(Nie)swój język polski. Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym - okładka książki

(Nie)swój język polski. Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym

Autor: Bogusław Skowronek

Rozważania zgromadzone w tomie tematycznie oscylują wokół czterech głównych zagadnień: nauczania języka polskiego jako obcego, nauczania języka polskiego za granicą (na emigracji), bilingwizmu oraz interferencji językowych, logopedii, translatologii, wreszcie lingwistyki kulturowej. Książka zainteresuje nie tylko językoznawców, ale też pedagogów, psychologów, medioznawców czy historyków.

Oprawa miękka
Rok wydania 2012
Ilość stron 262
Wymiar [mm] 135x205
EAN 9788372717153
ISBN 978-83-7271715-3
Data 2012-06-14
ID 230001
cena 31.00 zł
Autor także

Mediolingwistyka. Dekadę później

Bogusław Skowronek

Książka jest pozycją nowatorską. Wciąż – po 10 latach od pierwszego ujęcia monograficznego – ujmuje świeżością spojrzenia Autora i atrakcyjnością zaproponowanych sposobów interpretacji. Wieloaspektowy i pogłębiony ogląd powoduje, że mediosfera jawi się jako... więcej »

cena 45.00 zł

Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa

Bogusław Skowronek, Natalia Zborowska

Autorzy wykazali, że disco polo nie tylko może, ale wręcz powinno być objęte refleksją naukową. Spojrzeli przy tym na ten nurt jako na fenomen socjologiczno-kulturowy, o którego specyfice decyduje nie tylko muzyka, ale także teksty. W monografii przeprowadzono... więcej »

cena 20.00 zł