Zarządzanie zmianą. Innowacje – organizacje – bezpieczeństwo - okładka książki

Zarządzanie zmianą. Innowacje – organizacje – bezpieczeństwo

Autor: Jadwiga Mazur, Paulina Rojek-Adamek, Justyna Tomczyk

Zaprezentowany zbiór artykułów zawiera różny zakres tematyczny, pozwala spojrzeć na zmianę w organizacjach różniących się między sobą w zakresie realizacji celów. Ta różnorodność daje możliwość prześledzenia kierunku zachodzących w nich zmian, co może zwiększyć ich efektywność, a w konsekwencji zaufanie do nich. Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno teoretyków opisujących procesy organizacyjne i narzędzia zarządzania zmianą, jak również badaczy i naukowców, a przede wszystkim do władz, kadr zarządzających oraz polityków, którzy mają realny wpływ i możliwości implementowania proponowanych rozwiązań, ścieżek zmian i realizacji

Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Ilość stron 202
Wymiar [mm] 145x205
EAN 9788380841024
ISBN 978-83-8084-102-4
ISSN 2450-7865
Data 2021-04-01
ID 492830
cena 19.00 zł
Autor także

Frankowicze. Problem czy nowy ruch społeczny?

Grzegorz Dutka, Jadwiga Mazur, Sabina Sanetra-Półgrabi

Praca stanowi przykład pracy socjologicznej, która podejmuje ważki problem społeczny […]. Problemy osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w sektorze bankowym stanowią często przedmiot interpelacji poselskich oraz są przedmiotem licznych wniosków skierowanych... więcej »

cena 40.00 zł

Szkice z socjologii zawodów kreatywnych. Praca - design - strategie komunikacyjne

Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza (red.)

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom zmieniających się relacji i zależności społeczno‑gospodarczych świata postindustrialnego, potrzebie lepszego poznania definicji sektorów kreatywnych, a także charakterystyk tożsamościowych aktorów tej przestrzeni, tematem przewodnim... więcej »

cena 29.00 zł

Wyzwania komunikacji międzykulturowej – obszary współdziałania i wymiany

Jadwiga Mazur (red.)

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom zmieniających się relacji i zależności społeczno‑gospodarczych świata postindustrialnego, potrzebie lepszego poznania definicji sektorów kreatywnych, a także charakterystyk tożsamościowych aktorów tej przestrzeni, tematem przewodnim... więcej »

cena 19.00 zł

Miejsce wolontariackich grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie GOPR i WOPR

Jadwiga Mazur, Sabina Sanetra-Półgrabi

Opracowanie mieści się w naukowej „konwencji” socjologicznej analizy funkcjonowania grup dyspozycyjnych. Autorki podejmują też rozważania dotyczące zarządzania kryzysowego polegającego na podejmowaniu działań w sytuacjach wystąpienia zagrożeń ze strony przyrody... więcej »

cena 21.00 zł

Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej

Jadwiga Mazur

Studium teoretyczno-empiryczne z zakresu socjologii organizacji i zarządzania oraz socjologii komunikowania. Autorka szuka w niej odpowiedzi na pytanie, jakim zmianom i pod wpływem jakich czynników uległy sposoby komunikowania się policji ze społeczeństwem... więcej »

cena 28.00 zł