Pełna oferta księgarni (Z)

Wyniki 1 - 22 spośród 22

Zabobony, magia, sekty, subkultury. W trosce o wychowanie chrześcijańskie

Dariusz Adamczyk
stron: 124
oprawa miękka

Autor podejmuje tematykę wychowania chrześcijańskiego z perspektywy interdyscyplinarnej, wskazując na zagrożenia współczesności. Aspekty teologiczne, biblijne, filozoficzne, etyczne, pedagogiczne i psychologiczne – wzajemnie się dopełniają, tworząc spójną... więcej »

cena 35.00 zł

Zaciętość dumy w osamotnieniu. Konopnicka i inne

Renata Stachura-Lupa, Aleksandra Sędłakowska, Paulina Żarnecka
stron: 234
oprawa miękka

Zawarte w monografii teksty to efekt wspólnej refleksji nad życiem i twórczością dziewiętnastowiecznych pisarek, podjętej przez badaczy reprezentujących wiodące ośrodki akademickie w kraju i różne pokolenia licealistów, poprzez studentów i doktorantów, po... więcej »

cena 45.00 zł

Z dziejów flot wojennych. Od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów

Roman Kochnowski, Jarosław Jastrzębski
stron: 384
oprawa miękka

Redaktorski tandem, jaki tworzą Roman Kochnowski i Jarosław Jastrzębski od pewnego czasu obdarowuje nas cennymi publikacjami dotyczącymi konfliktów morskich. Obaj są zresztą w tej dziedzinie autorami o uznanym dorobku. Same więc nazwiska nastrajać muszą optymistycznie... więcej »

cena 45.00 zł

Znaczenie pomocy i wsparcia społecznego organizacji pozarządowych dla społeczności lokalnej w Ugandzie. Studium etnopedagogiczne

Anna Kawula
stron: 318
oprawa miękka

Pełen obraz działań pomocowych prowadzonych przez międzynarodowe organizacje pozarządowe na terenie Ugandy możliwy jest do uzyskania tylko w oparciu o rozpoznanie historycznych, kulturowych i społecznych uwarunkowań tego regionu. Stąd też w zakresie tematycznym... więcej »

cena 29.00 zł

Zarządzanie zmianą. Innowacje – organizacje – bezpieczeństwo

Jadwiga Mazur, Paulina Rojek-Adamek, Justyna Tomczyk
stron: 202
oprawa miękka

Zaprezentowany zbiór artykułów zawiera różny zakres tematyczny, pozwala spojrzeć na zmianę w organizacjach różniących się między sobą w zakresie realizacji celów. Ta różnorodność daje możliwość prześledzenia kierunku zachodzących w nich zmian, co może zwiększyć... więcej »

cena 19.00 zł

Zdarzenia krytyczne jako czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych. Seria: Prace monograficzne 1004

Katarzyna Sygulska
stron: 212
oprawa miękka

Książka ukazuje człowieka, jako istotę autobiograficznej i transformującej się refleksji, istotę stawania się, zmierzania się ze złem i kreowania dobra, istotę, która mimo przeciwności losu próbuje odzyskać poczucie życiowej satysfakcji. To optymistyczne przesłanie... więcej »

cena 23.00 zł

Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych. Seria: Prace monograficzne 996

Damian Gil, Andrzej Piasecki
stron: 146
oprawa miękka

Książka ukazuje człowieka, jako istotę autobiograficznej i transformującej się refleksji, istotę stawania się, zmierzania się ze złem i kreowania dobra, istotę, która mimo przeciwności losu próbuje odzyskać poczucie życiowej satysfakcji. To optymistyczne przesłanie... więcej »

cena 18.00 zł

Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu. Seria: Prace monograficzne 923

Barbara Kamińska-Czubała
stron: 256
oprawa miękka

Autorka opracowała historyczny księgozbiór obejmujący zarówno dawną książkę, jak i rękopisy, archiwalia, zbiory rycin czy obrazy Piotra Moszyńskiego. Podjęła się oceny znaczenia biblioteki w kontekście kultury romantycznej oraz stworzenia modelu biblioteki... więcej »

cena 25.00 zł

Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej i Południowej (1942–1952)

Hubert Chudzio, Mariusz Solarz
stron: 422
oprawa twarda

Autorka opracowała historyczny księgozbiór obejmujący zarówno dawną książkę, jak i rękopisy, archiwalia, zbiory rycin czy obrazy Piotra Moszyńskiego. Podjęła się oceny znaczenia biblioteki w kontekście kultury romantycznej oraz stworzenia modelu biblioteki... więcej »

cena 55.00 zł

Zamszowe buty. Kronika śmierci Luisa Gonzáleza

Felipe González Alfonso
stron: 88
oprawa miękka

Chilijski poeta Felipe González Alfonso (ur. 1980), jako trzynastoletni chłopiec, odnalazł w domu babki stare gazety, w których informowano o śmierci jego dziadka. To wydarzenie po latach zainspirowało go do stworzenia zbioru wierszy. Przekład owej „kroniki... więcej »

cena 26.00 zł

Zmiany inwolucyjne towarzyszące procesowi starzenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną

