Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. Wybrane zagadnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego - okładka książki

Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. Wybrane zagadnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Autor: Piotr Majewicz, Jacek Sikorski

Opracowanie poświęcone jest trzem podstawowym kwestiom, jakimi są: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w końcu rozległy i trudny problem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Autorzy skupiają się na szczególnie trudnym podmiocie jakim jest uczeń z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci i młodzież, która bez systemowej, interdyscyplinarnej i profesjonalnej pomocy nie jest w stanie realizować z powodzeniem obowiązku szkolnego, ale i rozwijać się i funkcjonować w wielu przestrzeniach własnej aktywności.

Oprawa miękka
Rok wydania 2022
Ilość stron 190
Wymiar [mm] 170x240
EAN 9788380848733
ISBN 978-83-8084-873-3
Data 2022-11-24
ID 546955
cena 26.00 zł
Autor także

Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Piotr Majewicz (red.)

Monografia wpisuje się w obecny trend działań w kierunku poszukiwania optymalnych rozwiązań normalizacji życia i funkcjonowania osób, które z różnych powodów zaliczane są do grupy osób z niepełnosprawnością. W pierwszej części autorzy opracowania podejmują... więcej »

cena 21.00 zł

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Seria: Prace monograficzne 933

Piotr Majewicz, Danuta Wolska

Możliwości znalezienia i utrzymania zatrudnienia dla wielu osób z niepełnosprawnością, w tym w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, związane są dostosowaniem środowiska, otoczenia prawnego i społecznego. Książka stanowi szeroką, wieloaspektową... więcej »

cena 23.00 zł

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktycznowspierających rozwój osób z niepełnosprawnością - konteksty indywidualne i środowiskowe. Tom 4.2. Seria: Prace Monograficzne 796

Katarzyna Parys, Magdalena Pasteczka, Jacek Sikorski (red.)

Monografia zawiera zarówno teksty teoretyczne, jak i badawcze, dotykające problematyki wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami, co pozwala rekomendować ją szerokiemu gronu odbiorców - pedagogom, w tym pedagogom specjalnym,... więcej »

cena 18.00 zł

Psychoedukacja w procesie wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Piotr Majewicz, Maria Kościółek, Ewa Dyduch (red.)

Monografia poświęcona jest teoretyczno-praktycznym podstawom konstruowania programów psychoedukacyjnych w pracy z osobami z niepełnosprawnością, rozwijaniu zasobów osobowościowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, wspieraniu rozwoju psychomotorycznego... więcej »

cena 29.00 zł

Psychospołeczna adaptacja osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie dorosłości

Piotr Majewicz

Zasadniczym celem monografii jest ukazanie dynamiki procesu psychospołecznej adaptacji osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie dorosłości w kontekście transakcyjnych zależności uwarunkowań osobowościowych oraz sytuacyjno-środowiskowych. Autor proponuje... więcej »

cena 29.00 zł

Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Marzena Klaczak, Piotr Majewicz (red.)

Praca dotyczy rewalidacji indywidualnej, stanowiącej ważny element współczesnej praktyki psychopedagogicznej w zakresie pomocy dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Efekt edukacyjny i terapeutyczny zależy głównie od prawidłowej diagnozy (wcześnie... więcej »

cena 11.00 zł