Pełna oferta księgarni (W)

Wyniki 1 - 28 spośród 64

Wychowanie religijne. Rozwój - dojrzałość - świętość

Dariusz Adamczyk
stron: 158
oprawa miękka

Monografia wnosi istotny wkład w rozumienie, czym jest wychowanie religijne i jak ważną rolę pełni w życiu dziecka. Zagadnienie podejmowane jest z perspektywy interdyscyplinarnej. Dominuje perspektywa pedagogiczna, ale w znacznej części autor odwołuje się... więcej »

cena 25.00 zł

Wypalenie zawodowe pedagogów specjalnych

Monika Węglarz-Masłowska
stron: 178
oprawa miękka

Monografia stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska pedagogów dość często i szybko dotykanych wypaleniem zawodowym. Jej adresatem są pedagodzy specjalni i studenci pedagogiki specjalnej, ale nie tylko. Książka posiada istotne przesłanie społeczne,... więcej »

cena 30.00 zł

Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacją w środowisku rodzinnym

Katarzyna Plutecka, Anna Gagat-Matuła
stron: 284
oprawa miękka

Teksty monografii przybliżają czytelnikowi miejsce i rolę rodziny w ograniczaniu niekorzystnych skutków występującej marginalizacji społecznej ze szczególnym wskazaniem problematyki spektrum autyzmu dziecka oraz możliwych obszarów wsparcia prawnego, instytucjonalnego... więcej »

cena 28.00 zł

Wszyscy ludzie Elżbiety Sieniawskiej

Bożena Popiołek, Janusz S. Nowak
stron: 564
oprawa miękka

Monografia stanowi niezwykle interesujące ujęcie obszernego tematu, który był dotychczas badany w stopniu fragmentarycznym. Autorzy proponują nie tylko wyczerpującą analizę urzędników, oficjalistów dworskich, rzemieślników, kupców oraz artystów skupionych... więcej »

cena 50.00 zł

Wprowadzenie do etyki pracy społecznej. Studium społeczno-pedagogiczne – odniesienia do naukowego dorobku Heleny Radlińskiej

Arkadiusz Żukiewicz
stron: 308
oprawa miękka

Oddawana do rąk Czytelników monografia nawiązuje do zamierzenia badawczego (w tym wydawniczego) podjętego w 2000 roku. Jego celem było przygotowanie naukowej analizy problematyki wpisującej się w dyskurs poświęcony teorii i odniesieniom praktycznym służby... więcej »

cena 38.00 zł

Wszystko noir?. O inspiracjach i wariantach - życie po życiu filmu noir

Patrycja Włodek
stron: 318
oprawa miękka

Książka prof. Włodek jest bowiem nieocenionym wkładem w trwającą od wielu lat w świecie filmoznawczym misję porządkowania i systematyzacji badań dotyczących wpływu filmu noir (…). Sięgając zarówno po pozycje z „okresu klasycznego”, jak i po najnowsze realizacje... więcej »

cena 30.00 zł

Wybrane zagadnienia teorii układów krzywych płaskich

Piotr Pokora
stron: 92
oprawa miękka

Teoria układów hiperpowierzchni to jeden z najbardziej klasycznych obszarów badań leżący na pograniczu geometrii algebraicznej, kombinatoryki, topologii algebraicznej, geometrii różniczkowej, etc. Ze względu na wysoką interdyscyplinarność cieszy się niesłabnącym... więcej »

cena 17.00 zł

Wybrane zagadnienia komunikacji w negocjacjach. Ujęcie praktyczne

Mateusz Szast
stron: 194
oprawa miękka

Książka traktuje o komunikacyjnych aspektach negocjacji z praktycznego punktu widzenia. Stanowi ona pokłosie elementów praktycznych, które Autor wykorzystuje podczas negocjacji, a także w swojej pracy naukowej, przekazując nie tylko wiedzę teoretyczną, ale... więcej »

cena 25.00 zł

Wokół mediacji i porozumień procesowych w postępowaniu karnym

Damian Gil
stron: 124
oprawa miękka

Autorzy m.in. poruszyli takie zagadnienia jak: sprzeciw pokrzywdzonego na skazanie bez rozprawy, kosztów mediacji, zabezpieczenia praw pokrzywdzonego w trybach konsensualnych; zakres dopuszczalnej ingerencji organu procesowego w treść wniosku o dobrowolne... więcej »

