Użytkowanie motocykli i motorowerów w Polsce. Charakterystyka zjawiska oraz uwarunkowania rozwoju - okładka książki

Użytkowanie motocykli i motorowerów w Polsce. Charakterystyka zjawiska oraz uwarunkowania rozwoju

Autor: Sławomir Dorocki

Celem monografii jest charakterystyka użytkowania pojazdów PTW (powered two wheelers – dwukołowych pojazdów silnikowych) w Polsce. Analizie poddano zarówno dynamikę liczby pojazdów oraz zmianę ich wykorzystania, jak zróżnicowanie przestrzenne rozmieszczenia pojazdów w układzie powiatowym. W pierwszej części pracy dokonano analizy dynamiki zmian zarówno wielkości parku pojazdów PTW w Polsce, jak i jego struktury. W części drugiej scharakteryzowano użytkowanie pojazdów w Polsce na podstawie przeprowadzonej ankiety internetowej z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. W kolejnej części monografii dokonano charakterystyki pojazdów PTW na podstawie danych pozyskanych ze stacji kontroli pojazdów. Czwarta cześć opracowania została poświęcona kwestii bezpieczeństwa użytkowania pojazdów PTW. Na koniec podjęto zagadnienie rekreacji i turystyki motocyklowej.

Oprawa miękka
Rok wydania 2022
Ilość stron 290
Wymiar [mm] 167x240
EAN 9788380848641
ISBN 978-83-8084-864-1
Data 2022-10-19
ID 544399
cena 40.00 zł