Mediolingwistyka. Dekadę później - okładka książki

Mediolingwistyka. Dekadę później

Autor: Bogusław Skowronek

Książka jest pozycją nowatorską. Wciąż – po 10 latach od pierwszego ujęcia monograficznego – ujmuje świeżością spojrzenia Autora i atrakcyjnością zaproponowanych sposobów interpretacji. Wieloaspektowy i pogłębiony ogląd powoduje, że mediosfera jawi się jako heterogeniczny z natury, naznaczony ideologicznie i uwikłany w konteksty odbiorcze fenomen współczesnego życia społecznego […]. Należy wskazać niezwykłą wartość omawianej propozycji pojęciowo-teoretyczno-metodologicznej jako jednej z nielicznych oryginalnych polskich teorii, stanowiących wkład polskiego badacza w rozwój współczesnej myśli humanistycznej. Niewiele jest tego rodzaju twórczych koncepcji, o kształcie spójnej i dojrzałej metodologii, które by na rynku idei nauk humanistycznych miały szansę stać się trwałym osiągnięciem tej rangi.

Fragment recenzji

Oprawa miękka
Rok wydania 2024
Ilość stron 226
Wymiar [mm] 145x210
EAN 9788368020465
ISBN 978-83-68020-46-5
Data 2024-04-17
ID 590913
cena 45.00 zł
Autor także

Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa

Bogusław Skowronek, Natalia Zborowska

Autorzy wykazali, że disco polo nie tylko może, ale wręcz powinno być objęte refleksją naukową. Spojrzeli przy tym na ten nurt jako na fenomen socjologiczno-kulturowy, o którego specyfice decyduje nie tylko muzyka, ale także teksty. W monografii przeprowadzono... więcej »

cena 20.00 zł

(Nie)swój język polski. Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym

Bogusław Skowronek (red.)

Rozważania zgromadzone w tomie tematycznie oscylują wokół czterech głównych zagadnień: nauczania języka polskiego jako obcego, nauczania języka polskiego za granicą (na emigracji), bilingwizmu oraz interferencji językowych, logopedii, translatologii, wreszcie... więcej »

cena 31.00 zł