miękka

Monografia ma w zamyśle stanowić ocenę unormowań prawnych dotyczących szeroko pojętej wolności zrzeszania się partnerów społecznych, tj. pracowników i pracodawców, w prawie pracy, opartą na analizie prawa materialnego i ustrojowego. Praca wskazuje na wieloaspektowość... więcej »

cena 25.00 zł

Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI-XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej. Seria: Prace Monograficzne 826

Ewa Horyń
stron: 242
oprawa miękka

Autorka zebrała i przeanalizowała polską leksykę z zakresu górnictwa solnego w XVI-XVIII w. Prezentacja i opis materiału leksykalnego skoncentrowane są na przedstawieniu słownictwa, które swoją tematyką obejmuje dwie sfery - eksploatację soli i handel nią.... więcej »

cena 24.00 zł

Spotkanie z art brut. Seria: Prace Monograficzne 812

Elżbieta Lubińska-Kościółek
stron: 151
oprawa miękka

Spojrzenie Autorki, jako pedagoga specjalnego zainteresowanego sprawami kultury, pozwoliło na pokazanie różnych aspektów art brut (outsider art) w Polsce. Kreowanie człowieka niepełnosprawnego w tym aspekcie stanowi ważne zadanie związane z jego rehabilitacją.... więcej »

cena 19.00 zł

Strategie nuklearne w okresie pozimnowojennym

Rafał Kopeć
stron: 288
oprawa miękka

W monografii zaprezentowano strategie i doktryny obejmujące polityczną i militarną rolę broni nuklearnej w okresie pozimnowojennym, analizę opublikowanych dokumentów państw o potencjale jądrowym i innych źródeł, w tym wypowiedzi przedstawicieli elit politycznych... więcej »

cena 25.00 zł

Studia nad językiem ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka 1513-1804

Józefa Kobylińska
stron: 532
oprawa twarda

Wyjątkowe dzieło, które jest równocześnie pracą naukową z dialektologii historycznej i onomastyki południowo małopolskiej, a zarazem encyklopedią wiedzy o życiu codziennym i kulturze dawnych zagórzan (górali gorczańskich). Licząca ponad 500 stron monografia... więcej »

cena 45.00 zł

Skrytość piękna. Idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku. Seria: Prace Monograficzne 731

Rafał Solewski
stron: 228
oprawa miękka

Autor poddaje namysłowi kondycje piękna jako wyznacznika sztuki w czasach najnowszych. Pyta o możliwość współczesnego odsłaniania przez sztukę - i jej dotąd istniejące oraz nowe rodzaje, gatunki, typy dzieł - absolutnego Jedna. W tekście przeanalizowana jest... więcej »

cena 23.00 zł

Specyfika rozwoju pre- i postnatalnego dzieci ze spektrum FASD. Zaburzenia komunikacji językowej

Halina Pawłowska-Jaroń
stron: 324
oprawa miękka

Monografia jest owocem kilkuletnich badań Autorki dotyczących specyfiki rozwoju, zwłaszcza językowego, dzieci dotkniętych płodowym zespołem alkoholowym, a także pacjentów z objawami spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych. Zawiera katalog zagrożeń, jakie... więcej »

cena 29.00 zł

Strategia polityczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Białorusi od 1990 do kwietnia 2014

Robert Kłaczyński
stron: 366
oprawa miękka

Autor podjął wielkie ryzyko badawcze - zajął się analizą zjawisk i procesów politycznych odnoszących się do bardzo skomplikowanej, konkretnej rzeczywistości, często znanych faktów i tendencji, ujmując je kompleksowo i interdyscyplinarnie. Analizę Autora charakteryzują... więcej »

cena 36.00 zł

Solomatki. Współczesne samotne macierzyństwo w lustrze net-przestrzeni

Ewa Zawisza
stron: 134

Książka poświęcona jest rodzicielstwu monoparentalnemu realizowanemu przez kobiety. Autorka jako podstawową metodę badawczą przyjęła analizę jakościową, opartą na wypowiedziach solomatek zamieszczonych na forach internetowych. Wypowiedzi te dotyczą m.in. problemów... więcej »

cena 18.00 zł

Styl uprawiania polityki. Kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce

Radosław Marzęcki
stron: 364
oprawa miękka

Praca składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczno-semantyczny i poświęcona jest zdefiniowaniu podstawowych pojęć. Część druga stanowi komentarz do wypowiedzi liderów PiS i PO, wygłaszanych na konferencjach prasowych w pierwszym półroczu 2009... więcej »

cena 32.00 zł

Szekspir wśród znaków kultury polskiej

Ewa Łubieniewska, Krystyna Latawiec, Jerzy Waligóra
stron: 592
oprawa twarda

Na tom składają się studia i szkice obejmujące zakresem tematycznym wiek XIX i XX, jak też pierwszą dekadę wieku XXI. Z Szekspira czerpie nie tylko literatura dramatyczna, ale i poezja, publicystyka, sztuka fotografii czy filozofia, dlatego też przyjęto... więcej »

cena 44.00 zł

Szkła metaliczne otrzymywane z jednorodnej fazy ciekłej oraz z zakresu niemieszalności cieczy

Krzysztof Ziewiec
stron: 138

W książce przedstawiono wyniki prac własnych autora dotyczących opracowania składów oraz badań struktury i właściwości stopów mających amorficzną osnowę. Zasadnicze zagadnienia podjęte w tych badaniach to m.in.: przemiany w trakcie nagrzewania stopów, w tym... więcej »

cena 22.30 zł

Szkice o wielokulturowości. W kręgu edukacji elementarnej

Ewa Żmijewska
stron: 128

Zbiór tekstów będących rezultatem poszukiwań badawczych Autorki, dotyczących stanu faktycznego edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej w wybranych rejonach Polski – na Kaszubach, Spiszu i Śląsku. Punk ciężkości położony jest na obszarze edukacji elementarnej. więcej »

cena 18.00 zł