Wyniki wyszukiwania

Wyniki 1 - 1 spośród 1

Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w rejonie miejskim Krakowa

Anna Winiarczyk-Raźniak
stron: 160

Przedmiotem badań Autorki była dotychczas słabo rozpoznana problematyka poziomu i jakości życia mieszkańców w kontekście funkcjonowania usług w dużym mieście, w tym przypadku w regionie miejskim Krakowa. Wielowątkowość pracy i jej interdyscyplinarny charakter... więcej »

cena 19.95 zł