cena 19.00 zł

Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej

Łukasz Tomasz Sroka, Andrzej Nowosad
stron: 416
oprawa miękka

Autorzy m.in. poruszyli takie zagadnienia jak: sprzeciw pokrzywdzonego na skazanie bez rozprawy, kosztów mediacji, zabezpieczenia praw pokrzywdzonego w trybach konsensualnych; zakres dopuszczalnej ingerencji organu procesowego w treść wniosku o dobrowolne... więcej »

cena 30.00 zł

Wyzwania komunikacji międzykulturowej – obszary współdziałania i wymiany

Jadwiga Mazur
stron: 148
oprawa miękka

Autorzy m.in. poruszyli takie zagadnienia jak: sprzeciw pokrzywdzonego na skazanie bez rozprawy, kosztów mediacji, zabezpieczenia praw pokrzywdzonego w trybach konsensualnych; zakres dopuszczalnej ingerencji organu procesowego w treść wniosku o dobrowolne... więcej »

cena 19.00 zł

Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce

Justyna Sekuła
stron: 360
oprawa miękka

Praca stawia sobie za cel określenie możliwości ustalenia ekwiwalentów terminów i frazeologizmów prawniczych z niemieckiego i polskiego (rozwodowego) wyroku sadowego przy odwołaniu się do pomocy tłumaczeniowych, tzn. do: słowników języka prawnego i prawniczego,... więcej »

cena 25.00 zł

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3

Artur Dariusz Kubacki
stron: 204
oprawa miękka

Niniejsza publikacja stanowi trzecią część serii Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Podobnie jak poprzednie jest zbiorem tekstów, którym patronuje praktycyzm. Autorami artykułów są profesjonaliści w zakresie kształcenia glottodydaktycznego i... więcej »

cena 19.00 zł

W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka. Współczesne glosy, echa i aplikacje

Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
stron: 214
oprawa miękka

Pierwszy tom z serii „Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji” poświęcony pedagogii antyautorytarnej Benjamina Spocka (1903–1998), słynnego amerykańskiego pediatry, jednego z najważniejszych protagonistów permisywizmu i społecznego ruchu... więcej »

cena 22.00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania

Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
stron: 276
oprawa miękka

Książka dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju, a w szczególności: po co to robić? kiedy to robić? oraz jak to robić? Rozdziały monografii, w zależności od przyjętej przez autorów koncepcji, stanowią kompendium wiedzy na podjęty... więcej »

cena 19.00 zł

Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Piotr Majewicz
stron: 226
oprawa miękka

Monografia wpisuje się w obecny trend działań w kierunku poszukiwania optymalnych rozwiązań normalizacji życia i funkcjonowania osób, które z różnych powodów zaliczane są do grupy osób z niepełnosprawnością. W pierwszej części autorzy opracowania podejmują... więcej »

cena 21.00 zł

W stronę wielokulturowości. Głos Roberta Arlta w argentyńskim dyskursie tożsamościowym

Paulina Węgrzyn
stron: 190
oprawa miękka

Monografia wpisuje się w obecny trend działań w kierunku poszukiwania optymalnych rozwiązań normalizacji życia i funkcjonowania osób, które z różnych powodów zaliczane są do grupy osób z niepełnosprawnością. W pierwszej części autorzy opracowania podejmują... więcej »

cena 21.00 zł

Wyrazić smutek. Szkice o elegii rosyjskiej XIX wieku. Seria: Prace Monograficzne 857

Barbara Stawarz
stron: 344
oprawa miękka

Monografia wpisuje się w obecny trend działań w kierunku poszukiwania optymalnych rozwiązań normalizacji życia i funkcjonowania osób, które z różnych powodów zaliczane są do grupy osób z niepełnosprawnością. W pierwszej części autorzy opracowania podejmują... więcej »

cena 27.00 zł

Wpływ składu spektralnego światła na wybrane procesy fizjologiczne mchów w warunkach stresu ozonowego

Katarzyna Możdżeń
stron: 128
oprawa miękka

W pracy podjęto próbę poznania mechanizmów regulacji oraz modyfikacji przebiegu wybranych procesów życiowych trzech pospolitych gatunków mchów: Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop., Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm., Pleurozium schreberi (Willd.... więcej »

cena 16.00 zł

Wpływ opóźnionego zasiedlania budynków pisklętami i zróżnicowanej temperatury odchowu na reakcję fizjologiczną, produkcyjną i behawioralną kurcząt brojlerów. Seria: Prace Monograficzne 717

