Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Seria: Prace Monograficzne 724 - okładka książki

Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Seria: Prace Monograficzne 724

Autor: Sławomir Kurek, Jadwiga Gałka, Mirosław Wójtowicz

Autorzy podjęli próbę określenia wpływu suburbanizacji na szereg zjawisk o podłożu demograficznym, społecznym oraz funkcjonalnym, rozgrywających się w przestrzeni Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczególny walor posiadają Badania postaw prokreacyjnych oraz dojazdów do pracy i szkół, przeprowadzone dużym nakładem sił i środków, co zaowocowało nowatorskim spojrzeniem na rozpatrywaną tematykę.

Oprawa miękka
Rok wydania 2014
Ilość stron 232
Wymiar [mm] 170x240
EAN 9788372719232
ISBN 978-83-7271-923-2
Data 2017-03-10
ID 377983
cena 32.00 zł
Autor także

Przestrzenny wymiar drugiego przejścia demograficznego w Europie

Sławomir Kurek

Praca stanowi syntezę opracowań dotyczących przemian demograficznych w Europie na przełomie XX i XXI w. oraz podsumowanie badań prowadzonych przez autora w zakresie drugiego przejścia demograficznego. Ponadto wypełnia lukę badawczą w geografii ludności dotyczącą... więcej »

cena 45.00 zł

Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization

Mirosław Wójtowicz, Anna Winiarczyk-Raźniak (red.)

Praca stanowi syntezę opracowań dotyczących przemian demograficznych w Europie na przełomie XX i XXI w. oraz podsumowanie badań prowadzonych przez autora w zakresie drugiego przejścia demograficznego. Ponadto wypełnia lukę badawczą w geografii ludności dotyczącą... więcej »

cena 25.00 zł

Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym

Sławomir Kurek, Milena Lange

Autorzy zaprezentowali obserwacje zmian w zachowaniach prokreacyjnych dla lat 19902010, przyjmując jako punkt odniesienia dla sytuacji w Polsce zjawiska występujące w tym względzie w innych krajach europejskich, zwłaszcza tych najludniejszych. W pracy zastosowano... więcej »

cena 21.00 zł