Łukasz Stach

Wyniki 1 - 4 spośród 4

Społeczeństwa państw nowych członków Unii Europejskiej z 2004 roku wobec integracji z jej strukturami. Obawy - nadzieje - oczekiwania

Łukasz Stach
stron: 262

Praca podejmuje ważne zagadnienie z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego. Opisano w niej rozpad bloku wschodniego, transformację ustrojową poszczególnych krajów, główne tendencje procesu akcesyjnego, integrację z Unią Europejską w świadomości społecznej... więcej »

cena 31.50 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 113. Studia Politologica VII. Europejskie wyzwania XXI wieku

Joanna Bar, Tomasz Falęcki, Łukasz Stach
stron: 222
oprawa miękka

Praca podejmuje ważne zagadnienie z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego. Opisano w niej rozpad bloku wschodniego, transformację ustrojową poszczególnych krajów, główne tendencje procesu akcesyjnego, integrację z Unią Europejską w świadomości społecznej... więcej »

cena 21.58 zł

Pokolenie 89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków

Aldona Guzik, Radosław Marzęcki, Łukasz Stach
stron: 224
oprawa miękka

Ćwierć wieku procesu demokratyzacji pozwala z uwagą i dystansem spojrzeć na wiele społecznych czy politycznych problemów współczesnej Polski. O obliczu państwa i społeczeństwa w coraz większym stopniu stanowi pokolenie Polaków urodzonych na przełomie lat 80.... więcej »

cena 29.00 zł

Kim jesteśmy? Studenci Instytutu politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w świetle badań ankietowych

Radosław Marzęcki, Łukasz Stach
stron: 146
oprawa miękka

Ćwierć wieku procesu demokratyzacji pozwala z uwagą i dystansem spojrzeć na wiele społecznych czy politycznych problemów współczesnej Polski. O obliczu państwa i społeczeństwa w coraz większym stopniu stanowi pokolenie Polaków urodzonych na przełomie lat 80.... więcej »

cena 16.00 zł