Wyniki wyszukiwania

Wyniki 1 - 1 spośród 1

Plejstoceńska morfogeneza Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej związana ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia Odry w świetle geostatycznej rekonstrukcji powierzchni podplejstoceńskiej

Mariusz Szubert
stron: 182
oprawa miękka

Obszerne, oryginalne, dobrze udokumentowane (66 rycin, 258 pozycji bibliograficznych) studium w istotny sposób wzbogaca wiedzę na temat rozwoju rzeźby tego obszaru. Dostarcza nowych jakościowo danych, które pozwalają na weryfikację dawnych hipotez i uznanie... więcej »

cena 19.00 zł