Wyniki wyszukiwania

Wyniki 1 - 3 spośród 3

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania

Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
stron: 276
oprawa miękka

Książka dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju, a w szczególności: po co to robić? kiedy to robić? oraz jak to robić? Rozdziały monografii, w zależności od przyjętej przez autorów koncepcji, stanowią kompendium wiedzy na podjęty... więcej »

cena 19.00 zł

Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacją w środowisku rodzinnym

Katarzyna Plutecka
stron: 284
oprawa miękka

Teksty monografii przybliżają czytelnikowi miejsce i rolę rodziny w ograniczaniu niekorzystnych skutków występującej marginalizacji społecznej ze szczególnym wskazaniem problematyki spektrum autyzmu dziecka oraz możliwych obszarów wsparcia prawnego, instytucjonalnego... więcej »

cena 28.00 zł

Możliwości terapii i wsparcia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin

Maria Kościółek, Danuta Wolska
oprawa miękka

Niniejsza praca ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest wyrazem poszukiwań zmian społecznych w pedagogice specjalnej. Stanowi ważny i udokumentowany analizami teoretyczno-badawczymi wkład w rozwój współczesnej teorii i praktyki terapii i wsparcia osób z... więcej »

cena 23.75 zł