Ruch islamistyczny w konflikcie syryjskim 2011-2021 - okładka książki

Ruch islamistyczny w konflikcie syryjskim 2011-2021

PRZEMYSŁAW MAZUR - doktor nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Analityk Dcterrence and Assurance Academ-ic Alliance przy Dowództwie Strategicznym Stanów Zjednoczonych (USSTRATCOM) i członek British International Studies Association. Do jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia terroryzmu islamistycznego, geopolityki, fundamentalizmów religijnych i współczesnych problemów tożsamościo-wych (zwłaszcza Łemków, Ukraińców i muzułmanów). Autor lub współautor monografii: Odstraszanie militarne wXXIwiekii. Polska - NATO - Rosja (Kraków2Q17), Społeczeństwo przeciw państwu, państwo przeciw społeczeństwu: bezpieczeństwo nstroju Polski Ludowej na wybranych przykładach z ziemi tarnowskiej (Kraków 2017), Państwo Islamskie ISIS. Nowa twarz ekstremizmu (Warszawa 2018), Wspólczesna idea narodowa Łemków (Kraków 2Ql9). Etnia - nacjonalizm - naród. Odnowoczesnościdoponowoczesności (Kraków 2020). Współredaktor monografii wieloautorskich poświęco-nych bezpieczeństwu: Wspólczesne wyzwania bezpieczeństwa europej-skiego (Kraków 2016), Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa: Księgapamiątkowa ku czci Tomaszajana Biedronia (Stalowa Wola 2017), Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego: Księgapamiątkowa ku czci Jerzego Świecy (Stalowa Wola 2017), Security Challenges ofEurope (Brus-sels - Toruń 2021). Publicysta m.in. czasopisma „Nowa Europa Wschodnia" czy „Newsweek Polska".

Oprawa miękka
Rok wydania 2024
Ilość stron 794
Wymiar [mm] 165x235
EAN 9788380849709
ISBN 978-83-8084-970-9
Data 2024-03-12
ID 587179
cena 80.00 zł