Sławomir Kurek

Wyniki 1 - 3 spośród 3

Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym

Sławomir Kurek, Milena Lange
stron: 160
oprawa miękka

Autorzy zaprezentowali obserwacje zmian w zachowaniach prokreacyjnych dla lat 19902010, przyjmując jako punkt odniesienia dla sytuacji w Polsce zjawiska występujące w tym względzie w innych krajach europejskich, zwłaszcza tych najludniejszych. W pracy zastosowano... więcej »

cena 21.00 zł

Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Seria: Prace Monograficzne 724

Sławomir Kurek, Jadwiga Gałka, Mirosław Wójtowicz
stron: 232
oprawa miękka

Autorzy podjęli próbę określenia wpływu suburbanizacji na szereg zjawisk o podłożu demograficznym, społecznym oraz funkcjonalnym, rozgrywających się w przestrzeni Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczególny walor posiadają Badania postaw prokreacyjnych... więcej »

cena 32.00 zł

Przestrzenny wymiar drugiego przejścia demograficznego w Europie

Sławomir Kurek
stron: 178
oprawa miękka

Praca stanowi syntezę opracowań dotyczących przemian demograficznych w Europie na przełomie XX i XXI w. oraz podsumowanie badań prowadzonych przez autora w zakresie drugiego przejścia demograficznego. Ponadto wypełnia lukę badawczą w geografii ludności dotyczącą... więcej »

cena 45.00 zł