Przestrzenny wymiar drugiego przejścia demograficznego w Europie - okładka książki

Przestrzenny wymiar drugiego przejścia demograficznego w Europie

Autor: Sławomir Kurek

Praca stanowi syntezę opracowań dotyczących przemian demograficznych w Europie na przełomie XX i XXI w. oraz podsumowanie badań prowadzonych przez autora w zakresie drugiego przejścia demograficznego. Ponadto wypełnia lukę badawczą w geografii ludności dotyczącą przestrzennych uwarunkowań współczesnych procesów demograficznych. Dlatego też celem opracowania jest określenie przestrzennych uwarunkowań przemian związanych z drugim przejściem demograficznym w Europie w różnej skali terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na obszary miejskie, strefy podmiejskie i obszary wiejskie. Do opracowania tej książki wykorzystano bogatą literaturę dotyczącą zagadnień drugiego przejścia demograficznego.

Oprawa miękka
Rok wydania 2023
Ilość stron 178
Wymiar [mm] 167x240
EAN 9788368020113
ISBN 978-83-68020-11-3
Data 2024-01-22
ID 581002
cena 45.00 zł
Autor także

Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Seria: Prace Monograficzne 724

Sławomir Kurek, Jadwiga Gałka, Mirosław Wójtowicz

Autorzy podjęli próbę określenia wpływu suburbanizacji na szereg zjawisk o podłożu demograficznym, społecznym oraz funkcjonalnym, rozgrywających się w przestrzeni Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczególny walor posiadają Badania postaw prokreacyjnych... więcej »

cena 32.00 zł

Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym

Sławomir Kurek, Milena Lange

Autorzy zaprezentowali obserwacje zmian w zachowaniach prokreacyjnych dla lat 19902010, przyjmując jako punkt odniesienia dla sytuacji w Polsce zjawiska występujące w tym względzie w innych krajach europejskich, zwłaszcza tych najludniejszych. W pracy zastosowano... więcej »

cena 21.00 zł