Bogusław Skowronek

Wyniki 1 - 3 spośród 3

(Nie)swój język polski. Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym

Bogusław Skowronek
stron: 262
oprawa miękka

Rozważania zgromadzone w tomie tematycznie oscylują wokół czterech głównych zagadnień: nauczania języka polskiego jako obcego, nauczania języka polskiego za granicą (na emigracji), bilingwizmu oraz interferencji językowych, logopedii, translatologii, wreszcie... więcej »

cena 31.00 zł

Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa

Bogusław Skowronek, Natalia Zborowska
stron: 140
oprawa miękka

Autorzy wykazali, że disco polo nie tylko może, ale wręcz powinno być objęte refleksją naukową. Spojrzeli przy tym na ten nurt jako na fenomen socjologiczno-kulturowy, o którego specyfice decyduje nie tylko muzyka, ale także teksty. W monografii przeprowadzono... więcej »

cena 20.00 zł

Mediolingwistyka. Dekadę później

Bogusław Skowronek
stron: 226
oprawa miękka

Książka jest pozycją nowatorską. Wciąż – po 10 latach od pierwszego ujęcia monograficznego – ujmuje świeżością spojrzenia Autora i atrakcyjnością zaproponowanych sposobów interpretacji. Wieloaspektowy i pogłębiony ogląd powoduje, że mediosfera jawi się jako... więcej »

cena 45.00 zł