Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa - okładka książki

Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa

Autor: Bogusław Skowronek, Natalia Zborowska

Autorzy wykazali, że disco polo nie tylko może, ale wręcz powinno być objęte refleksją naukową. Spojrzeli przy tym na ten nurt jako na fenomen socjologiczno-kulturowy, o którego specyfice decyduje nie tylko muzyka, ale także teksty. W monografii przeprowadzono rewizję tezy o prymitywizmie znaczeniowym disco polo.

Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Ilość stron 140
Wymiar [mm] 167x240
EAN 9788380847255
ISBN 978-83-8084-725-5
ISSN 2450-7865
Data 2021-11-17
ID 511987
cena 20.00 zł
Autor także

Mediolingwistyka. Dekadę później

Bogusław Skowronek

Książka jest pozycją nowatorską. Wciąż – po 10 latach od pierwszego ujęcia monograficznego – ujmuje świeżością spojrzenia Autora i atrakcyjnością zaproponowanych sposobów interpretacji. Wieloaspektowy i pogłębiony ogląd powoduje, że mediosfera jawi się jako... więcej »

cena 45.00 zł

(Nie)swój język polski. Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym

Bogusław Skowronek (red.)

Rozważania zgromadzone w tomie tematycznie oscylują wokół czterech głównych zagadnień: nauczania języka polskiego jako obcego, nauczania języka polskiego za granicą (na emigracji), bilingwizmu oraz interferencji językowych, logopedii, translatologii, wreszcie... więcej »

cena 31.00 zł