Renata Muchacka
stron: 136
oprawa miękka

Monografia podejmuje bardzo ważną problematykę badań nad wpływem dobrostanu kurcząt brojlerów (w okresie wylęgu) na wyniki ich odchowu. Ma charakter aplikacyjny, wychodzi naprzeciw rozporządzeniom w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków... więcej »

cena 11.00 zł

W służbie społeczeństwa czy władzy? Upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego. Seria: Prace Monograficzne 711

Aldona Guzik
stron: 238
oprawa miękka

Autorka książki stara się zmierzyć z problemem skutków funkcjonowania mediów masowych i ich wpływu na życie społeczne, postrzeganie i rozumienie świata. Bada w swojej pracy sposoby prezentacji wyników sondaży opinii publicznej przez wiodące dzienniki opiniotwórcze... więcej »

cena 28.00 zł

Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia. Seria: Prace monograficzne 970

Marek Klimek, Ireneusz Świtała
stron: 208
oprawa miękka

Książka adresowana jest do środowiska naukowego, do praktyków, jak i wszystkich, którym bliskie są zagadnienia dotyczące współczesnych problemów oraz wyzwań, jakie stoją przed polską polityką społeczną. Zebrany materiał może stanowić inspirację dla przedstawicieli... więcej »

cena 19.00 zł

Wzorcowy nauczyciel wczesnej edukacji w narracjach matek. W kierunku teorii ugruntowanej. Seria: Prace monograficzne 981

Anna Szkolak-Stępień
stron: 212
oprawa miękka

Monografia podejmuje problem rodzicielskiej rekonstrukcji wzorcowego nauczyciela wczesnej edukacji z zastosowaniem jakościowej strategii badawczej. Stanowi istotny wkład w rozwój teorii edukacyjnej. Książka skierowana do przedstawicieli środowiska akademickiego,... więcej »

cena 21.00 zł

W kręgu poetyckiej grupy Tylicz. Tematy i konteksty. Seria: Prace monograficzne 977

Ewa Bielenda-Mazur
stron: 297
oprawa miękka

Ewa Bielenda-Mazur podjęła się trudu opisania ciekawego zjawiska socjologicznego, jakim na przełomie lat 60. i 70. XX wieku była grupa poetycka Tylicz, zrodzona w pewnym sensie w opozycji do grupy Teraz, założonej w 1967 r. przez Juliana Kornhausera, Adama... więcej »

cena 27.00 zł

W kręgu rodziny epok dawnych. Przemoc. Seria: Prace monograficzne 967

Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
stron: 332
oprawa miękka

Książka stanowi zbiór 24 tekstów, których motywem wspólnym jest przemoc w rozmaitych odmianach. Zakres chronologiczny opracowań jest bardzo szeroki. W tomie można spotkać się z bardzo zróżnicowaną perspektywą badawczą. Część autorów skupia się na ujęciu wręcz... więcej »

cena 25.00 zł

Władza w późnej twórczości Piera Paola Pasoliniego (1965-1975). Seria: Prace Monograficzne 961

Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
stron: 214
oprawa miękka

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech wszystkich dzieł Pasoliniego, niezależnie od formy wyrazu, po jaką sięga artysta, jest niezmienny i nieprzejednany radykalizm myśli, często połączony z podobnie radykalnym podejściem formalnym. Krytyka współczesnych... więcej »

cena 19.00 zł

W kierunku sztuki ukrytej. Historia Janusza Kaczorowskiego. Seria: Prace monograficzne 943

Krzysztof Siatka
stron: 172
oprawa miękka

Monografia odkrywa przed czytelnikiem twórczość Janusza Kaczorowskiego. Opowieść o jego życiu, aktywności oraz postawie odstąpienia od działalności artystycznej i rezygnacji z funkcjonowania w tradycyjnym obiegu sztuki osadzona jest w kontekście krakowskiego... więcej »

cena 18.00 zł

Wybrane zagadnienia filozoficzne dydaktyki i pedagogiki. Seria: Prace monograficzne 922

Kazimierz Mrówka, Dariusz Gzyra, Michał Haraburda, Marcin Murzyn
stron: 180
oprawa miękka

Monografia zawiera artykuły, których autorki i autorzy są wrażliwi na trudności, jakie stwarza obecna organizacja szkolnictwa w Polsce i proponują sposoby ich przezwyciężenia. Wszystkich łączy świadomość, iż u podstaw każdego systemu edukacyjnego leżą koncepcje... więcej »

cena 16.00 zł