Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 151. Studia Politologica XII - okładka książki

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 151. Studia Politologica XII

Autor: Robert Kłaczyński, Andrzej Żebrowski

Oprawa miękka
Rok wydania 2014
Ilość stron 272
Wymiar [mm] 176x250
ISSN 2081-3333
Data 2013-01-08
ID 293995
cena 20.15 zł
Autor także

Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku. Studium historyczno-polityczno-gospodarcze. Seria: Prace Monograficzne 778

Robert Kłaczyński

Przedmiotem monografii jest określenie roli i miejsca, jakie Federacja Rosyjska i Republika Białoruś zajmowały w ostatniej dekadzie XX wieku oraz w pierwszej dekadzie XXI stulecia w kształtowaniu ładu międzynarodowego, zwłaszcza na obszarze europejskiej części... więcej »

cena 24.00 zł

Strategia polityczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Białorusi od 1990 do kwietnia 2014

Robert Kłaczyński

Autor podjął wielkie ryzyko badawcze - zajął się analizą zjawisk i procesów politycznych odnoszących się do bardzo skomplikowanej, konkretnej rzeczywistości, często znanych faktów i tendencji, ujmując je kompleksowo i interdyscyplinarnie. Analizę Autora charakteryzują... więcej »

cena 36.00 zł

Bezpieczeństwo RP: wczoraj i dziś. Studia z zakresu bezpieczeństwa państwa

Michał Śliwa, Andrzej Żebrowski, Robert Kłaczyński (red.)

Autor podjął wielkie ryzyko badawcze - zajął się analizą zjawisk i procesów politycznych odnoszących się do bardzo skomplikowanej, konkretnej rzeczywistości, często znanych faktów i tendencji, ujmując je kompleksowo i interdyscyplinarnie. Analizę Autora charakteryzują... więcej »

cena 31.00 zł

Postradzieckie państwa Azji Centralnej. Historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo

Robert Kłaczyński, Edyta Sadowska

Pięć państw regionu Azji centralnej: Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizja, Tadżykistan i Turkmenistan tworzy niezwykle ciekawą politycznie, historycznie, gospodarczo i kulturowo mozaikę. Książka jest udanym kompendium wiedzy na temat państw regionu. Stanowi cenny... więcej »

cena 29.00 zł

Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego

Andrzej Żebrowski

Andrzej Żebrowski jest prekursorem badań nad współczesnymi służbami specjalnymi. Jego najnowsza, nowatorska praca ukazuje mało znane zagadnienia w sposób kompleksowy. Autor odwołał się do dorobku kilku dziedzin wiedzy, w tym prawa, zwłaszcza prawa międzynarodowego... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA