Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 113. Studia Politologica VII. Europejskie wyzwania XXI wieku - okładka książki

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 113. Studia Politologica VII. Europejskie wyzwania XXI wieku

Autor: Joanna Bar, Tomasz Falęcki, Łukasz Stach

Oprawa miękka
Rok wydania 2012
Ilość stron 222
Wymiar [mm] 176x250
ISSN 2081-3333
Data 2013-01-08
ID 249004
cena 21.58 zł
Autor także

Pokolenie 89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków

Aldona Guzik, Radosław Marzęcki, Łukasz Stach

Ćwierć wieku procesu demokratyzacji pozwala z uwagą i dystansem spojrzeć na wiele społecznych czy politycznych problemów współczesnej Polski. O obliczu państwa i społeczeństwa w coraz większym stopniu stanowi pokolenie Polaków urodzonych na przełomie lat 80.... więcej »

cena 29.00 zł

Społeczeństwa państw nowych członków Unii Europejskiej z 2004 roku wobec integracji z jej strukturami. Obawy - nadzieje - oczekiwania

Łukasz Stach

Praca podejmuje ważne zagadnienie z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego. Opisano w niej rozpad bloku wschodniego, transformację ustrojową poszczególnych krajów, główne tendencje procesu akcesyjnego, integrację z Unią Europejską w świadomości społecznej... więcej »

cena 31.50 zł

Niełatwe dziesięciolecia. Postawy społeczno-polityczne inteligencji krakowskiej w latach 1956-1980

Joanna Bar

Praca podejmuje ważne zagadnienie z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego. Opisano w niej rozpad bloku wschodniego, transformację ustrojową poszczególnych krajów, główne tendencje procesu akcesyjnego, integrację z Unią Europejską w świadomości społecznej... więcej »

cena 19.95 zł