Danuta Wolska
stron: 154
oprawa miękka

Celem badań przeprowadzonych przez autorkę było przeanalizowanie najczęściej występujących zmian inwolucyjnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zbadanie, czy i w jakim zakresie wiek, płeć, miejsce zamieszkania i aktywność zawodowa je różnicują.... więcej »

cena 19.00 zł

Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym

Sławomir Kurek, Milena Lange
stron: 160
oprawa miękka

Autorzy zaprezentowali obserwacje zmian w zachowaniach prokreacyjnych dla lat 19902010, przyjmując jako punkt odniesienia dla sytuacji w Polsce zjawiska występujące w tym względzie w innych krajach europejskich, zwłaszcza tych najludniejszych. W pracy zastosowano... więcej »

cena 21.00 zł

Zasady dobrego rządzenia w prawie Unii Europejskiej. Sektory infrastrukturalne

Inga Kawka
stron: 246
oprawa miękka

Publikacja przedstawia szczegółowo treść zasad dobrego rządzenia w prawie Unii Europejskiej na przykładzie tworzenia i wdrażania polityk unijnych w sektorach: telekomunikacyjnym, energetycznym, kolejowym i pocztowym. Zaprezentowane w książce rozważania obejmują... więcej »

cena 34.20 zł

Z dawnej literatury maryjnej. Zarysy i zbliżenia

Roman Mazurkiewicz
stron: 225
oprawa miękka

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera studia poświęcone wybranym motywom maryjnym w dawnej poezji polskiej: Niepokalanemu Poczęciu, Zwiastowaniu, Świętej Rodzinie oraz Stabat mater dolorosa, druga natomiast analizy konkretnych tekstów: Bogurodzicy,... więcej »

cena 25.20 zł

Za rączkę na spotkanie sztuki. Vincent Van Gogh. Historia sztuki dla studentów kierunków pedagogicznych i artystycznych, nauczycieli, rodziców

Teresa Żebrowska
stron: 128
oprawa miękka

Atrakcyjna, mądra książka dla studentów i nauczycieli plastyki pióra artystki malarki a jednocześnie doświadczonego metodyka i pedagoga zajmującego się zagadnieniami wychowania przez sztukę. Na kanwie dzieł Van Gogha uczy patrzeć na sztukę. Dodatkowym jej... więcej »

cena 28.35 zł

Znaczenie pojęć filozoficzno-politycznych w De civitate Dei św. Augustyna. Seria: Prace Monograficzne nr 332

Teresa Wnętrzak
stron: 196
oprawa miękka

Wybór problematyki podyktowany został pragnieniem zbadania, jakiego znaczenia nabierają podstawowe pojęcia polityczne i filozoficzne świata rzymskiego pod wpływem myśli chrześcijańskiej. Praca podzielona jest na pięć nawzajem uzupełniających się rozdziałów;... więcej »

cena 5.25 zł

Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów

Tomasz Goban-Klas
stron: 168
oprawa miękka

Praca stanowi przydatne Kompedium wiedzy o mediach. [...] Jest popularnym zarysem, o wartkiej narracji, czyta się ją przyjemnie. Nazwisko autora, znawcy mediów, jest dobrą rekomendacją dla czytelnika. [...] Dobrym pomysłem jest opracowana przez Zbigniewa Bauera... więcej »

cena 18.90 zł

Z pamięci dziecka. Aktion Saybusch – relacje źródłowe Polaków wysiedlonych z Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej

Hubert Chudzio, Alicja Śmigielska
stron: 256
oprawa twarda

Aktion Saybusch to nazwa specjalnej operacji przymusowego wysiedlenia polskich obywateli z terenów Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej. W ramach projektu Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń badaniom poddano wieś Gilowice. W 1940 roku z... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka. Konteksty teoretyczne i praktyczne (pierwszy rok życia)

Tamara Cierpiałowska, Elżbieta Lubińska-Kościółek
stron: 156
oprawa miękka

Książkę wyposaża czytelnika – rodzica bądź opiekuna małego dziecka – zarówno w narzędzia, jak i wskazówki diagnostyczne. Dzięki wymienionym zabawom może uzyskać ważne informacje dotyczące rozwoju dziecka, w tym wyłowić pierwsze symptomy zaburzeń, ale także... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Zastosowanie techniki eye trackingu w diagnozie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Jacek J. Błeszyński, Elżbieta Lubińska-Kościółek, Jolanta Zielińska
stron: 128
oprawa miękka

Monografia stanowi efekt współpracy zespołu wybitnych profesjonalistów, którzy zajęli się wykorzystaniem nowych koncepcji dotyczących roli analizy ruchów gałek ocznych w ocenie funkcjonowania percepcyjnego oraz aktywności poznawczej dzieci przejawiających... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Zazdrość, nienawiść, gniew w przestrzeni historycznej. Seria: Prace monograficzne 1003

Jakub Pieczara, Natalia Majoch
stron: 246
oprawa miękka

Monografia w sposób interdyscyplinarny przedstawia te trzy zjawiska. Gromadzi teksty z zakresu filozofii, historii, teologii, historii sztuki, prawa i literaturoznawstwa. Publikacja liczy 15 tekstów poświęconych kulturowym artykulacjom tytułowych zazdrości,... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Zrozumieć emocje. Perspektywy poznawcze i psychospołeczne

Paula M. Niedenthal, Silvia Krauth-Gruber, Francois Ric
stron: 386
oprawa miękka

Publikacja porusza najważniejsze zagadnienia i problemy ogólnej psychologii emocji. Przedstawia znaczenie emocji, akcentuje ich centralną rolę w zachowaniu człowieka. Stara się odpowiedzieć na pytania, które od dawna nurtują psychologów. Jak w ogóle można... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA