Wyniki wyszukiwania

Wyniki 1 - 1 spośród 1

Polskie słownictwo handlowe XVI i XVII wieku (na materiale krakowskich ksiąg praw miejskich i lustracji królewszczyzn)

Ewa Młynarczyk
stron: 218
oprawa miękka

Obiektem zainteresowań Autorki jest, nieopracowana dotychczas, część leksyki ogólnej dotycząca handlu, a zwłaszcza historyczne słownictwo związane z lokalną wymianą towarową należące do leksyki potocznej, powszechnie używanej i rozumianej przez przeciętnego... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA